Zabawy z gazetami

KONSPEKT ZAJĘĆ „ZABAWY Z GAZETAMI” – wykorzystanie alternatywnych metod pracy.

 

Grupa: III „ Smoki”
Osoba prowadząca:
Marta Nowajczyk- Piela
Data:
31.01.2013r.
Miejsce:
sala przedszkolna
Temat kompleksowy: „
Zabawy w Internecie”
Temat zajęcia:
„ Zabawy z gazetami”
Cele zajęcia:
ukazanie możliwości wykorzystania nietypowych pomocy do zabaw, ćwiczeń ,(prac plastycznych)
– poznanie pojęć komputerowych (sieć Internet, serwer, wyszukiwarka internetowa, światłowody)
– zwrócenie uwagi na różne źródła zdobywania informacji ( Internet, telewizja, radio, gazety)
-kształtowanie pomysłowości oraz inwencji twórczej dzieci
-rozwijanie naturalnej ruchliwości dzieci i poczucia rytmu
– przyswajanie wiadomości dotyczących bezpieczeństwa podczas zabaw i ćwiczeń
– wdrażanie do zdyscyplinowania, samokontroli i zaradności.
Cele operacyjne:
-dziecko zna różne źródła zdobywania informacji
– zna pojęcia „sieć Internet”, „ serwer’, „ wyszukiwarka internetowa” itp.
-potrafi wydobyć z gazety dźwięki akustyczne
– potrafi powtórzyć usłyszany rytm
-potrafi sprawnie i swobodnie poruszać się w przestrzeni
-potrafi prawidłowo wykonać określony ruch, ćwiczenie
-wyraża swoje uczucia poprzez improwizacje ruchowe

Metody pracy:  metody alternatywne ( Pedagogika zabawy, elementy metody Carla Orfa i gimnastyki twórczej Rudolfa Labana). metoda słowna (rozmowa, wiersz, wyliczanka, objaśnienia), metoda oglądowa (pokaz), metoda czynna (zadań stawianych dziecku).
Formy pracy: zbiorowa, indywidualna, zespołowa
Pomoce: gazety , kłębek wełny, wierszyk „ Klawiatura” autorstwa nauczycielki, wyliczanka „ Literki” autorstwa nauczycielki, gazety czarno- białe i kolorowe, telefon, I Pad, światłowód, tamburyn, dzwoneczek.

Przebieg zajęć:

zgromadzenie dzieci na dywanie
– przedstawienie tematu zajęć
-przypomnienie zasad zachowania
-wprowadzenie w tematykę zajęć- rozmowa z dziećmi na temat komputerów (Do czego potrzebne są nam komputery? Co to jest Internet? Do czego służy nam Internet? Co to jest serwer? Itp.).
-zabawa „ Sieć komputerowa”
– zaprezentowanie dzieciom kabla ( światłowodu).
-rozmowa na temat innych źródeł zdobywania informacji ( telewizja, radio, książki, gazety)
– zagadka słuchowa (nauczyciel za parawanem wydaje dźwięk z gazety)
-wydobywanie dźwięków akustycznych z gazety ( szeleszczenie, wachlowanie, uderzanie palcami w gazetę, pstrykanie palcami w gazetę, darcie gazety, gniecenie gazety)
– rozdanie dzieciom gazet
-zabawa z wierszem „ Klawiatura” (powtórzenie zabawy w różnym tempie)
-nauczyciel wydobywa dźwięki z gazety –dzieci powtarzają ( szeleszczenie , wachlowanie, dmuchanie na gazetę, rozrywanie gazety, gniecenie kulki z gazety itp.). Zabawa z podziałem na zespoły.
-powtarzanie usłyszanego rytmu
-wrzucanie kulek z gazety do pudełka
– Opowieść ruchowa „ Spacer” ( zwrócenie uwagi dzieci na to, że nie można za długo siedzieć przed komputerem czy telewizorem).
„Dzieci idą na spacer ,słyszą muzykę i zaczynają swobodnie tańczyć z gazetami. Chodzą po sali z gazetami przed sobą jakby je czytali ( dzieci chodząc nie mogą się potrącać). Zerwał się lekki wiatr
( dzieci delikatnie wachlują gazetami), wiatr wieje coraz mocniej (dzieci mocno machają gazetami). Zaczął padać drobny deszczyk (delikatne uderzanie palcami o gazetę), rozpadał się duży deszcz (szybkie, mocne uderzanie palcami o gazetę). Chodzimy pod parasolami (gazeta nad głową). Deszcz przestał padać, wyszło słońce, mocno świeci- zakładamy czapki ( chodzimy z gazetami na głowie). Gimnastykujemy się  przekładamy gazetę z ręki do ręki nad głową, pod kolanami za plecami, podnosimy gazetę trzymając ją nogami, przeskakujemy przez gazetę itp. .Zmęczyliśmy się- wachlujemy się gazetą, niesiemy na tacy napój. Siadamy na trawie i odpoczywamy –oddychamy świeżym powietrzem ( wdech nosem- wydech ustami) i dmuchamy na gazetę”.
– nauka wyliczanki „ Literki”( mówimy sylabami jak robot – Necio)
– rytmiczne uderzanie o gazetę
-zabawa „ Wyspy”- dzieci maszerują po sali w rytm wygrywany na tamburynie ( chodzą jak roboty, podskakują jak przedszkolaki itp.)- muszą omijać wyspy, na przerwę w muzyce wchodzą na najbliższą wyspę. Nauczyciel mówi „Raz, dwa, trzy zmniejsz wysepkę i Ty”. Dzieci składają gazetę na połowę i znowu maszerują w rytm wygrywany na tamburynie. Następnie znowu zmniejszają wyspę aż do momentu ,że trudno będzie stanąć na niej nawet na palcach jednej nogi.
-Zebranie gazet od dzieci- rozmowa na temat wykorzystania przeczytanych gazet. Co można z nimi teraz zrobić? ( pomysły dzieci).

Zaproponowanie dzieciom pracy plastycznej ( na następnych zajęciach) z wykorzystaniem kulek z gazety, kawałków czarno- białych i kolorowych gazet.
– podziękowanie dzieciom za zajęcie.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały:

  • Zabawy z wodąZabawy z wodą Scenariusz zajęcia Grupa wiekowa: 5,6-latki Opracowanie i prowadzenie: Marta Galińska-Falaki Temat: „Pomysł na deszczowe dni – zabawy […]
  • Zajęcie otwarte dla rodzicówZajęcie otwarte dla rodziców SCENARIUSZ ZAJĘCIA TEMAT: "ŚNIADANIE MISIA – NAUKA WIERSZA . GRUPA WIEKOWA: 5 L  PROWADZĄCA: Konieczna Bożena DATA: […]
  • Edukacja regionalnaEdukacja regionalna „Moja mała ojczyzna” - Program edukacji regionalnej CELE EDUKACJI REGIONALNEJ Tradycje, zwyczaje i sztuka ludowa jest częścią […]
  • Polska – jej piękno i historia.Polska – jej piękno i historia. Scenariusz zajęć w grupie dzieci 6-letnich Temat: POLSKA – jej piękno i historia. CELE OGÓLNE: - kształtowanie szacunku dla […]