X Międzynarodowy Konkurs Grafiki Komputerowej na temat „ Pocztówka z mojej wymarzonej podróży”

1. Celem konkursu jest umiejętne wykorzystanie komputera do wykonania pracy graficznej w aplikacji Paint, rozwijanie wyobraźni, fantazji, kreatywnego myślenia, a także zaprezentowanie swojej wiedzy dotyczącej zakątków znajdujących się na różnych kontynentach świata (fauny, flory, zabytków architektury, kultury itp.) szerszemu gronu odbiorców.
2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5 i 6 lat.
3. Prace dzieci będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

I  –   dzieci  5  letnie,
II  –  dzieci  6  letnie.

4. W konkursie wezmą udział tylko prace indywidualne, wykonane samodzielnie przez dzieci w dowolnej wersji aplikacji graficznej Paint, za pomocą narzędzi tego programu.
5. Prace konkursowe powinny być wykonane w formacie A4 i wydrukowane.
6. Każda praca powinna zawierać w dolnym rogu etykietę (widoczną, z przodu) z danymi dziecka:
– imię, nazwisko, wiek dziecka,
– adres, telefon, e-mail przedszkola,
– imię i nazwisko jednego nauczyciela prowadzącego
– format czcionki: Arial, rozmiar 10.

Wzór:

Katarzyna Kowalska lat 6
Przedszkole Niepubliczne „Jagódka”
ul.Lelewela 15 a, 85 – 690 Bydgoszcz
e-mail: sekretariat@jagodka.com
tel. (52) 341 38 55
nauczyciel prowadzący: Małgorzata Sroka

7. Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do dnia 27 kwietnia 2018 r. pod adres:
Przedszkole Niepubliczne „Jagódka”, Lelewela 15 A, 85 – 690 Bydgoszcz, tel. (52) 341 38 55.
8. Każde dziecko  może  wykonać  tylko  jedną  pracę.
9. Wszystkie prace zostaną u organizatora i wezmą udział w wystawie pokonkursowej na terenie przedszkola.
9. Złożenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych dziecka, na potrzeby przeprowadzenia konkursu (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. Dz. U. Nr 133 poz. 833, z późniejszymi zmianami)
10. O wynikach konkursu powiadomimy laureatów do 18 maja 2018 r. listownie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
11. Informacje i zapytania o konkursie – kontakt telefoniczny (52 341 38 55) lub e-mail: sekretariat@jagodka.comByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: