Zabawa w zielone

Scenariusz zajęć z edukacji ekologicznej dla dzieci sześcioletnich

Temat: Zabawa w zielone

Cele operacyjne:
– rozpoznaje i nazywa wybrane warzywa zielone
– dzieli wyrazy na głoski i sylaby
– zna zasady zdrowego żywienia
– potrafi wyjaśnić co to jest ekologia
– podejmuje działania mające na celu ochronę środowiska

Przebieg zajęć:

1. Zabawa na powitanie – „Zieloną żabkę puszczam w krąg, niechaj wróci do mych rąk” (dzieci ustawiają się w kole i przekazują sobie żabkę – pacynkę”

2. Nauczyciel przedstawia Żabkę i zadaje pytanie dzieciom – „Z czym Wam się kojarzy kolor zielony?”
– swobodne wypowiedzi dzieci.

3. Zabawa pantomimiczna „Pudełko” – nauczyciel prezentuje magiczne pudełko, otwiera je i mówi „Otwieram magiczne pudełko, a z pudełka wyskakują zielone żabki (zielone gąsieniczki, zielone papużki, zielone węże itp.) – dzieci naśladują wymienione zwierzęta. Po każdej zabawie nauczyciel mówi: „Zamykam pudełko” – dzieci stają wtedy nieruchomo.

4.Rozwiązanie krzyżówki
– nauczyciel prezentuje wybrane warzywa zielone (naturalne): cukinia, ogórek, cebulka, sałata, oliwki, pietruszka, brokuł, por. Dzieci oglądają i nazywają warzywa, wybrane nazwy warzyw dzielą na głoski i sylaby, a następnie wyszukują wyrazu i przypinają go do krzyżówki)
– nauczyciel po zajęciach podaje dzieciom zielone warzywa do II śniadania – Zwraca uwagę na wartość odżywczą tych warzyw i zachęca do włączenie ich w codzienny jadłospis.
– odczytanie hasła „Ekologia”

5. Nauczyciel zadaje pytanie „Czy wiecie, co to jest ekologia?”
– swobodne wypowiedzi dzieci6. Prezentacja wiersza:

„Co to jest ekologia?
D. Klimkiewicz; W. Drabik

Ekologia – mądre słowo,
a co znaczy? – powiedz, sowo!
Sowa chwilkę pomyślała
i odpowiedź taką dała:
To nauka o zwierzakach,
lasach, rzekach, ludziach, ptakach.
Mówiąc krótko w paru zdaniach
o wzajemnych powiązaniach
między nimi, bo to wszystko
to jest nasze środowisko.
Masz je chronić i szanować
– powiedziała mądra sowa …

7. Rozmowa na temat treści wiersza

8. Zabawa ruchowa z balonami przy muzyce

9.Zdobywamy Order Ekologa
– „Jak możemy chronić środowisko?” – wypowiedzi dzieci
– nauczyciel wspólnie z dziećmi podejmuje działania mające na celu ochronę środowiska i notuje je w przygotowanej tabeli. Po miesiącu wręcza dzieciom „Order Ekologa”.

Opracowała: Ewa GubałaByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: