Zabawa dydaktyczna „Znaki drogowe”

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W GRUPIE 4 LATKÓW

 

TEMAT: Zabawa dydaktyczna  „Znaki drogowe” – realizacja Innowacji Pedagogicznej „Promocja zdrowia w przedszkolu”

 

MIEJSCE:  Publiczne Przedszkole przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Radwanicach

 

GRUPA: 4 latki

 

DATA:  18.10.2012

 

CEL GŁÓWNY:  – poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się na drodze

– Wyczucie przestrzeni, rozwijanie płynności ruchu

CELE OPERACYJNE:

• Zna zasady bezpiecznego zachowania się na drodze;
• Potrafi rozróżniać podstawowe znaki drogowe;
• Rozwiązuje zagadki słowne związane z ruchem drogowym;
• Zna zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię i potrafi je przestrzegać;
• Wie, dlaczego istnieje potrzeba uczenia się przepisów ruchu drogowego;
• Umie nabyte umiejętności zastosować w praktycznym działaniu;
• Poprawnie reaguje na ustalony sygnał wzrokowy;
• Potrafi bawić się w grupie wspólnie z kolegami;
• Przestrzega uzgodnionych zasad zachowania;•współpracuje z partnerem, rozwija płynność ruchu w czasie ćwiczeń

 

POMOCE: nagranie piosenki na CD z cyklu piosenki Margolci „Znaki drogowe” sygnalizator świetlny, znaki drogowe: droga dla rowerów, Uwaga dzieci na drodze, Agatka, Zakaz wjazdu, Przystanek autobusowy, Uwaga sygnalizacja świetlna, Ustąp pierwszeństwa itp., figury geometryczne

METODY: słowna: pogadanka, aktywizujące:, burza mózgu, twórcza metoda ruchowa Labana, gry dydaktyczne: zagadki, zadaniowa, opowieści ruchowej, nagranie piosenki „Dzieci i światła”

 

FORMA: zbiorowa, indywidualna, zespołowa

 

UMIEJĘTNOŚĆI I WIADOMOŚCI ROZWIJANE NA ZAJĘCIACH ZAWARTE W PROGRAMIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO „RAZEM W PRZEDSZKOLU” I PODSTAWIE PROGRAMOWEJ WYCHOWAWNIA PRZEDSZKOLNEGO

 

Obszar III: Odkrywanie znaczenia zdrowia, ruchu, higieny

i bezpiecznego zachowania się

AKTYWNOŚĆ

RUCHOWA

– postawa ciała

– mała motoryka

– wielka motoryka

– aktywność odtwórcza

– aktywność twórcza

Poziom I

– Zachęcanie do podejmowania zabaw związanych z ruchem (zabawy indywidualne i samorzutne).

Poziom II

– Zachęcanie do podejmowania zabaw związanych z ruchem (zabawy indywidualne, samorzutne,

zespołowe, zorganizowane).

Poziom III

–  Wykorzystanie w ciągu dnia (wybiórczo) oraz w zestawach ćwiczeń porannych i gimnastycznych

następujących rodzajów zabaw i ćwiczeń:

− orientacyjno-porządkowych,

− w chodzeniu i bieganiu,

ZASADY

BEZPIECZEŃSTWA

Niebezpieczeństwa ulicy

Poziom II

– Znajomość elementarnych zasad ruchu drogowego, p. korzystanie z oznakowanych

przejść dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej.

– Poznanie i nazywanie znaków drogowych i informacyjnych.

Poziom III

– Rozumienie zagrożeń związanych z zabawą w pobliżu ulicy.

– Poznanie i nazywanie znaków drogowych ostrzegawczych.

Obszar VII Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych

rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę

 

Realizacja celów zawartych w  Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego

– Dziecko orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze środków

transportu

 

PRZEBIEG:

  1. Zabawa dydaktyczna „Znaki drogowe”

 

1. Rozwiązanie zagadki słownej: Stoją przy drodze na jednej nodze. Kierowcom i pieszym wskazują drogę.

 

2. Słuchanie piosenki: Znaki drogowe

Po wysłuchaniu dzieci omawiają treść piosenki.

 

3. Burza mózgu: Do czego potrzebne są znaki? Dzieci podają różne odpowiedzi.

 

4. Oglądanie znaków drogowych i wskazywanie ich nazw wg możliwości dzieci. Nauczyciel wiesza na tablicy lub kładzie na dywanie różne znaki. Zadaniem dzieci jest znaleźć takie same znaki. Mogą się różnić wielkością, materiałem wykoania.

 

5. Zabawa ruchowa – Odszukaj taki sam znak. Piosenki: Dzieci i światła” . Maszerują odpowiednio do rytmu. Na ciszę w muzyce dobierają się w zespoły: sygnalizatory świetlne, koła, trójkąty.

 

6. Segregowanie znaków wg cech jakościowych” koloru, kształtu. Dzieci podają same możliwości. Nazywają kształty: koła, trójkąta, kwadratu. Układają przy następującej figurze geometrycznej.

 

 

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 5 – Znamy zasady ruchu drogowego (metoda ekspresji twórczej Rudolfa Labana) – opracowanie własne nauczyciela

Wyczucie własnego ciała

• Przejście dzieci przez pasy na sygnał sygnalizatora świetlnego do marszu. Gdy muzyka cichnie, witają się ze sobą na chodniku różne części ciała, np. łokcie z czołem, kolano z łokciem, palec u nogi z nosem.

• Chód dzieci swobodny przy muzyce, na przerwę zatrzymanie się. Kto potrafi narysować znak drogowy : w kształcie koła nosem, uchem, brodą?

Wyczucie siły

• Kopnij piłkę do bramki najmocniej, jak potrafisz. Gol! Spontaniczne okazywanie radości

– pokaż, jak się cieszysz. Turlanie piłki.

• „Głaskanie ulubionego kotka, pieska w czasie spaceru ”. Wykonywanie ruchów delikatnych, łagodnych

i spokojnych.

Wyczucie przestrzeni

• Bieg przy muzyce ze wskazywaniem kierunku poruszania się, np. biegnij za łokciem,

biegnij za nosem, za kolanem, za piętą (do tyłu). Zmiana kierunku na sygnał znaku Zakaz wjazdu.

• „Jazda na rowerach” na sygnał znaku „Droga dla rowerów”. W leżeniu tyłem naśladowanie rękami i nogami ruchów wykonywanych podczas jazdy na rowerze.

Rozwijanie płynności ruchów i ciężaru ciała

• „Figurki” – bieg swobodny przy muzyce, na przerwę zatrzymanie się w bezruchu w dowolnej

Pozycji na sygnał znaku: Uwaga dzieci na drodze.

• „Chodzenie po błocie i kałużach”. Wykonywanie ruchów ciężkich i powolnych (błoto)

oraz lekkich i swobodnych (kałuże) na zmianę.

Współdziałanie z partnerem lub grupą

• „Na spacerek”. Ustawienie w rozsypce. Dzieci reagują na ruchy prowadzącej lub wybranego

kolegi. Podskakują, klaszczą, obrażają się itp.

. „Magnesy”. Dzieci poruszają się w rytmie wesołej muzyki, na przerwę zatrzymują się,

przyklejając się do stojącego obok kolegi wymienioną

7. Zabawy dowolne w kącikach tematycznych.

„Ulice i uliczki” – zabawy konstrukcyjne. Budowanie ulic z klocków drewnianych i plastikowych.

Wdrażanie do zgodnej zabawy – współdziałanie w planowaniu i wznoszeniu budowli.

Wspomaganie działań urządzeniami ułatwiającymi pracę, np. samochód wywrotka do przewożenia

klocków. Przemieszczanie małych samochodów w ulicach, tak aby nie popsuć budowli.

 Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: