Wyprawa do Afryki

Scenariusz zajęcia diagnozującego dojrzałość szkolną

Temat: Wyprawa do Afryki

Grupa: 6- latki

Cele ogólne:

sprawdzenie kompetencji dzieci w zakresie:

  • umiejętności matematycznych( znajomość cyfr i znaków matematycznych, rozwiązywanie prostych zadań, orientacja przestrzenna)
  • analizy i syntezy słuchowej wyrazów,
  • spostrzegawczości wzrokowej,
  • sprawności graficznej,
  • czytania ze zrozumiem,
  • wiedzy przyrodniczej.

Cele operacyjne(dziecko):

– zna cyfry w zakresie 0- 10,

– dodaje i odejmuje na konkretach,

– zapisuje proste działania matematyczne,– wyróżnia sylaby i głoski w słowach,

– łączy słowa z sylab lub głosek,

– czyta ze zrozumieniem,

– uważnie słucha,

– doskonali wiedzę przyrodniczą,

– ćwiczy spostrzegawczość,

– rysuje po dyktando.

Metody:

– słowna – oparta na poleceniach dla dzieci,

– oglądowa – oparta na obserwacji,

– czynna – zadań stawianych do wykonania.

Formy pracy:

– praca z całą grupą,

– praca indywidualna,

– praca w grupie.

Środki dydaktyczne:

Obrazki zwierząt, obręcze, cyfry, dywaniki, karty ćwiczeń, zestawy obrazków, paski ze zdaniami, globus, owoce, chodniczek z cyframi, gazetka tematyczna ,,Dżungla”

Przebieg zajęć:

1. Zaproszenie do podróży do Afryki. Pokazanie kontynentu na globusie. Dzieci naklejają na globus motylki w miejscach gdzie leży pokazany kontynent. Porównują jego wielkość z Europą.

2. Zabawa ruchowa ,,Tratwy”. ( sprawdzenie umiejętności reagowania na sygnał)

Dzieci poruszają się w rytm muzyki, na umówiony sygnał ustawiają się na tratwie. W trakcie zabawy tratwa zmniejsza się, dzieci dbają o to aby wszyscy się na niej zmieścili.

3. Zabawa pantomimiczna ,,Zwiedzamy dżunglę”. ( Sprawdzenie umiejętności uważnego słuchania)

Dotarliśmy do Afryki, wysiadamy z tratw i idziemy na ląd po wodzie ( wysokie unoszenie kolan) a potem po gorącym piasku(lekkie podskoki). Rozglądamy się uważnie na boki , szukamy tubylców. Czas ruszać w drogę , przedzieramy się przez dżunglę(ruchy rękoma na boki).Chodźmy bardzo cicho by nikogo nie spłoszyć, albo by nas nie usłyszał lew (idziemy na palcach).Ciiiii !(dajemy palec na buzię). Słychać jakiś szelest. Uciekajmy na drzewo (naśladujemy wspinanie się na drzewo). O! Jaka miła małpka- chcesz to się pobawimy. Pomałpujmy tak jak ona( dzieci naśladują ruchy nauczycielki) np. drapią się po plecach, skaczą na jednej nodze, itp.).Dość zabawy chyba jesteśmy już bezpieczni, możemy schodzić z drzewa.(naśladujemy schodzenie z drzewa).Ruszamy dalej w drogę. Przed nami rzeka, musimy ją przeskoczyć(duży skok do przodu), a teraz skaczemy po kamieniach(małe podskoki).Uwaga! Krokodyl(naśladujemy kłapanie paszczy krokodyla), a tam płynie hipopotam(naśladujemy rękoma pływanie w wodzie). Już niedługo dotrzemy do wioski, musimy tylko przejść obok śpiącego węża(dzieci kładą się na podłodze i sycząc poruszają się po niej).Nareszcie jesteśmy w wiosce. Witamy się z tubylcami (dzieci nawzajem obejmują się) Na powitanie zaśpiewajmy hymn (dzieci powtarzają za nauczycielką)
O, ale le
O, beri ,tiki, tonga
,masa, masa, masa
O, balua, balue.

4. Spotkanie z egzotycznymi zwierzętami

Dzieci wybierają  zwierzęta egzotyczne spośród innych.

( sprawdzenie wiadomości przyrodniczych).

– podział nazw zwierząt na sylaby, liczenie sylab ( sprawdzenie analizy słuchowej).

– umieszczanie zwierząt w obręczach, zgodnie liczbą sylab ( sprawdzenie kompetencji matematycznych),

5. Zabawa ruchowa ,,Jakie to zwierzę?” ( sprawdzenie umiejętności pracy w grupie).

Każda z grup wymyśla wspólnie zagadkę ruchową o wybranym zwierzęciu. Odgadują pozostałe grupy.

6. Zabawa ,,W jakim domku mieszka słoń?” ( sprawdzenie wiadomości przyrodniczych i syntezy słuchowej wyrazów).

Na tablicy narysowane są domki w różnych kolorach. Nauczycielka głosuje nazwy zwierząt i określa w którym domku mieszkają. Np. W żółtym domku mieszka m-a-ł-p- a.

Nauczycielka prowadzi zabawę tak, aby np. w jednym domku znalazły się ptaki, w innym zwierzęta mięsożerne itp. Po wykonaniu zadania dzieci określają co łączy mieszkańców poszczególnych domków.

7. Zabawa muzyczno – ruchowa ,,Karawana”

Dzieci poruszają się w rzędzie, jeden za drugim tworząc karawanę. Gdy usłyszą szum wody ,,biegną nad rzekę, aby się napić”. Po chwili słychać zbliżającego się hipopotama, dzieci muszą szybko utworzyć karawanę, aby nie dać się złapać. Karawana przemieszcza się, gdy słychać odgłosy lwa, dzieci muszą usiąść przy ognisku, które da im schronienie.

8. Zabawa ,,Dopasuj obrazek” ( sprawdzenie umiejętności uważnego słuchania, praca z dzieckiem zdolnym – czytanie ze zrozumieniem).

Wybrane dzieci, które potrafią czytać otrzymują paski ze zdaniami. Pozostałe dzieci mają obrazki. Zadaniem dzieci jest dopasowanie obrazka do przeczytanego zdania .Np. ,,Małpa ma rower”

9. Zabawa ,,Gdzie ukryły się zwierzęta?” (sprawdzenie percepcji wzrokowej i sprawności manualnej)

Dzieci otrzymują kartki z narysowanymi konturami zwierząt, które zachodzą na siebie. Zadanie polega na obrysowaniu i zakreskowaniu jednego z nich.

10. Zabawa matematyczna ,,Małpie zabawy” ( sprawdzenie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach, układanie działań matematycznych).

Na tablicy umieszczone są palmy a na nich małpy. Nauczycielka mówi treść zadania np.:,,Na palmie bawiły się małpki. Trzy z nich były duże, a pięć małych. Ile małpek bawiło się na drzewach? Każde dziecko układa na swoim dywaniku liczmany oraz działanie z wykorzystaniem cyfr i znaków. Podobne zadanie można wykonać na zasadzie odejmowania jeżeli dzieci radzą  sobie z takimi zadaniami.

11.    Zabawa ruchowa ,,Murzyński taniec”

Dzieci otrzymują różne owoce egzotyczne. Tańczą w rytm muzyki afrykańskiej wymieniając się owocami.

12. Zabawa matematyczna ,,Polowanie na tygrysa” wg E. Gruszczyk  Kolczyńskiej              ( sprawdzenie umiejętności porównywania liczb w zakresie 20)

Na tablicy umieszczony jest chodniczek z cyframi od1 do 20 ( w zależności w jakim zakresie przeliczają dzieci). Jedno z dzieci jest tygrysem – losuje jedną z cyfr, nie pokazując jej nikomu. Drugie wybrane dziecko będzie w trakcie zabawy zasłaniało cyfry na chodniczku. Pozostałe dzieci są myśliwymi, ich zadaniem jest upolowanie tygrysa, który ukrył się pod którąś z cyfr. Myśliwi polują, proponując kolejne cyfry. Tygrys udziela odpowiedzi ,,za dużo” lub ,,za mało” dziecko, które zasłania cyfry na chodniczku musi zasłonić właściwą ,,grupę cyfr”. Np. Jeżeli tygrys ma cyfrę 9, a myśliwy proponuje że tygrys ukrył się pod cyfrą 5. Tygrys odpowiada ,,za mało”, dziecko zasłania cyfry 1,2,3,4,5 i już myśliwi wiedzą ze należy polować w polu od 6 do 20.

13.    Rysunek po dyktando ( sprawdzenie orientacji przestrzennej)

Dzieci otrzymują kartki w kratkę z zaznaczoną kropką jako początek zadania. Nauczycielka dyktuje kierunki w jakich dzieci mają rysować np. 2 kratki do góry, 3 kratki w prawo itp. Powstałym rysunkiem może być np. słoń lub inne wybrane przez nauczycielkę zwierzę. Gotowe takie rysunki pod dyktando można znaleźć na wielu stronach internetowych.

14. ,,Uczta tubylców” – degustacja owoców egzotycznych.

Zakończenie zajęcia.

opracowała Beata Jakubowska

Przedszkole nr 2 Integracyjne

Łaziska GórneByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: