Zabawy z wodą

Scenariusz zajęcia
Grupa wiekowa: 5,6-latki
Opracowanie i prowadzenie: Marta Galińska-Falaki
Temat: „Pomysł na deszczowe dni – zabawy z kroplami wody”
Data: 19.11.2010.

CEL OGÓLNY:
– utrwalenie cech fizycznych i właściwości wody
– przygotowanie do nauki czytania i pisania
– rozwijanie umiejętności dostrzegania i rozumienia rytmów

CELE OPERACYJNE:
– dz. rozróżnia i nazywa dźwięki
– dz. słucha w skupieniu utworu literackiego
– dz. określa właściwości i cechy wody
– dz. określa znaczenie wody w przyrodzie
– dz. układa kartoniki z cyframi od najmniejszej do największej
– dz. układa rozsypankę sylabową
– dz. czyta globalnie wybrane wyrazy
– dz. dopasuje podpisy do obrazków
– dz. liczy używając liczebników głównych i porządkowych
– dz. dostrzega i kontynuuje rytm
– dz. przekłada rytm z jednej reprezentacji na inną
– dz. kreśli rytmicznie ukośne kreski naprzemiennie

METODY PRACY:
Problemowe, aktywizujące, praktyczne; System Edukacja przez Ruch D. Dziamskiej, met. aktywnego słuchania muzyki B. Strauss, origami
FORMY PRACY:
Zbiorowa, grupowa, indywidualna
POMOCE DYDAKTYCZNE: tekst wiersza T. Ferenc „Woda”, szklanka z wodą, napisy: deszcz, chmura, rzeka, morze, śnieg; rozsypanka sylabowa (Wo-da to wiel-ki dar), płyta CD
z nagraniem odgłosów wody – „Entliczek,pentliczek. Utwory do słuchania i zabawy nr 2” (utwór nr 1, 32), papierowe krople wody dla każdego dziecka, kartki białe ksero A4 po jednej dla każego dziecka, koła do origami, kredki pastelowe (różne odcienie niebieskiego), niebieski papier ksero, klej, instrumenty perkusyjne

Przebieg zajęcia
1. Powitanie dzieci „Witam wszystkich, którzy…” (mają piwne oczy, mają dziś dobre humory, lubią deszcz, itp. ) Wymienieni krzyczą głośno – hej!
3. Zagadka słuchowa „Co to dźwięki?”- słuchanie odgłosów i odgadywanie jakim czynnością towarzyszą.
4. Wprowadzenie do tematu zajęć – recytacja wiersza T. Ferenc „Woda”
„W sadzie jej pełno:
w studni aż dudni,
w deszczu pluszcze głośno,
w rzece płynie,
na samym morza dnie utopiona,
nie ginie.
W chmurze lekka jak para,
w wiadrze ciężka jak ołów,
piękna jak Wodospad Niagara,
w ogrodzie jak rosnący ogród.
A co drzewa mówią,
gdy im jej brak ?
Co kwiaty,
Gdy nie ma deszczu?
Co powiesz ty,
Gdy przez dnie całe
sucho w kranie
i sucho w powietrzu?
Co powie żółta trawa
i popękana ziemia,
pusta studnia i rzeka,
i Sahara bez cienia?”
4. Swobodne wypowiedzi dzieci „Co przychodzi ci do głowy, gdy słyszysz słowo woda”.
Poznanie właściwości wody{ szklanka napełniona wodą z kranu}
– czy woda ma kolor, kształt?
– czy woda ma smak?
– czy woda jest zawsze taka sama?
– gdzie znajduje się woda? (odczytywanie napisów: deszcz, chmura, rzeka, morze, śnieg; przyporządkowanie napisów do odpowiednich obrazków)
5. Rozsypanka sylabowa – układanie hasła, wypowiedzi dzieci.
– dz. po kolei układają cyfry od 1 do 6 i odkrywają kolejne puzzle, następnie odczytują hasło: Woda to wielki dar.
– dla kogo woda jest darem?
– co by się stało gdyby jej zabrakło?
6. Zabawa ruchowa „ Kwiaty rosną” – aktywne słuchanie muzyki.
Dzieci (kwiaty) tańczą na dywanie przy dźwiękach muzyki. Osoba dorosła – prowadząca operuje pokrętłem dźwięku. Kiedy muzyka gra głośno kwiaty rosną – dzieci wspinają się na palce. Gdy natomiast muzyka cichnie kwiaty więdną, dzieci kładą się na podłodze.
7. Zabawa słuchowa „Liczymy spadające krople”
– nauczycielka uderza w bębenek – dzieci liczą (liczebniki główne)
– nauczycielka uderza w bębenek, a ostatni raz w trójkąt:
– która kropelka spadła na rynnę? (liczebniki porządkowe – piąta, siódma).
8. „Zabawy z kroplami” – układanie rytmów z papierowych kropel.
Każde dziecko otrzymuje sylwety kropelek wody. Nauczyciel układa rytm, następnie dzieci kontynuują go oraz przekładają z jednej reprezentacji na drugą.
9. „Chmura z papieru” – zabawa przy muzyce. Dzieci stają w kole przy muzyce, w rytm melodii rolują i gniotą kartki (białe A4). Podczas przerwy w muzyce rozprostowują je
i wygładzają je dłońmi. Czynności powtarzają wielokrotnie dopóty, dopóki kartka nie zatraci swojej sztywności i nie stanie się miękka. Z tak przygotowanych kartek wydzierają chmury.
10. „Deszcz”- praca plastyczna w technice origami płaskie z koła (wg D. Dziamskiej); doskonalenie sprawności manualnej poprzez składanie papieru. Rysowanie rytmicznych kresek w rytm muzyki, obiema rękami, naprzemiennie. Następnie przyklejanie kół – parasoli, wykańczanie pracy poprzez dorysowanie dowolnych elementów.
11. Ekspozycja prac dzieci, wspólna ocena, zakończenie zajęć.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: