Zabawa matematyczna “Łąkowe rachunki”

Prowadząca: E. Sobolewska

gr. wiekowa: 5 latki

 Scenariusz zajęcia obowiązkowego z obszaru edukacji matematycznej.

TEMAT:
Zabawa matematyczna – „Łąkowe rachunki”.

 

CEL OGÓLNY:

 • Doskonalenie umiejętności przeliczania liczebnikami głównymi i porządkowymi, porównywania
  elementów w zbiorach w zakresie 6.

 

CELE OPERACYJNE:

 • dziecko utrwala pojęcia „para, tyle samo, mniej, więcej”,
 • doskonali koordynację wzrokowo – ruchową, spostrzegawczość
 • zgodnie współdziała w zespole, potrafi pogodzić się z ewentualną przegraną
 • wypowiada się pełnym zdaniem,
 • doskonali przeliczanie na konkretach, liczebnikami gł. i porządkowymi,
 • aktywnie uczestniczy w zajęciu,
 • wdraża się do koncentracji uwagi,
 • utrwala nazwy mieszkańców łąki,
 • prawidłowo reaguje na sygnał dźwiękowy, wizualny.

METODY:słowna-  rozmowa

 czynna- zadań stawianych do
wykonania.

 

FORMA PRACY: z cała grupą, indywidualnie, zespołowo

Pomoce: puzzle „Bocian”,obrazki  przedstawiające różne owady i różną ich liczbę,szarfy, krążki, instrumenty perkusyjne,karty pracy.

Przebieg zajęcia:

 1. Słuchanie fragmentów wiersza I. Salach „Na łące”, krótka rozmowa nt. treści.

Łąka tylu ma mieszkańców;

zwierząt, roślin kolorowych.

Tu motylek, a tam pszczółka,  tutaj
kwiatek – o, różowy!
  Nad
tą łąką kolorów
   bal
wydały dziś motyle.

Zapraszają wszystkie dzieci

więc zatańczę z nimi chwilę.

2. Układanie puzzli w grupach (każda grupa dostaje podzielony na części obrazek bociana,
układają go w całość, która grupa pierwsza ułoży wygrywa, zostaje nagrodzona brawami.

3. Łąkowe rachunki – zabawa matematyczna.

N –l przypina pierwszy obrazek ( 5 pszczół)

Drugi (6 biedronek) ,Trzeci (4 koniki) ,Czwarty (3 motyle)

Liczenie pszczół, biedronek, koników polnych, motyli.

 •  Na wiosennej łące pszczoły latające.   Ile ich jest? Czy wiesz?

Dz. wybiera właściwy obrazek, liczy pszczoły, rysuje tyle żółtych kół na kartce, ile jest pszczół na obrazku.

 •  Na wiosennej łące biedronki wędrujące.  Ile ich jest? Czy wiesz?

Dz. wybiera właściwy obrazek, liczy biedronki, rysuje tyle czerwonych  kół na kartce, ile jest biedronek na obrazku.

 •  Na wiosennej łące koniki skaczące.  Ile ich jest? Czy wiesz?

Dz. wybiera właściwy obrazek, liczy koniki, rysuje tyle zielonych  kół na kartce, ile jest koników polnych na obrazku.

 •  Na wiosennej motyle fruwające. Ile ich jest? Czy wiesz?

Dz. wybiera właściwy obrazek, liczy motyle, rysuje tyle niebieskich  kół  na   kartce, ile jest motyli na obrazku.

Porównywanie liczby narysowanych kół  czerwonych i żółtych przez łączenie ich w pary.

4. Zabawa ruchowa z elementami dźwiękonaśladowczymi „Owady”. Dz. dzielą się na grupy wg kolorów szarf, każda grupa porusza się przy dźwiękach określonego instrumentu, wydaje dźwięki (bzzy, kum, kle)

Pszczoły (żółte szarfy) – trójkąt,  Żabki (zielone szarfy) – tamburyno, Biedronki (czerwone szarfy) – kołatki

Na dźwięk trójkąta – „pszczoły” fruwają nad łąką, wymawiając „bzzzy…bzzzy” Gdy zabrzmi tamburyn siadają na kwiatkach, a zaczynają skakać „żabki”, wymawiając „kum, kum…”Na dźwięk bębenka „żaby” chowają się do „kałuż”, a wychodzą „bociany” i klekoczą:
„kle, kle…”

5. Praca przy stolikach- dz. dorysowuje brakujące elementy na sylwetach  biedronek tak, aby każda wyglądała tak samo jak wzór.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: