Życie w morzu, mieszkańcy podwodnych krain – scenariusz zajęć.

Blok tematyczny:Życie w morzu.

Temat dnia: Mieszkańcy podwodnych krain.

Cele ogólne:

Rozwijanie wyobraźni, fantazji.

Poszerzanie wiedzy na temat organizmów żyjących w wodzie.

Wdrażanie do działania zgodnie z instrukcją.

Rozwijanie sprawności manualnych.

Rozwijanie zdolności improwizacyjnych.

Rozwijanie wyobraźni słuchowej.Cele szczegółowe:

Dziecko:

Uważnie słucha wiersza czytanego przez nauczyciela.

Potrafi wyjaśnić pojęcie morze”.

Potrafi wymienić nazwy wybranych ryb.

Wykonuje pracę techniczną

  Działa zgodnie z instrukcją.

Porusza się w rytm słuchanej muzyki.

Ruchem ilustruje dźwięk.

Reaguje na zmiany tempa muzyki.

Współpracuje z grupa i nauczycielem.

Czerpie radość z zabaw w grupie rówieśników.

Metody:

Słowna: czytanie wiersza, rozmowa.

Poglądowa: ilustracje, eksponaty klasowe.

Czynna: zadań stawianych do wykonania, metoda dramy.

Formy:

indywidualna

grupowe

Pomoce dydaktyczne:

wiersz Jana Brzechwy pt.: Ryby”,

obrazki ryb,

akwarium,

nagranie szumu morza,

nagranie melodii do wykorzystania w dramie- “Akwarium”- C. Saint- Saens ,

sylwetka ryby do wyklejania,

odpady (zużyte płyty CD, kapsle),

klej,

rekwizyty z bibuły.

Przebieg zajęć:

Wstęp:

1. Zapoznanie dzieci z tematem zajęć.

2. Dzieci siadają na dywanie.

Część główna:

1. Rozmowa kierowana nt.: Co to jest morze”?

Czy kiedyś byliście nad morzem?

Jakie jest morze?

Z czym kojarzy wam się morze?

Kto mieszka w morzu?

Słuchanie nagrania z szumem morza/

2. Rozmowa na podstawie wiersza Jana Brzechwy pt.: Ryby” Czytanie wiersza przez nauczyciela.

 

Jan Brzechwa
Ryby

Leszcz za wąsy suma szarpie.
A to śmiałość! - rzekły karpie.

Karpie dobre są, lecz w sosie -
Odezwały się łososie.

Głupie żarty - rzekła flądra.
Patrzcie, flądra jaka mądra,
Skąd u flądry rozum taki? -
Obruszyły się szczupaki.

Cóż za dziwne obyczaje,
że okoniem szczupak staje? -
Mruknął sandacz. Więc sandacza
Zbeształ okoń: Pan uwłacza
Mnie i całej mej rodzinie,
Niech pan od nas precz odpłynie!

Rzekły śledzie: Ryby rzeczne
Są zazwyczaj niedorzeczne.

Każda woda im za słodka -
Przygadała śledziom płotka.

Karaś milczał. Tylko kilka
Jeszcze słów rzuciła kilka,
A sardynki z tej rozmowy
Potraciły całkiem głowy.

 

Pytania:

Jakie zapamiętaliście nazwy ryb?

Jakie jeszcze znacie zwierzęta żyjące w wodzie? Oglądanie zdjęć ryb.

Obserwacja akwarium.

3. Wykonanie pracy technicznej z wykorzystaniem sylwetki ryby i odpadów. Zaproszenie dzieci do stolików.

Demonstracja przygotowanego wzoru.

Zapoznanie ze sposobem wykonania pracy. Rozdanie niezbędnych przyrządów.

Przyklejanie elementów według wzoru. Prezentowanie wykonanych prac.

4. Drama „Życie w morzu” z wykorzystaniem rekwizytów z bibuły. Zaproszenie dzieci do wzięcia udziału w scence. Wejście w rolę ryb.

Ilustrowanie melodii ruchem.

Część Końcowa:

1. Podziękowanie dzieciom za pracę.

2. Wywieszenie prac na wystawie ściennej.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: