Zajęcia rewalidacyjne “Rozmawiamy o zabawkach”

SCENARIUSZ ZAJĘĆ HOSPITOWANYCH

Data: 18.11.2011

Imię i nazwisko nauczyciela: Beata Czynsz

Rodzaj zajęć: zajęcia rewalidacyjne z Krystianem D.

Temat: Rozmawiamy o zabawkach

 

Cele operacyjne (dziecko):

 • zna nazwy zabawek
 • potrafi przeliczyć zabawki (do 5)
 • potrafi dzielić nazwy zabawek na sylaby
 • potrafi określić jaka zabawka została schowana
 • odgaduje zabawki dźwiękowe
 • układa zabawki wg instrukcji nauczyciela
 • wykonuje ćwiczenia oddechowe
 • poprawnie realizuje sylaby  głoską „s”
 • wycina po śladzie
 • układa obrazki z części

 

Postawa:

 • wdrażanie do zgodnej zabawy z innymi dziećmi

Metody:

– słowne: rozmowa, instrukcja słowna,– czynnościowe: zadań stawianych do wykonania.

– oglądowe

 

Formy: indywidualna

Środki dydaktyczne: apaszka, zabawki, piłeczki ping – ponga, sylwety samochodów, kolorowa kostka, obrazki pocięte na części, słomka, sylweta piłki

 

Przebieg zajęć:

1.         Powitanie pani dyrektor

2.         Określanie za pomocą dotyku „Co trzymam w ręku?”. Nazywanie zabawek.

3.         Rozmowa na temat ulubionej zabawki chłopca

4.         Ustawianie  zabawek na stoliku, przeliczanie ich, dzielenie nazw zabawek na sylaby, określanie liczby sylab

5.         Ćwiczenia spostrzegawczości wzrokowej „Co zniknęło?”

6.         Odgadywanie zagadek dźwiękowych „Co wydaje taki dźwięk?”

7.         Ćwiczenia orientacji w przestrzeni – ustawianie zabawek wg instrukcji nauczyciela

 • lalka na biurku
 • piłka w koszyku
 • klocki pod krzesłem
 • woreczek obok drzwi
 • samochód na dywanie

8. Doskonalenie myślenia przyczynowo – skutkowego – opowiadanie ułożonej historyjki obrazkowej, zwrócenie uwagi na zasady obowiązujące podczas zabawy z dziećmi

9.         Zabawa oddechowa „Piłeczka ping – ponga”

Dmuchanie (zachowując prawidłowy tor oddechowy) na piłeczki (na stoliku, na dywanie)

10. Zabawa logopedyczna z wykorzystaniem sylwet samochodów – utrwalanie poprawnej wymowy głoski „s” w sylabach

11. Grupowanie obiektów – wyszukiwanie wśród rozsypanych obrazków tych,  które przedstawiają zabawki

12. Ćwiczenia manualne – wycinanie sylwety piłki po śladzie

13.       Ćwiczenie aspiracji powietrza -nakładanie rozsypanych kropek na piłkę za pomocą słomki, naklejanie groszków

14. Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej – układanie obrazków z części

15. Ćwiczenia grafomotoryczne – pisanie po śladzie – obrysowywanie konturów zabawek

16.       Podziękowanie za udział w zajęciachByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: