Zimowy wiatr – wywoływanie głoski sz

SCENARIUSZ ZAJĘĆ HOSPITOWANYCH

 

 

Data: 14.01.2011

Imię i nazwisko nauczyciela: Beata Czynsz

Rodzaj zajęć: zajęcia logopedyczne z Nicolą K. – wczesne wspomaganie rozwoju

Temat: Zimowy wiatr – wywołanie głoski sz

 

Wada: sygmatyzm interdentalny

 

 

Cele główne zajęć logopedycznych:

 • zapoznanie z prawidłową wymową głoski sz
 • usprawnianie percepcji słuchowej
 • kształtowanie prawidłowego toru oddechowego

Cele operacyjne (dziecko): • wie jak prawidłowo brzmi głoska sz
 • wie jaki jest układ artykulatorów w czasie wybrzmiewania głoski sz
 • potrafi dobrze wymawiać głoskę sz w izolacji
 • różnicuje słuchowo głoski s – sz

Metody:

 • usprawniania narządów mowy
 • przekształceń artykulacyjnych
 • uczulania miejsc artykulacji
 • słuchowa
 • wzrokowa

 

Formy: indywidualna

 

Środki dydaktyczne:

lustro, obrazki do ćwiczeń artykulacyjnych, obrazek ilustrujący zimę, tablica ze schematem i symbolem przedstawiająca układ narządów mowy podczas wymawiania głoski sz, instrument, papierowe gwiazdki zawieszone na nitkach, słomka, papierowe gwiazdki, sylweta chmury, różne rodzaje szeleszczących materiałów,  papierowy bałwanek na patyku,  szafa  i stół z pokoiku lalek, ilustracje, które w swoich nazwach zawierają głoskę s lub sz

 

Przebieg zajęć:

 

 1. Powitanie pani dyrektor
 2. „Gimnastyka języka” z wykorzystaniem obrazków do ćwiczeń artykulacyjnych i oddechowych
 3. Rozmowa na temat zimy na podstawie ilustracji (oznaki zimy, wiejący wiatr w gałęziach drzew)
 1. Zabawa „Ciepło – zimno”

Logopeda na zmianę mówi sz – s z dłonią dziecka przy swoich ustach. Dziecko odczuwa ciepło przy wymawianiu głoski sz, a zimno przy głosce s

 1. Wywoływanie głoski sz – omówienie realizacji głoski sz, obserwowanie układu narządów artykulacyjnych, prezentacja tablicy ze schematem i symbolem przedstawiającej układ narządów mowy podczas wymawiania głoski sz, naśladowanie szumu wiatru (uczulanie miejsc artykulacji, ułożenie artykulatorów, artykulacyjne przekształcenia: z przedłużonego [cz] uzyskujemy [sz])
 2. Zabawa z wierszykiem:

Szumi, szumi wietrzyk – szszsz..

Szumi, szumi deszczyk – szszsz…

Szumią, szumią drzewa – szszsz…

Zima wita nas!

Szumi, szumi woda – szszsz…

Szumi, szumi las – szszsz…

Szumią, szumią pola – szszsz…

Zima wita nas!

 1. Zabawa słuchowo – ruchowa „Drzewa”

Naśladowanie szumu drzew zgodnie z natężeniem dźwięków instrumentu (raz głośniej, raz ciszej, gdy instrument cichnie, dziecko milknie)

 1. Zabawa oddechowa „Śniegowe gwiazdki”

Dmuchanie (zachowując prawidłowy tor oddechowy) na zawieszone na nitkach gwiazdki, potem zdmuchiwanie ich z dłoni.

 1. Ćwiczenie aspiracji powietrza -nakładanie rozsypanych gwiazdek śniegowych na sylwetę chmury za pomocą słomki
 2. Zabawa słuchowa „Co tak szeleści?”

Demonstracja różnych szeleszczących rodzajów materiałów (folia, karton, folia aluminiowa, papier), zapamiętanie i odgadywanie co szeleści

 1. Zabawa słuchowo – ruchowa „Bałwanki”

Reagowanie podnoszonym do góry bałwankiem na wypowiadane przez logopedę sylaby zawierające głoskę sz

 1. Zabawa „Porządki” – układanie obrazków z głoską sz przy szafie, z głoską s na stole
 1. Podziękowanie za udział w zajęciachByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: