Zajęcia z zakresu rozwijania mowy i myślenia

KONSPEKT DO ZAJĘĆ Z ZAKRESU ROZWIJANIA MOWY I MYŚLENIA

Temat: W marcu jak w garncu.

Cele operacyjne:
Dziecko:
– rozumie cykliczność występowania kolejnych pór roku;
– posiada zdolności dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie na przełomie wiosny i zimy;
– zna ludowe przysłowia o marcu;
– wymienia poszczególne elementy pogody (deszcz, słońce, śnieg, temperatura);
– umie określać stany pogody za pomocą znaków umownych na kalendarzu pogody;
– wie, jaki jest prawidłowy sposób ubierania się w okresie przedwiośnia;
– rozumie znaczenie pogody w życiu ludzi.

Metody:
Słowna: rozmowa, objaśnienia, żywego słowa,
Percepcyjna: pokazu, obserwacji,
Czynne: zadań stawianych dziecku.

Formy: zbiorowa, indywidualna

Środki dydaktyczne:
Obrazki przedstawiające pory roku oraz deszcz, śnieg, słońce, chmury, wiatr, nagranie magnetofonowe komunikatu o pogodzie, gazetka okolicznościowa, przysłowia o marcu, kalendarz pogody, garnek, nagranie CD.

Literatura:
W. Dulemba „Cztery pory baśni. Zima”; Jedność dla Dzieci, Kielce 2006;
M. A. Szamańska, A. Koralczyk, K. Majewska: „Nauczanie sześciolatków” przewodnik metodyczny cz.2 JUKA , Warszawa 1999;
A. Kozera, A. Soból „Zabawa i nauka w grupie” w „Badanie gotowości szkolnej sześciolatków”; Centrum pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej, Warszawa 2006;
Cz. Cyrański, B. Florczuk, W. Żaba – Żabińska, „Sześciolatek. Bawię się i uczę” cz.4, MAC, Kielce 2004.

Przebieg zajęć:
1. Rozmowa na temat pór roku.
Dzieci siedzą w kręgu na dywanie. Nauczyciel ma przed sobą cztery ilustracje przedstawiające pory roku: wiosna, lato, jesień, zima i recytuje wyliczankę:
„Wiosna, lato, jesień, zima – powiedz, jeśli ta pora roku się kończy, to jaka się zaczyna?” (nauczycielka wskazuje wybrany rysunek). Wybrane dziecko podaje nazwę kończącej się pory roku i nazwę pory następującej po niej.
„Wiosna, lato, jesień, zima – powiedz, jaka pora roku się kończy, jeśli ta się zaczyna?”

2. Stworzenie sytuacji.
Nauczycielka pokazuje dzieciom garnek.
– Jak myślicie co to jest? Do czego służy?
– Co dodajemy do zupy?
– Po co przyniosłam garnek do sali?
– Co wspólnego z garnkiem mają: zima wiosna i marzec?3. Słuchanie opowiadania W. Dulemby „Garniec” ze zbioru „ Cztery pory baśni”
4. Rozmowa na temat opowiadania:
– Komu i do czego potrzebny był garnek?
– Co zima i wiosna dodawały do garnka?

5. Wyjaśnienia znaczenia przysłów mówiących o marcowej pogodzie.
„W marcu jak w garncu”, „W marcu kłopot jest nie lada, to słonko świeci to deszcz pada”, „Marcowa pogoda, raz słonko, raz woda”
– Jak nazywamy okres między wiosną, a zimą? (przedwiośnie)
– jak należy ubierać się, gdy jest taka dziwna pogoda? (zwrócenie uwagi na sposób prawidłowego ubioru, tzw. na cebulkę – warstwowo)

6. Ćwiczenia oddechowe mające na celu pogłębienie oddechu, rozruszanie przepony, wydłużenie fazy oddechowej.
Dzieci dostają kartkę papieru i dmuchają w nią.
– Wyobraźcie sobie, że jesteście marcowym wiaterkiem, który wieje raz bardzo delikatnie, to znów bardzo mocno, a chwilami wiatru nie ma wcale.

7. Zabawa przy muzyce. Ilustrowanie ruchem „gotowania zupy”.
8. Wysłuchanie z taśmy magnetofonowej komunikatu o pogodzie.
– O czym informował nas wysłuchany komunikat?
– Dla kogo taki komunikat może mieć znaczenie? (lotnik, kierowca, rybak, ogrodnik)
– Gdzie komunikaty o pogodzie możemy słyszeć?
– Za pomocą jakich symboli przedstawiona jest pogoda w telewizji?

9. Założenie kalendarza pogody.
10. Ilustrowanie kredkami marcowej pogody.
(Dzieci otrzymują karty z konturem garnka)
11. Zakończenie zajęć.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: