Zabawy z kolorowymi kredkami.

Scenariusz zajęć przeprowadzonych w grupie dzieci 3-, 4- letnich

Cele:

 • rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania muzyki,

 • kształtowanie koncentracji uwagi,

 • rozwijanie wyobraźni,

 • ćwiczenie pamięci,

 • wzbogacanie wiedzy dzieci,

 • nabywanie umiejętności poprawnego wypowiadania się na temat,

 • wyrabianie poczucia rytmu, • ćwiczenie sprawności motorycznej dłoni,

 • porównywanie wielkości zbiorów,

Pomoce: obrazki ilustrujące treść piosenki, instrumenty muzyczne, obręcze gimnastyczne, kredki, kolorowe kartony, białe kartki , świeca, farby plakatowe, płyta CD

Przebieg zajęć:

 1. Piosenka pt. “Kolorowe kredki”.

  Dzieci siedzą w kole na dywanie i słuchają piosenki.

 2. Rozmowa na temat wysłuchanego utworu.

  Dzieci odpowiadają na pytania nauczycielki, np.

  – Czy podoba się wam piosenka ?

  – Dlaczego ?

  – Jaka ona jest ? ( wesoła – smutna, szybka – wolna )

  – O czym opowiada ?

 3. Zabawa dydaktyczna – burza mózgów – “Co można robić kredkami?”

  Dzieci wymyślają, do czego można wykorzystać kredki, dowiadują się czym różni się rysowanie od kolorowania.

 4. Wspólne śpiewanie piosenki.

  Dzieci, maszerując śpiewają piosenkę. Przy refrenie zatrzymują się

  i grają na instrumentach.

 5. Praca z obrazkiem “Co namalowały kredki ?”

  Dzieci podnoszą obrazki rozłożone na podłodze i przypominają sobie czy w piosence jest mowa o danym przedmiocie, czy też nie. Następnie, po posegregowaniu ilustracji układają je w kolejności podanej w piosence i umieszczają na tablicy magnetycznej.

 6. Zabawa ruchowa do muzyki “Brylantowy deszcz” met. C. Orffa

  Dzieci spacerują po sali, zbierają kredki rozsypane przez nauczycielkę i układają je we wskazanych miejscach.

 7. Zabawy matematyczne met. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej

  Dzieci przyglądają się i wskazują, na którym kartoniku jest najwięcej kredek. Posługują się określeniami mniej, więcej, równo. Następnie układają kartony z kredkami od najmniejszego do największego.

 8. Zabawa muzyczno – ruchowa met. M. Bogdanowicz ćwicząca małą motorykę.

  Dzieci otrzymują białe kartki papieru, unoszą je w górę i w dół, falują, podrzucają, pozwalają im swobodnie opadać. Nauczycielka włącza muzykę, a dzieci wystukują rytm na kartce wierzchem dłoni, spodem dłoni, dłonią zaciśniętą w pięść, kciukiem. Posługują się raz prawą, a raz lewą ręką.

 9. Praca plastyczna “Zaczarowany ołówek”.

  Dzieci otrzymują kartki z wzorem narysowanym świecą. Ich zadaniem jest pomalować kartkę farbą plakatową i odgadnąć co narysował “zaczarowany ołówek”.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: