Zimą wokoło jest wesoło

Wiek dzieci: 6-latki

Cele:

 • integracja dzieci i rodziców,
 • wyzwalanie pozytywnych emocji podczas wspólnej zabawy,
 • kształtowanie umiejętności współpracy w zespole,
 • wyzwalanie i rozwijanie próżnych sposobów twórczej ekspresji (ruchowej, muzycznej, plastycznej),
 • doskonalenie umiejętności rozwiązywania prostych działań na dodawanie i odejmowanie w zakresie 1- 10,
 • doskonalenie analizy i syntezy wzrokowo – słuchowej wyrazów,
 • ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej,
 • uogólnianie i rozwijanie twórczego myślenia przy rozwiązywaniu zagadek.

Pomoce: wizytówki w kształcie gwiazdek, biała kulka z krepiny, kartoniki z napisami TAK i NIE, karteczki ze zdaniami o tematyce zimowej (prawda – fałsz), kaseta z nagraniami muzycznymi, obrazki o tematyce zimowej (puzzle), rozsypanka sylabowa, koperty oznaczone cyframi z ukrytymi zagadkami, koperty oznaczone literami, losy z literami, niebieskie kartony, biała farba plakatowa.

Przebieg zajęcia

1. Zaproszenie do sali przybyłych gości – rodzice przy wejściu wybierają dla siebie wizytówkę w kształcie gwiazdki i wpisują na niej swoje imię.
2. Zaproszenie rodziców do zabawy:

„Serdecznie Was witamy i do wspólnej zabawy zapraszamy”.

3. Powitanie uczestników spotkania w kręgu:

„Witam wszystkich, którzy lubią zimę.”
„Witam wszystkich, którzy mieli dziś na sobie czapki.”
„Witam wszystkich, którzy lubią zabawy na śniegu.”
„Witam wszystkich, którzy lubią śmiech i dobrą zabawę.”

4. Dopełnianie zdania – uczestnicy siedzą w kręgu, podają sobie „śnieżynkę” i kolejno kończą zdanie: „Gdy mówię zima, to myślę o … .”
5. Zabawa rytmiczna na rozgrzanie się – uczestnicy rytmicznie powtarzają za prowadzącą słowa i gesty:„Ta – ram – tam – tam! (uderzenie rękoma 3 razy o uda)
O gili – gili – gili! (łaskotanie partnerów po obu stronach)
O jej! O jej! (klaśnięcie 3 razy nad głową)

Ta – ram – tam – tam! (uderzenie rękoma 3 razy o uda)
O jej! O jej! (klaśnięcie 3 razy nad głową)
O gili – gili – gili! (łaskotanie partnerów po obu stronach)
Ta – ram – tam – tam! (uderzenie rękoma 3 razy o uda)

6. Zabawa „Prawda – fałsz”

Rodzice otrzymują karteczki z napisanymi zdaniami, których jedne są prawdziwe, a inne fałszywe. Dzieci otrzymują kartoniki z napisami TAK, NIE. Jeśli zdanie odczytane przez rodzica jest prawdziwe, to dzieci podnoszą do góry kartonik z napisem TAK, jeżeli zdanie jest fałszywe – z napisem NIE.

Propozycje zdań

 • Zima to pora roku, która następuje po lecie.
 • Po zimie biegamy boso po łące.
 • Zimą z nieba pada oranżada.
 • W temperaturze poniżej 0o woda zamarza.
 • Na zimę przylatują do nas bociany.
 • Śnieg jest koloru różowego.
 • Niedźwiedź zimą zasypia w głęboki sen.
 • Przysmakiem sikorek jest słoninka.
 • Adam Małysz to mistrz Polski w skokach narciarskich.
 • Paśnik – to miejsce, w którym leśnicy zimą zostawiają zwierzętom pożywienie.
 • Na zimę przylatują do nas gile.
 • Wiewiórki na zimę w swojej dziupli gromadzą rodzynki.
 • Zimą zbieramy w lesie grzyby.

7. Zabawa ruchowa „Śnieżyca”

Dzieci i rodzice stoją w kole. Osoba prowadząca wywołuje kolory wizytówek. Wywołane osoby wykonują wcześniej ustalony ruch:

 • gwiazdki żółte – klaszczą w dłonie,
 • gwiazdki srebrne – klaszczą dłońmi o uda,
 • gwiazdki niebieskie – podskakują do góry,
 • gwiazdki białe – tupią nogami.

Na hasło „śnieżyca” wszyscy uczestnicy zabawy zamieniają się miejscami.

8. Zabawa „Podaj odpowiedź”

W różnych miejscach sali umieszczone są koperty oznaczone cyframi 1 – 6, znajdują się w nich teksty zagadek:

 • dzieci rozwiązują działanie matematyczne lub krótkie zadanie tekstowe i przynoszą odpowiednią kopertę jednemu z rodziców,
 • rodzic odczytuje zagadkę,
 • dzieci po odgadnięciu zagadki, dzielą wyraz na sylaby, głoski lub wyodrębniają głoskę w nagłosie i wygłosie.

9. Taniec integracyjny „Śnieżek”

Uczestnicy spotkania przy muzyce naśladują ruchy pokazane przez nauczycielkę.

„Pada śnieg. (rękami naśladujemy opadanie płatków śniegu)
Wieje wiatr. (podniesienie rąk do góry i pokazanie jak wieje wiatr)
Błyskawica, grzmot. (klaśnięcie, tupnięcie)
Błyskawica, grzmot. (klaśnięcie, tupnięcie)
Słońce.” (rozchylamy ręce nad głową)

10. Praca w grupach

Podział dzieci na 5 zespołów. Każdy zespół wybiera swojego przedstawiciela. W różnych miejscach sali umieszczone są koperty z zadaniami. Przedstawiciel grupy losuje los z literą i odszukuje koperty z taką samą literą, np. wylosuje literę A, to szuka koperty oznaczonej literą A.

W kopertach ukryte są puzzle (pocięty obrazek o tematyce zimowej) i rozsypana sylabowa (podpis do obrazka).
Każda grupa układa swój obrazek, a potem zdanie z rozsypanki sylabowej.
Przedstawiciele grup odczytują ułożone zdania.

11. Zabawa rytmiczna

Dzieci i rodzice wypowiadają słowa: „Hu, hu, ha, hu, hu, ha, nasza zima nie jest zła” cicho, głośno albo umiarkowanie – w zależności od położenia ręki nauczycielki (u góry, na dole, przed sobą).

12. Wspólne zaśpiewanie piosenki „My się zimy nie boimy”.
13. Relaksacja z recytacją wiersza Z. Makowskiej „Świeci gwiazdka”.

Zaproszenie do koła i zaproponowanie uczestnikom wzajemnego masażu pleców.

„Świeci gwiazdka (rozcieranie palcami pleców sąsiada od środka do boków, promieniście)
Gwiazdek sto. (stukanie opuszkami palców po całych plecach)
Skaczą dzieci. (dłonie złożone w łódeczki oklepują całe plecy sąsiada)
Hop, hop, hop!
Tu choinka. (palcami rysują choinkę od góry do dołu)
Tam choinka.
A tu uśmiechnięta (zataczanie całą dłonią półkola od jednego boku do
minka. drugiego boku)
W białym śniegu (dłonie złożone w piąstki zataczają duże koła na plecach)
Suną sanki (energiczne głaskanie pleców otwartymi dłońmi z góry
A w tych sankach na dół)
Dwa bałwanki (wszystkie palce złączone w „dzióbek” wystukują kółka)

14. Określenie nastroju – każdy uczestnik kolejno z wyciągniętym kciukiem skierowanym do góry lub do dołu (w zależności od nastroju) głośno mówi „ZOOM”. Na koniec wszyscy wykrzykują „ZOOM”.
15. Praca plastyczna

Dzieci dobierają się w pary i przy stolikach białą farbą plakatową na niebieskich brystolach malują obraz przedstawiający zimowy krajobraz.

16. Podziękowanie dzieciom i rodzicom za udział w zajęciach.

Opracowanie
Marzena Jantas
Przedszkole nr 155Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: