Zimą wokoło jest wesoło – scenariusz zajęć otwartych dla rodziców

SCENARIUSZ ZAJĘĆ OTWARTYCH DLA RODZICÓW PRZEPROWADZONYCH W GRUPIE 5 i 6 – LATKÓW

TEMAT ZAJĘĆ: „ZIMĄ WOKOŁO JEST WESOŁO”
DATA: 27.02.2012
PROWADZĄCA: s. mgr Magdalena Tokaj
CELE:
• integracja dzieci i rodziców,
• wyzwalanie pozytywnych emocji podczas wspólnej zabawy,
• kształtowanie umiejętności współpracy w zespole,
• wyzwalanie i rozwijanie próżnych sposobów twórczej ekspresji (ruchowej, muzycznej, plastycznej),
• doskonalenie analizy i syntezy wzrokowo – słuchowej wyrazów,
• ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej,
METODY:
• podające: instrukcje
• ekspresyjne: zabawy integracyjne, ruchowe
• praktycznego działania: malowanie farbami
• aktywizujące
FORMY:
• Praca zbiorowa
• Praca indywidualna

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
• wizytówki w kształcie gwiazdek,
• płyta CD z piosenkami,
• magnetofon,
• kartoniki z napisami TAK i NIE,
• karteczki ze zdaniami o tematyce zimowej (prawda – fałsz),
• niebieskie kartki,
• biała farba plakatowa,
• gazety,
• chusta animacyjna

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1.Zaproszenie do sali przybyłych gości
– rodzice przy wejściu wybierają dla siebie wizytówkę w kształcie gwiazdki.
2. Powitanie uczestników spotkania w kręgu:
„Witam wszystkich, którzy lubią zimę.”
„Witam wszystkich, którzy mieli dziś na sobie czapki.”
„Witam wszystkich, którzy lubią zabawy na śniegu.”
„Witam wszystkich, którzy lubią śmiech i dobrą zabawę.”
3. Zabawa „Prawda – fałsz”
Rodzice otrzymują karteczki z napisanymi zdaniami, których jedne są prawdziwe, a inne fałszywe. Dzieci otrzymują kartoniki z napisami TAK, NIE. Jeśli zdanie odczytane przez rodzica jest prawdziwe, to dzieci podnoszą do góry kartonik z napisem TAK, jeżeli zdanie jest fałszywe – z napisem NIE.
• Zima to pora roku, która następuje po lecie.
• Po zimie biegamy boso po łące.
• Zimą z nieba pada oranżada.
• W temperaturze poniżej 0o woda zamarza.
• Na zimę przylatują do nas bociany.
• Śnieg jest koloru różowego.
• Niedźwiedź zimą zasypia w głęboki sen.
• Przysmakiem sikorek jest słoninka.
• Adam Małysz to mistrz Polski w skokach narciarskich.
• Paśnik – to miejsce, w którym leśnicy zimą zostawiają zwierzętom pożywienie.
• Na zimę przylatują do nas gile.
• Wiewiórki na zimę w swojej dziupli gromadzą rodzynki.
• Zimą zbieramy w lesie grzyby.
4. Zabawa ruchowa „Śnieżyca”
Dzieci i rodzice stoją w kole. Osoba prowadząca wywołuje kolory wizytówek. Wywołane osoby wykonują wcześniej ustalony ruch:
– gwiazdki żółte – klaszczą w dłonie,
– gwiazdki zielone – klaszczą dłońmi o uda,
– gwiazdki niebieskie – podskakują do góry,
– gwiazdki białe – tupią nogami.
Na hasło „śnieżyca” wszyscy uczestnicy zabawy zamieniają się miejscami.
5.Zabawa „saneczki”
Nauczycielka tłumaczy, na czym będzie polegać zabawa. Dzieci spacerują po sali. Na dźwięk tamburyna łączą się w pary i naśladują jazdę saneczek. Gdy tamburyno ucichnie znowu spacerują.
6.Lepienie kulek śniegowych z gazety.
Dzieci formują z gazet kulki, bawią się nimi, podrzucają je do góry.

7. Zabawa z chustą animacyjną „Wirujące płatki”.
Dzieci chwytają za brzegi chusty z kulkami śniegu, unoszą ją do góry i lekko falują. Ruchy falowania mogą być coraz bardziej energiczne, aby kule śniegu opadły na podłogę.
8. Zabawa ruchowa „Taniec na krze”.
Dzieci ustawiają się w pary. Każda para otrzymuje „kawałek kry”(gazeta), na którym należy tańczyć w taki sposób, aby nie stanąć na podłodze. Ponieważ w sali jest ciepło, „kry” topnieją i zmniejszają się – dzieci składają gazety na coraz mniejsze części. Zabawie towarzyszy muzyka. Podczas przerw w muzyce dzieci składają gazety.

9. „Jak ulepić bałwana?”- historyjka obrazkowa.
Ułożenie obrazków ukazujących etapy powstawania bałwana, 4 lub 6 obrazków w zależności od umiejętności dzieci. Po ułożeniu obrazków naklejenie ich na kartkę i omówienie poszczególnych etapów lepienia bałwana.

10. „Zimowe zabawy”- zabawa z elementem pantomimy w 4 zespołach.
Każdy zespół losuje karteczkę przedstawiającą zabawę na śniegu. Ich zadaniem jest przedstawienie tej zabawy za pomocą ruchu:
• zjazd na sankach
• jazda na nartach
• jazda na łyżwach
• lepienie bałwana
11. Praca plastyczna
Dzieci dobierają się w pary i przy stolikach białą farbą plakatową na niebieskich kartkach malują obraz przedstawiający zimowy krajobraz.
12.Podziękowanie dzieciom i rodzicom za udział w zajęciach.
13.Ewaluacja zajęć otwartych.
Wypełnienie ankiety przez rodziców na temat przeprowadzonych zajęć.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: