Zajęcia otwarte dla rodziców – “Sprzątamy i segregujemy śmieci”

Scenariusz integracyjnej jednostki metodycznej ( zajęcia otwarte dla dzieci i ich rodziców )

Prowadząca: Agata Kędziora
Temat: Sprzątamy i segregujemy śmieci
Grupa: 4 i 5 – latki „Motyle” i ich rodzice
Miejsce: Przedszkole nr 15 w Gnieźnie

Formy pracy: zbiorowa, grupowa, indywidualna.

Metody: słowna, oglądowa, ćwiczeń praktycznych, odtwarzania.

Cele ogólne:

 • Rodzice

– Stworzenie rodzicom poprzez udział w zajęciach otwartych możliwości śledzenia postępów własnego dziecka w zakresie osiągania sprawności umysłowych, ruchowych, plastycznych i muzycznych.

– zapoznanie rodziców ze sposobami pracy n-la z ich dziećmi oraz relacjami na drodze nauczyciel – dzieci i odwrotnie.

– uczestnictwo rodziców w zabawach wraz ze swoimi dziećmi.

 • Dziecko 4 i 5 –letnie

– wypowiada się na temat lub odpowiada na pytani
– dokonuje analizy i syntezy wskazanych słów
– składa słowa z usłyszanych głosek
– układa słowa z liter umieszczonych w sali
– potrafi przyporządkować się do odpowiedniej grupy
– rozróżnia kolory
– wie, że niektóre śmieci można wykorzystać ponownie
– współzawodniczy w rzędach przy udziale rodziców
– wie, co to znaczy bieg slalomem
– sprząta w sali po zabawie
– segreguje śmieci
– wkłada je do odpowiedniego pojemnika
– współdziała z rodzicami
– śpiewa piosenki z układem tanecznym
– dziecko sprawnie posługuje się kredką, klejem
– logicznie myśli
– wykonuje zadanie na kartce
– nakleja na rolkę po papierze toaletowym pasek krepy, łączy elementy
– prezentuje pracę techniczną na forum • Dziecko 4-letnie

– klasyfikuje przedmioty
– nakleja obrazki w odpowiednim miejscu

 • Dziecko 4-letnie pracujące w szybszym tempie

klasyfikuje przedmioty

– rysuje w pętli tyle elementów ile wskazuje liczba

 • Dziecko 5 –letnie

– układa liczby od 1 do 8
– pokazuje wskazane liczby
– rysuje w pętli tyle elementów ile wskazuje liczba

 • Dziecko 5 –letnie uzdolnione

– rozwiązuje plątaninę
– odwzorowuje wybrane litery
– zna znaczenie słowa recykling

Pomoce dydaktyczne

– lusterka dla każdego dziecka do zabawy logopedycznej
– gazetka tematyczna
– tabliczki z literami umieszczone na ścianie
– tekst wiersza
– sylwety pomocne w zrozumieniu wiersza
– koszyczek z kartkami do losowania
– śmieci do powtórnego użycia (butelki plastikowe i szklane, papier, nakrętki)
– magnetofon CD i płyta
– karty pracy dla każdego dziecka (praca w poziomach), koperty z obrazkami do klasyfikacji, liczmany
– tabliczki z cyframi umieszczonymi na ścianie
– „Ekologiczny wąż” praca wykonana przez n-la  jako zabawka pokazowa

Przebieg zajęć

 1. Część wstępna:

– ćwiczenie logopedyczne (języka)- zabawa:„Sprzątamy mieszkanko”: dziecko operuje językiem w jamie ustnej,  rozumie polecenia: wyczyść podłogę, umyj ściany itd.

 1. Część główna

– Rozmowa przy gazetce nt: „sprzątamy i segregujemy śmieci”
– analiza i synteza słów: papier, szkło, plastik
– układanie słów z liter na ścianie
– słuchanie fragmentu wiersza Teresy Fiutowskiej „Wielkie dziś sprzątanie świata”- rozmowa nt treści
– śpiewanie piosenki „Leśne ludki”
– zabawa z rodzicami w grupach

 • Losowanie kartek z kolorami
 • Ustawianie się przy odpowiednim kolorze

– zabawa z rodzicami „Wyścig w rzędach”

 • Bieg slalomem z zakrętką na głowie
 • Rzut do celu kulką z papieru
 • Bieg z miotłą i zakrętką

– Sprzątanie sali po zawodach i segregowanie śmieci do odpowiednich pojemników

– Śpiewanie piosenki „Zielona trawa”

– Zabawa „Gra w zielone” – praca w poziomach

I poziom II poziom III poziom IV poziom
Wklejanie do pętli ilustracji
przedstawiających narzędzia
do sprzątania

Liczenie elementów

Wklejanie do pętli ilustracji

przedstawiających narzędzia

do sprzątania

Rysowanie w pętlach tyle elementów
ile wskazuje liczba

Układanie na kartce liczb od 1 do 8

Wskazywanie liczb np.: od 1 do 3

Rysowanie w pętlach tyle elementów
ile wskazuje liczba

Układanie na kartce liczb od 1 do 8

Wskazywanie liczb np.:
od 1 do 3

Rozwiązywanie plątaninki

Wpisywanie liter w odpowiednie miejsce

– Zabawa „Licz i podskakuj” – dziecko podskakuje tyle razy, ile pokazuje liczba

– Zabawa techniczna „Ekologiczny wąż”- zabawa z udziałem rodziców

 • Przygotowanie potrzebnych materiałów (w tym rolek po papierze toaletowym znalezionych w pojemniku na makulaturę)
 • Omówienie planu pracy
 • Twórcza pracy dzieci przy udziale rodziców
 • Wystawa wspólnie wykonanej pracy i zbiorowe zdjęcie z wężem wykonanym z materiałów odpadowych

3 Część końcowa

– Utrwalenie wiadomości z zajęć

 • W jaki sposób możemy wykorzystać niektóre śmieci do zabawy?
 • Co to znaczy segregować śmieci?

– Podziękowanie wszystkim obecnym za udział i pożegnanie zgromadzonych.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały:

 • Czytająca dziewczynkaCzytająca dziewczynka Zapraszamy do oglądania naszych kolorowanek do wydrukowania. Kolorowanki w naszym serwisie są przygotowane w formacie […]
 • Scenariusz zajęcia otwartego "U jeża kuśnieża"Scenariusz zajęcia otwartego "U jeża kuśnieża" Temat: Przygotowanie zwierząt do zimy Forma:– Opowiadanie nauczycielki pt. „U jeża kuśnierza” (teatrzyk sylwet), pani […]
 • Opowiastka o “Tęczoludkach”Opowiastka o “Tęczoludkach” Autor:   Joanna Gawron, Joanna Komendecka ”Tęczoludki są na świecie” Czy to bajka, czy nie bajka, Myślcie sobie, jak tam […]
 • Plan rozwoju zawodowegoPlan rozwoju zawodowego PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO BOŻENY WIAREK NAUCZYCIELKI PRZEDSZKOLA NR.16 W ZABRZU UBIEGAJĄCEJ SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA […]