„Zaczarowane motyle” – różnorodne sytuacje edukacyjne rozbudzające zainteresowanie światem przyrody

motylScenariusz opracowała: Anna Aleksandrowicz

CELE OGÓLNE:

1) Rozbudzanie zainteresowania otaczająca przyrodą; wzbogacanie wiedzy na temat mieszkańców łąki.
2) Poszerzanie doświadczeń plastycznych.

CELE OPERACYJNE: (dziecko)

– słucha uważnie wiersza i wypowiada się na jego temat
– wymienia stadia rozwoju motyla
– porusza się płynnie i rytmicznie
– samodzielnie wykonuje pracę plastyczną

METODY:

słowna, oglądowa i praktycznego działania

FORMY PRACY:

– praca z całą grupą
– praca indywidualnaŚRODKI DYDAKTYCZNE:

ilustracje przedstawiające cykl rozwojowy motyla, podkład muzyczny, chustka bądź kolorowa apaszka dla każdego dziecka, ilustracje motyli, kartki, pędzle, farby

PRZEBIEG:

1. Zapoznanie z utworem W. Chotomskiej Motyl
2. Rozmowa dotycząca wysłuchanego wiersza
3. Zapoznanie z cyklem rozwojowym motyla z wykorzystaniem ilustracji, nazywanie kolejnych stadiów rozwoju.
4. „Taniec motyli” – zabawa z chustkami przy utworze muzyki klasycznej.
5. Oglądanie ilustracji przedstawiających motyle w celu ukazania ich różnorodności i barwności, pokaz ćmy – motyla nocnego.
6. Praca plastyczna, wykonanie motyla techniką odbijanki poprzedzone pokazem nauczyciela (na kartkach można narysować kontur jednego skrzydła motyla)

LITERATURA:

W.Chotomska: Motyl
Jednemu panu na skwerku
motyl siadł na gazecie.
A pan powiedział ponuro:
– I po co to żyje na świecie?
Ani to z pierza, ani z mięsa,
z kwiatka na kwiatek się wałęsa,
na kotlet to się nie nadaje,
nie znosi tak jak kura jajek,
choćbyś i w ulu go zamykał,
nie da ci miodu do piernika,
nie daje mleka tak jak krowy
i jakiś taki – za kolorowy…
A dwaj poeci, patrząc
jak motyl skrzydła rozchyla,
bardzo cichutkim szeptem
szepnęli do motyla:
– Gdyby nie było motyli,
my byśmy cię wymyślili.
I chronili przed tym panem,
chronili!Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: