„ Zdrowe i pożywne sałatki owocowe i warzywne”

SCENARIUSZ ZAJĘCIA OTWARTEGO DLA RODZICÓW ( ZAJĘCIE WARSZTATOWE)

 1. Osoba prowadząca: Marta Nowajczyk- Piela
 2. Grupa: III „ Smoki”
 3. Miejsce: sala rytmiczna i sala przedszkolna, Przedszkole nr 61 w Warszawie.
 4. Temat kompleksowy: „ Jesień w sadzie i ogrodzie”
 5. Temat zajęcia: „ Zdrowe i pożywne sałatki owocowe i warzywne”- zajęcie warsztatowe dla rodziców i dzieci.
 6. Metody pracy: słowna, poglądowa, praktycznego działania dzieci i rodziców, improwizacji ruchowej.
 7. Formy pracy: zajęcia z całą grupą- z dziećmi i ich rodzicami, praca indywidualna, zabawy muzyczne i ruchowe, zabawy w parach, praca zespołowa.
 8. Cele zajęcia:
 • Cele ogólne:

– włączenie rodziców do aktywnej współpracy w zorganizowanych zabawach

– integracja wszystkich rodziców i dzieci

– stwarzanie wspólnego środowiska edukacyjno- społecznego poprzez uczestnictwo  rodziców  w zajęciach

– zachęcanie do zgodnej współpracy rodziców i dzieci podczas wykonywania sałatek

– stwarzanie radosnej atmosfery.

 • Cele szczegółowe:

– nauka zdobywania samodzielności

– wdrażanie do zgodnego, wspólnego działania

– utrwalenie nazw i wyglądu większości warzyw i owoców– rozwijanie wyobraźni dziecięcej poprzez rozbudzanie ekspresji  ruchowej dzieci

– wdrażanie do prawidłowego i bezpiecznego posługiwania się nożem

– przestrzeganie higieny i estetyki przy sporządzaniu sałatek

– wdrażanie do zachowania porządku na stole

 1. Pomoce dydaktyczne: płyta z muzyką: „ Klauza- Muzyka i ruch dla każdego”, losy opisujące sposób tańczenia, znaczki przedstawiające różne owoce, worek nieprzezroczystego materiału, owoce i warzywa, podpisy( owoce i warzywa), przygotowane do zagadek smakowych kawałki owoców i warzyw, kolorowe znaczki przydzielające do stanowisk pracy,  warzywa i owoce na sałatki, podkładki do krojenia, plastikowe noże, salaterki.
 2. Przebieg zajęcia:

– powitanie gości i dzieci

– zaproszenie do wspólnej zabawy przy piosence ( najpierw śpiewają dzieci dla rodziców, następnie rodzice dla dzieci) – „ Witajcie rodzice….”, „Witajcie dzieci….”

– zabawa” Powitanie”- maszerowanie w rytm muzyki, gdy muzyka milknie witają się nasze ręce, następnie :kolana, nosy, głowy, policzki, plecy, łokcie itp.

– Zabawa „ Imię i gest” – uczestnicy zabawy po kolei mówią swoje imię i wykonują jakiś gest, a pozostali powtarzają imię i gest

– rodzice i dzieci dobierają się w pary i tańczą do muzyki, gdy muzyka milknie wybrane dziecko losuje karteczkę a rodzic odczytuje sposób tańczenia, np.: tańczymy jak baletnice, słonie, roboty, kaczki, wesołe przedszkolaki, węże itp.

– zabawa „ Zmiana miejsc”- stoimy w kole, zmieniają miejsca osoby, które lubią jeść: truskawki, banany, rzodkiewki, pora, cebulę, czosnek, oliwki itp.

– losowanie znaczków różnych owoców ( rodzice i dzieci )

– siadamy w kole na krzesełkach

– zabawa : „ Sałatka owocowa”

– „ Zaczarowany woreczek”- chętne dzieci rozpoznają po dotyku wybrane owoce i warzywa ( rozdzielanie ich do dwóch zbiorów, napisy do globalnego odczytywania : owoce, warzywa)

– wyróżnianie przez dzieci głoski w nagłosie wyrazu ( nazwy owocu lub warzywa), podział na sylaby

– utworzenie dwóch zbiorów ( owoców i warzyw)

– przeliczanie elementów zbiorów

– zagadki smakowe dla rodziców ( wybrane dzieci swoim rodzicom podają kawałki warzyw i owoców, rodzice odgadują nazwy po smaku)

– przedstawienie tematu pracy ( cztery stanowiska przy których wykonujemy poszczególne sałatki)

– przypomnienie dzieciom o bezpiecznym posługiwaniu się nożem

– mycie rąk

– losowanie przez dzieci kolorowych znaczków przydzielających do odpowiedniego stanowiska pracy ( rodzice pracują razem ze swoimi dziećmi)

– omówienie poszczególnych sałatek

– robienie sałatek w wyznaczonych grupach – współpraca dzieci i rodziców

– zakończenie pracy, mycie rąk, porządki

– poczęstunek

– prace porządkowe w sali

– podziękowanie za wspólna zabawę i pożegnanie gości.

 

                                                                         Marta Nowajczyk-Piela

                                                                         Przedszkole nr 61

                                                                         ul. Lelechowska 7

                                                                         02-351 Warszawa

 Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: