Znamy swoje prawa – scenariusz zajęć otwartych dla rodziców

SCENARIUSZ ZAJĘĆ OTWARTYCH DLA RODZICÓW PRZEPROWADZONYCH W GRUPIE 5 i 6 – LATKÓW

TEMAT ZAJĘĆ: ZNAMY SWOJE PRAWA
DATA: 30.09.2011
PROWADZĄCA: s. mgr Magdalena Tokaj
CELE OGÓLNE:
• nabywanie wiadomości o prawach dziecka
• kształcenie umiejętności wyrażania uczuć i emocji
• tworzenie atmosfery przyjaźni i życzliwości
• rozwijanie umiejętności współpracy w zespole
• wzmacnianie poczucia siebie poprzez mówienie o sobie.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Dziecko:
• zna własne prawa
• dostrzega potrzebę tworzenia praw i norm
• potrafi formułować podstawowe powinności moralne
• potrafi wyrażać emocje i uczucia
• dostrzega potrzeby innych

METODY:
• podające: słuchanie opowiadania, słuchanie wiersza, instrukcje
• poszukujące: formułowanie kodeksu ,
• ekspresyjne: rysowanie praw, zabawy integracyjna, ruchowa
• praktycznego działania: rysowanie kredkami
FORMY:
• Praca zbiorowa
• Praca indywidualna
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
• Płyta CD z piosenkami, magnetofon, kartki, kredki, mazaki, ilustracje, wiersz
„O prawach dziecka” M. Brykczyńskiego

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1.„Co to są prawa?” – rozmowa.
Rozumienie konsekwencji wynikających z nieprzestrzegania norm i reguł.
Zachęcanie dzieci do swobodnych wypowiedzi.
2.Zabawa ruchowa „Przyjaciele”
Przy piosence Majki Jeżowskiej „Wszystkie dzieci nasze są” dzieci się bawią w parach, na przerwę w muzyce każdy wita się na różne sposoby ( podając rękę, poklepując się po ramieniu, głaszcząc kolegę po głowie, przytulając się do kolegi, itp.)
3.Zabawa taneczna : Podajmy sobie ręce ( Klanza – Tańce , pląsy i zabawy dla dzieci przedszkolnych)
-Dzieci ustawiają się w 2 kołach ( zewnętrzne – chłopcy , wewnętrzne – dziewczynki ) .
W pierwszej części , dzieci tańczą w kołach ( w przeciwną stronę) , w drugiej części dzieci tańczą w parach – dziewczynki odwracają się do chłopców, tworząc parę .
4.Przypomnienie wiersza „Prawa dziecka” M. Brykczyńskiego
Niech się wreszcie każdy dowie
I rozpowie w świecie całym,
Że dziecko to także człowiek,
Tyle, że jeszcze mały.
Dlatego ludzie uczeni,
Którym za to należą się brawa,
Chcąc wielu dzieci los zmienić,
Spisali dla was mądre prawa.
Więc je na co dzień i od święta,
Spróbujcie dobrze zapamiętać.
Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego,
A szczególnie do robienia czegoś niedobrego.
Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi
I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.
Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić wyzywać,
I każdego mogę na ratunek wzywać.
Jeśli mama albo tata, już nie mieszka z nami,
Nikt nie może mi zabraniać spotkać ich czasami.
Nikt nie może moich listów czytać bez pytania,
Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.
Mogę żądać aby każdy uznał moje prawa
A gdy różnią się od innych, to jest moja sprawa.
Tak się tu w wierszu poukładały,
Prawa dla dzieci na całym świecie,
Byście w potrzebie z nich korzystały
Najlepiej jak umiecie.
Rozmowa na temat przeczytanego wiersza.
­ Co to są prawa?
­ Kto ma swoje prawa?
­ Jakie prawa mają dzieci?
­ Czy potrzebne są prawa dla dzieci?
­ Jakie prawo jest najważniejsze?

5.Słuchanie krótkich rymowanek i dopasowanie ich do prawa lub obowiązku:
• Lalki, auta, misie, piłki
Są dla chłopca i dziewczynki

• Gdy masz gardło chore
To spotkaj się z doktorem

• Smutny ten kto ma zmartwienie
Więc czasami łzami się zaleje.

• Dobra rada
Że bawić się w łazience nie wypada.• Jeśli głośno krzyczysz
Znaczy, że z innymi się nie liczysz.

6.Rysowanie na temat : Moje prawa
Nasze prawa wiszą tutaj – chciałabym tylko żebyście narysowali do nich obrazek. Na stolikach przygotowałam wam małe karteczki, na każdej z nich napisane jest inne prawo:

– Prawo do zabawy .
– Prawo do nauki .
– Prawo do życia w rodzinie .
– Prawo do życia bez przemocy .
– Prawo do wyrażania swoich uczuć.
– Prawo do ochrony
Dzieci prace wykonują wraz z rodzicami. Wystawa prac.
7.Ewaluacja zajęć otwartych.
Wypełnienie ankiety przez rodziców na temat przeprowadzonych zajęć.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: