Zajęcie otwarte dla rodziców „O złym potworze”- wprowadzenie litery s

TEMAT: „O złym potworze”- wprowadzenie litery s, S małej i wielkiej; pisanej i drukowanej.

CELE OGÓLNE:

– Rozwijanie ekspresji słownej , twórczej i wyobraźni
– Stymulowanie rozwoju uwagi i pamięci
– Doskonalenie umiejętności wypowiadania się ma określony temat
– Praktyczne wykorzystywanie umiejętności czytania

Cele operacyjne:

Dziecko:

  • · Dokonuje analizy i syntezy słuchowo- wzrokowej
  • · Potrafi uważnie wysłuchać opowiadania przygotowanego w PowerPoint
  • · Reaguje ruchem na zmianę muzyki: wysoko, nisko
  • · Umie ułożyć puzzle 9 elementowe
  • · Czyta zdania z poznanych liter
  • · Dzieli wyrazy na sylaby i głoski
  • · Potrafi klasyfikować
  • · Umie wyodrębnić podzbiór zwierząt wg rodzaju
  • · Potrafi rozpoznać poznaną literę w wizytówce własnego imienia.

Metody :

– aktywizujące- twórczego myślenia

– integracyjne

– odimienna metoda czytania wg Ireny Majchrzak– zadań stawianych do wykonania.

FORMY: indywidualna, zespołowa

PRZEBIEG:

1. Powitanie

2. Podanie tematu:

Poznamy nową literę. Jaką?

a. Zagadka- puzzle

Każde dziecko otrzymuje kopertę z puzzlami. Ułożone puzzle będą rozwiązaniem( smok)

b. Przedstawienie legendy „ O złym potworze, czyli jak powstała nazwa Żmigród”  – prezentacja przygotowana w PowerPoint, wyjaśnienie pojęcia legenda.

c. Krótka rozmowa na temat legendy; czytanie zdań :

Mały gród.

Smok ma długi ogon.

Maryś jest sprytny.

Smok jadł dużo.

Maryś jest dzielny.

d. Zabawa muzyczna „Do grodu

N. rozkłada obręcze, które są „grodami” na dźwięk  tamburyna dzieci wybiegają z obręczy i biegają wokół „grodów” w różnych kierunkach, na hasło do grodu dzieci wbiegają do swojej obręczy.

Pod koniec zabawy nauczyciel rozkłada wizytówki z imionami dzieci. Przy muzyce z płyty CD cz.1 „Wesołe przedszkole sześciolatka” dzieci oddają obręcze w rytm muzyki.  Na przerwę w  muzyce każdy szuka swojej wizytówki.

e. Krótka rozmowa na temat ilustracji „ Smok”- wprowadzenie liter S, s

– pokaz litery S, s( drukowanej i pisanej)

– podział wyrazu  smok na sylaby i na głoski

– układanie modelu wyrazu z cegiełek

– wyszukiwanie słów z głoską s ( na początku wyrazu, w środku i na końcu)

– wyszukiwanie litery s w swoim imieniu (z wizytówkami)

f. Klasyfikowanie zwierząt ( koperty z sylwetami smoków dużych i małych); przeliczanie

-wg wielkości

-wg koloru

– podskocz tyle, ile jest…( np. małych  smoków)

– podnieś tyle palców, ile jest ( np. dużych smoków)

g. Zabawa muzyczna „Smoki”

Dzieci naśladują smocze ruchy :

– chodzenie na czworakach

– machanie ogonem

– latanie

– naśladowanie odgłosów  smoka np. syczenie

3. ZAKOŃCZENIE: Czy znacie jakieś sławne smoki: Wawelski, smoczyca ze Szreka,

a. Praca indywidualna przy stolikach:

5 -6latki- kolorowanie smoków

UWAGI!

Po zajęciach- zabawy dowolne wynikające z inicjatywy dzieci.

Rodzice wypełniają ankietę ( załącznik 1) i dzielą się uwagami i spostrzeżeniami na temat obserwowanych sytuacji

edukacyjnych.

Opracowała : mgr Beata Brodala

ZAŁĄCZNIK 1

Ankieta dla rodziców uczestniczących podczas zajęć otwartych

1. Czy Państwa zdaniem ,dzieci są samodzielne podczas pobytu w Przedszkolu?

Tak

Nie

2. Czy wykorzystanie techniki komputerowej wg państwa jest dla dzieci ciekawsze od tradycyjnych metod, typu przedstawienia kukiełkowe

Tak

Nie

2. Czy wykorzystane pomoce ( obrazki, CD z muzyką ) wyzwoliły w

dzieciach aktywność (słowną, ruchową, muzyczną plastyczną)?

Tak

Nie

3. Czy proponowane zabawy i zadania były dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci?

zbyt trudne

łatwe dostosowane do potrzeb

4. Kontakty z nauczycielką grupy Beatą Brodalą oceniam:

Proszę postawić znak X w wybranym punkcie skali

kontakty są złe 1 2 3 4 5

kontakty bardzo dobre

5. Do proponowanych form współpracy z rodzicami najwyżej oceniam:

Proszę postawić znak X w wybranym punkcie

¨ zajęcia otwarte

¨ kontakty indywidualne

¨ zajęcia dodatkowe( angielski)

¨ uroczystości

¨ inne…………………………………………………………………………………………………….

6. Czy polecenia podczas ćwiczeń były zrozumiałe dla dzieci?

tak

nie

7. Czy zajęcia otwarte dla rodziców należy organizować( właściwe podkreśl):

a. Raz w roku

b. Dwa razy w roku

c.. ……………….

(inna propozycja)

Dziękuję za wypełnienie ankiety.

Opracowała: Beata Brodala nauczycielka Oddziału Przedszkolne w Szkole Podstawowej w Radziądzu.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: