Wyniki II Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego pod hasłem „Fascynujące zabawy przedszkolaków”

"KARUZELA" autor: Agnieszka Cioch - Przedszkole Niepubliczne "Misiolandia" Bydgoszcz

Zakończył  się  II Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny zorganizowany w roku szkolnym 2010/2011 przez Miejskie Przedszkole w Bukownie pod hasłem ,,Fascynujące zabawy przedszkolaków” ogłoszony na portalach edukacyjnych: www.blizejprzedszkola.pl, www.wychowanieprzedszkolne.pl, www.interklasa.pl www.wychowaniewprzedszkolu.com.pl oraz stronie internetowej Miejskiego Przedszkola w Bukownie pod adresem www.przedszkole-bukowno.pl
Na Konkurs nadesłano łącznie 170 prac, które wpłynęły z 35 placówek wychowania przedszkolnego z 29 miejscowości w Polsce.

Wykaz wszystkich zgłoszeń do Konkursu:
1.autorzy i nadawcy: Patrycja Niekrasz–Bagnicka, Agnieszka Łabuś–Pilis, Przedszkole Miejskie Nr 5 w Będzinie, woj. śląskie;
2.autor i nadawca: Agnieszka Cioch, Przedszkole Niepubliczne ,,Misiolandia” w Bydgoszczy, woj. kujawsko-pomorskie;
3.autor i nadawca: Elżbieta Sobolewska – Przedszkole Nr 1 w Myszkowie, woj. śląskie;
4.autor i nadawca: Anna Pokój – Przedszkole Samorządowe Nr 80 w Krakowie, woj. małopolskie;
5.autor i nadawca: Anna Trybuchowska – Publiczne Przedszkole Nr 2
w Jastrzębiu Zdroju, woj. śląskie;
6.autor i nadawca: Katarzyna Waszczuk – Samorządowe Przedszkole w Starej Kornicy, woj. mazowieckie;
7.autor i nadawca: Anna Manaj – Przedszkole Integracyjne ,,W kasztanowym parku” w Chełmie, woj. lubelskie;
8.autor i nadawca: Ewa Kalinowska – Przedszkole Samorządowe Nr 31
w Białymstoku, woj. podlaskie;
9.autor i nadawca: Hanna Pukownik – Przedszkole Niepubliczne ,,Pinokio”
w Bydgoszczy, woj. kujawsko-pomorskie;
10. autor i nadawca: Wanda Hanslik – Przedszkole Nr 5 w Ustroniu, woj. śląskie;
11. autor i nadawca: Kornelia Macioszek – Publiczne Przedszkole w Brzeziu, woj. opolskie;
12. autor i nadawca: Elżbieta Szylko – Przedszkole Nr 16 w Żorach, woj. śląskie;
13. autor i nadawca: Aneta Maszewska-Szymczak – Przedszkole Nr 4
w Skierniewicach, woj. łódzkie;
14. autorzy i nadawcy: Monika Sobotka, Jolanta Sproncel – Przedszkole Miejskie Nr 54 w Sosnowcu, woj. śląskie;
15. autorzy i nadawcy: Edyta Sobolewska, Stella Zielińska – Samorządowe Przedszkole w Słupnie, woj. mazowieckie;
16. autor i nadawca: Magdalena Rudzińska – Przedszkole Niepubliczne
w Brodnicy, woj. kujawsko-pomorskie;
17. autor i nadawca: Barbara Mucha – Przedszkole w Tworkowie, woj. śląskie;
18. autorzy i nadawcy: Małgorzata Latos, Katarzyna Mędziak, Iwona Chrzanowska – Przedszkole Nr 3 w Koszalinie, woj. zachodniopomorskie;
19. autor i nadawca: Agnieszka Steciak – Samorządowe Przedszkole Nr 123 ,,Tęczowa Akademia Przedszkolaka” w Krakowie, woj. małopolskie;
20. autor i nadawca: Agnieszka Seifert-Szafańska – Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Długołęce, woj. dolnośląskie;
21. autor i nadawca: Joanna Mastalska – Punkt Przedszkolny w Krościenku nad Dunajcem, woj. małopolskie;
22. autor i nadawca: Jadwiga Nazarska – Publiczne Przedszkole Nr 4
w Zduńskiej Woli, woj. łódzkie;
23. autor i nadawca: Izabela Zagozdon – Punkt Przedszkolny ,,Słoneczna Kraina” w Nowym Prażmowie, woj. mazowieckie;
24. autor i nadawca: Monika Cemka – Przedszkole Nr 22 w Gdyni, woj. pomorskie;
25. autor i nadawca: Aleksandra Jankowska – Gminne Przedszkole
w Białobrzegach, woj. mazowieckie;
26. autor i nadawca: Ilona Bielska-Papież – Niepubliczne Przedszkole ,,Wesołe Krasnoludki” w Żorach, woj. śląskie;
27. autor i nadawca: Karolina Szustakiewicz-Górecka – Przedszkole Niepubliczne ,,Smerfolandia” w Mszczonowie, woj. mazowieckie;
28. autor i nadawca: Karolina Olszewska – Klub Kubusia Puchatka
w Częstochowie, woj. śląskie;
29. autorzy: Agnieszka Strumińska-Dworaczek, Nadia Skrzypczak; nadawca: Grażyna Piotrowska – Prywatne Przedszkole Językowo-Artystyczne ,,Mała Akademia” w Liszkach, woj. małopolskie;
30. autorzy: Agata Zębala, Tomasz Romaszko, Beata Burkot; nadawca: Agata Zębala – Przedszkole Nr 8 w Gorlicach, woj. małopolskie;
31. autor i nadawca: Małgorzata Różycka – Przedszkole Miejskie Nr 18
w Bytomiu, woj. śląskie;
32. autor i nadawca: Ewa Malik – Przedszkole Prywatne ,,Yes – Młodzi Odkrywcy” w Będzinie;
33. autorzy i nadawcy: Wioleta Cichoń, s. Bożena Kęsek – Przedszkole Nr 7 Sióstr Serafitek w Krakowie, woj. małopolskie;
34. autor i nadawca: Sylwia Duśko – Samorządowe Przedszkole Nr 92
w Krakowie, woj. małopolskie;
35. autor i nadawca: Magdalena Kojder – Niepubliczne Przedszkole ,,Jaś
i Małgosia” w Czańcu, woj. śląskie.

Obrady Jury i rozstrzygnięcie Konkursu nastąpiło w dniu 8 kwietnia 2011 r.
Skład Komisji Konkursowej:

1.Gizela Szlęzak – Dyrektor Miejskiego Przedszkola w Bukownie – przewodnicząca;
2.Małgorzata Szkop – nauczyciel Miejskiego Przedszkola w Bukownie – koordynator Konkursu;
3.Beata Szotek – nauczyciel Miejskiego Przedszkola w Bukownie – koordynator Konkursu;
4.Iwona Błaut – nauczyciel Miejskiego Przedszkola w Bukownie – koordynator Konkursu;
5.Krzysztof Boniecki – Redaktor naczelny portalu olkuszanin.pl, fotoreporter.

Przebieg:

 • Odczytanie Regulaminu II Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego pod hasłem ,,Fascynujące zabawy przedszkolaków”.
 • Analiza formalna zgłoszeń pod kątem spełnienia warunków Regulaminu.
 • Ustalenie systemu i sposobu oceniania zakwalifikowanych prac.  Każdy członek Komisji otrzymał dwukolorowe zestawy kartoników punktowych
 • (w jednym zestawie: po 4 szt. z pkt 1, po 3 szt. z pkt 2, po 2 szt. z pkt 3,
 • po 1 szt. z pkt 4, 5 i 6). Kryteria oceny stanowiło: zgodność pracy z tematem konkursu, nowatorski pomysł jego ujęcia, wysokie walory artystyczne
 • i estetyka fotografii.
 • Szczegółowe zapoznanie się z pracami zakwalifikowanymi do oceny konkursowej. Indywidualna ocena wszystkich prac konkursowych przez członków Jury.
 • Zakwalifikowanie do II etapu oceny tych 20 prac, które otrzymały najwięcej punktów w I etapie oceny.
 • Powtórna ocena prac zakwalifikowanych do drugiego etapu.
 • Zsumowanie przyznanej z obu etapów oceny liczby punktów dla poszczególnych fotografii. Na podstawie uzyskanej sumy punktów wyłonienie Laureatów I, II, III miejsca oraz wyróżnień I, II i III stopnia.
 • Werdykt Jury

I miejsce
30 pkt – tytuł zdjęcia: ,,Karuzela”, autor: Agnieszka Cioch, Przedszkole Niepubliczne ,,Misiolandia” – Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie;
II miejsce
29 pkt – tytuł zdjęcia: ,,Przez trudy do celu”, autor: Joanna Mastalska, Punkt Przedszkolny – Krościenko nad Dunajcem, woj. małopolskie;
III miejsce
24 pkt – tytuł zdjęcia: ,,Tomcio Paluszek i Kubuś Uszatek”, autor: Anna Manaj, Przedszkole Integracyjne ,,W kasztanowym parku” – Chełm, woj. lubelskie;
Wyróżnienie I:
22 pkt – tytuł zdjęcia: ,,Bańki mydlane”, autor: Ilona Bielska-Papież, Niepubliczne Przedszkole ,,Wesołe krasnoludki” – Żory, woj. śląskie;
Wyróżnienie II:
20 pkt – tytuł zdjęcia: ,,Twórcy gier”, autor: Ewa Kalinowska, Przedszkole Samorządowe Nr 31 – Białystok, woj. podlaskie;
Wyróżnienie III:
15 pkt – tytuł zdjęcia: ,,Radość tworzenia II”, autor: Małgorzata Latos, Przedszkole Nr 3 – Koszalin, woj. zachodniopomorskie.

Serdecznie gratulujemy Laureatom Konkursu wygranych i życzymy Im dalszych sukcesów przy wykorzystaniu aparatu fotograficznego. Nagrody książkowe wraz z dyplomami zostały przesłane pocztą.
Zgłoszone do Konkursu zdjęcia są opublikowane na stronie internetowej Organizatora Konkursu pod adresem: www.przedszkole-bukowno.pl oraz miasta Bukowno www.bukowno.pl jako prezentacja pdf.
Dziękujemy za udział w naszym Konkursie wszystkim uczestnikom, za zaangażowanie i zapał ukazania za pomocą obiektywu aparatu fotograficznego wyjątkowych zabaw przedszkolaków. Gratulujemy umiejętności odkrywania
i organizowania wartościowych zabaw dla wszechstronnego rozwoju i wychowania przedszkolaków oraz pasji fotograficznej.
Prezentacja wszystkich otrzymanych fotografii utwierdziła Organizatorów w przekonaniu, jak  ważne dla opiekunów przedszkolaków są sprawy dzieci, respektowanie ich potrzeb, prawa do zabawy, twórczości, ekspresji, radosnych przeżyć oraz wszechstronnego rozwoju. Doceniamy ciekawe podejście autorów zdjęć do tematu Konkursu, wykonanie większości prac w sposób oryginalny
i pomysłowy oraz artystyczne i estetyczne walory fotografii.
Życzymy wszystkim uczestnikom Konkursu powodzenia w kolejnych projektach, sukcesów w pracy zawodowej i w życiu osobistym. A już dziś zachęcamy do uczestnictwa w kolejnej edycji Konkursu w przyszłym roku szkolnym.

Koordynatorki Konkursu – nauczycielki Miejskiego Przedszkola w Bukownie: Małgorzata Szkop, Beata Szotek, Iwona Błaut.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: