“Żółw” – scenariusz zajęć

  1.     Osoba prowadząca: Marta Nowajczyk- Piela
  2.     Grupa: III „ Smoki”.
  3.     Miejsce: sala przedszkolna, Przedszkole nr 61 w Warszawie.
  4.     Temat kompleksowy: „ Smoki, Dinozaury i inne gady”.
  5.     Temat zajęcia: „ Żółw- wycinanie z kolorowego papieru”.
  6.    Formy pracy: zajęcia z całą grupa, praca indywidualna dzieci.
  7.    Cele zajęcia:

– utrwalenie wiadomości na temat żółwi

– próby wycięcia poszczególnych części żółwia i ułożenie całości

– wdrażanie dzieci  do pracy wg. instrukcji

– zwrócenie uwagi na prawidłowe i bezpieczne posługiwanie się nożyczkami

– rozwijanie wyobraźni dzieci- nadawanie imion swoim żółwiom

– zachowanie porządku w miejscu pracy

– racjonalne korzystanie z kolorowego papieru.

      8.   Pomoce dydaktyczne: zdjęcia i ilustracje przedstawiające różne żółwie, nasz grupowy,

prawdziwy żółw- Gucio, zagadka o żółwiu, elementy wycięte z kolorowego papieru( skorupa, głowa, nogi, ogon), kolorowy papier, klej, nożyczki.

  1. Przebieg zajęcia:

– wysłuchanie zagadki o żółwiu

– oglądanie naszego żółwia- Gucia

– utrwalenie wiadomości dotyczących żółwi ( budowa, ulubione przysmaki, rodzaje żółwi itp.).

– zabawa ruchowa- żółwie

– wytłumaczenie dzieciom zadanie do wykonania

– zaproszenie dzieci do stolików

– praca indywidualna dzieci

– nadawanie imion swoim żółwiom

– zorganizowanie wystawy prac.

 

Marta Nowajczyk- Piela

Przedszkole nr 61 w Warszawie

 Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: