Zima w pełni – scenariusz zajęć zintegrowanych

Nauczyciel prowadzący: mgr Justyna Klaska

Krąg tematyczny: ZIMA W PEŁNI

Temat dnia: CO WIEMY O ZIMIE?

Cele ogólne:

– obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie
– kształcenie umiejętności wnioskowania
– doskonalenie umiejętności klasyfikowania według określonej cechy
– doskonalenie czytania ze zrozumieniem w zakresie poznanych liter
– doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy wyrazów
– kształtowanie wiedzy matematycznej w odniesieniu do zajęć życia codziennego
– rozwijanie spostrzegawczości, wyobraźni

Cele operacyjne: – dziecko:

– dokonuje klasyfikacji zgromadzonych ilustracji i obrazków
– wypowiada się na temat cech charakterystycznych pór roku
– prowadzi rozmowę na podany temat
– wchodzi w rolę w scenkach dramowych
– rozpoznaje i posługuje się podstawowymi figurami geometrycznymi oraz poznanymi cyframi
– czyta w zakresie poznanych liter
– dokonuje analizy i syntezy wyrazów
– formułuje pytania oraz odpowiedzi
– estetycznie wykonuje prace plastyczne
– aktywnie uczestniczy w proponowanych zajęciach grupowych i zabawach ruchowych
– zgodnie współpracuje z innymi

Metody:

– metody aktywne
– metody słowne:- pogadanka, opis
– metody oparte na działaniu:- ćwiczenia, zajęcia praktyczne, zadania stawiane do wykonaniaFormy:

– zbiorowa
– grupowa
– indywidualno – całościowa

Środki dydaktyczne: ilustracje krajobrazów (wszystkie pory roku), figury oraz litery do podziału na grupy, plansza „Linia czasu”, krzyżówki (format A1), obrazki, mikrofon, korona, szarfy, kartoniki „TAK”, „NIE”, gry planszowe wykonane przez dzieci, kostka matematyczna sylweta bałwanka oraz guziki, nagranie CD pios. „Buli”, tekst wiersza „Zimowa piosenka”, klej.

Przebieg zajęć:

1. Powitanie – zabawa integracyjna „Witam Was”.
2. Nawiązanie do tematyki zajęć; podział na 4 grupy według kształtów (figury gemetr. KOŁO, KWADRAT, PROSTOKĄT, TRÓJKĄT).
3. „Krajobrazy”- wybór grup-pór roku- odpowiednich ilustracji – 4 gr. /4 pory roku (met. tworzenia i def. pojęć).
4. „Linia czasu” – zaznaczenie na planszy w formie koła kolejności występowania pór roku – obrazek z podpisem (met. wizualizacji).

5. „Pro-contra” – rozmowa 4 pór roku ( 4 gr.), wymienianie cech charakterystycznych, przekonywanie pozostałych o atrakcyjności własnej pory, argumentowanie (met. dyskusyjna).
6. Zabawa ruchowa „Dzień-Noc”.
7. „Łańcuszek skojarzeń” – hasło: ZIMA (met. twórczego myślenia).
8. „Wywiad z Królową Śniegu” – formułowanie pytań, udzielanie odpowiedzi podczas przeprowadzania wywiadu; przestrzeganie ustalonych zasad (met. dramy-„gorące krzesło” czyli wywiad).
9. Zabawa ruchowa ze śpiewem „Pingwin” (met. integracyjna).
10. Podział na 2 grupy według liter – wielkie i małe.
11. „Krzyżówka” – układanie krzyżówki do hasła głównego na podstawie ilustracji –przeliczanie, dokonywanie analizy i syntezy głoskowej wyrazów; praca w 2 gr. („Akrostych” -met. twórczego rozwiązywania problemów).

12. Utrwalenie piosenki pt.: „Buli” – nagranie CD
13. „Prawda – Fałsz” – operowanie kartonikami TAK, NIE podczas udzielania odpowiedzi na pytania i stwierdzenia nauczyciela ( gra dydaktyczna).

Zimą dzień jest krótszy, a noc dłuższa – P
Na sankach i nartach jeździmy wiosną po trawie – F
Kiedy trwa zima, z drzew spadają kolorowe liście – F
Czapka, szalik i rękawiczki najbardziej potrzebne są zimą – P
Latem często pada śnieg – F
Sandałki i klapki to doskonałe obuwie zimowe – F
Zimą można zauważyć sople lodu – P
Niektóre zwierzęta zapadają w zimowy sen – P
Zimową porą na spacerze możemy podziwiać piękne, pachnące kwiatki – F
Zimą można zorganizować kulig – P

14. Recytacja wiersza „Zimowa piosenka”.
15. „Bałwanek” i „Śnieżka” – gra planszowa o tematyce zimowej wykonana przez dzieci – doskonalenie przeliczania, posługiwania się kostką matematyczną; przestrzeganie reguł i zasad ustalonych w grze (gra dydaktyczna).
16. „Kolorowe krajobrazy zimy” – praca w programie komputerowym PAINT – ćwiczenia.
17. Podsumowanie zajęć; samoocena uczniów – doczepianie sylwecie bałwanka różnej wielkości guzików w zależności od stopnia samooceny (met. ewaluacji).Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: