Wszyscy mają domy – scenariusz zajęć w przedszkolu

Grupa: Roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne

Nauczyciel prowadzący: Anita Zawadewicz

Data: 17.11.2014

 

Blok tematyczny: WSZYSCY MAJĄ DOMY

Temat dzienny: W domu.

 

Treści programowe:

Dziecko:

– potrafi uważnie patrzeć, aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach (Ad. 14, p.2),

– układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej (Ad. 14, p. 6),– zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym (Ad. 3,p. 1),

– mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji (Ad. 3, p. 2)

– uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach (Ad. 3, p.3)

– interesuje się czytaniem, jest gotowe do nauki pisania i czytania (Ad. 14,p. 4)

– rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów (Ad. 13, p.4)

– uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej (Ad. 5, p.4)

 

Cele ogólne:

– budzenie przywiązania do domu rodzinnego oraz szacunku dla członków rodziny,

– zapoznanie z różnymi rodzajami budynków; nazywanie pomieszczeń w domu lub mieszkaniu i określanie ich funkcji.

 

Cele szczegółowe (operacyjne):

Dziecko:

– utrwala określenia dotyczące położenia przedmiotów w przestrzeni,

– doskonali syntezę sylabową,

– przyporządkowuje sprzęty domowe do pomieszczeń,

– rozwija koordynację wzrokowo-ruchową,

– kształtuje poczucie rytmu,

– poszerza wiedzę o instrumentach muzycznych.

– uważne słucha utworu,

– wyjaśnia określenie perski dywan,

– globalnie czyta wyraz dywany,

rozpoznaje dźwięki i nazywa rzeczy i zwierzęta, które je wydają.

 

Metody:

– słowna : rozmowa,

– oglądowa,

– poszukująca,

– ćwiczeń praktycznych

– zabaw ruchowych.

 

Formy pracy:

– indywidualna,

– grupowa,

 

Środki dydaktyczne:

Czasopisma, foldery z wystrojem wnętrz, obrazek dom piętrowy, Wyprawka Świat, nożyczki, klej, szarfy, woreczki w czterech kolorach, CD z odgłosami, obrazki dywanów, instrumenty perkusyjne- obrazki,

 

Przebieg zajęć:

 

  1. Zestaw ćwiczeń porannych nr 5. Kształtowanie ogólnej sprawności dzieci.
  2. „Wystrój mieszkania” – oglądanie katalogów. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat obrazków.
  3. „W domu” – praca z obrazkiem. Nazywanie pomieszczeń: kuchnia, łazienka, pokój, , sypialnia. Udzielanie odpowiedzi na pytanie Które pomieszczenia znajdują się na parterze, a które na piętrze? Wskazywanie na obrazku sprzętów, których nazwy nauczyciel wypowiada sylabami. Nazywanie pomieszczeń, w których się znajdują i stwierdzenie, do czego służą.
  4. „Szukaj swojego domku” – zabawa orientacyjno – porządkowa. Dzieci biegają w tempie podanym na instrumencie perkusyjnym. Na mocne uderzenie szukają sobie domku – woreczka – takim samym kolorze jak szarfa, którą ma na sobie.
  5. „W domu” – wykonanie zadania z Wyprawki Świat. Nazywanie obrazków na dole strony i określanie, w którym pomieszczeniu powinny się znaleźć.
  6. „Gdzie mieszkają instrumenty?”- łamigłówka. Dzieci oglądają z nauczycielem ilustracje i nazywają instrumenty. Nauczyciel krótko o nich opowiada.
  7. „Domek na kurzej nóżce” – zabawa z elementem równowagi. Dzieci biegają swobodnie w różnych kierunkach. Na hasło stop!  zatrzymują się i nauczyciel mówi: „Domku, domku na kurzej nóżce, obróć się dookoła i stań do mnie przodem!” Dzieci obracają się dookoła i stają na jednej nodze przodem do nauczyciela. Po chwili stania biegają, zatrzymują się na słowa: : „Domku, domku na kurzej nóżce, obróć się dookoła i stań do mnie tyłem!” obracają się dookoła i stają na jednej nodze tyłem do nauczyciela.
  8. „Dywan” – słuchanie wiersza D. Gellner. Wyjaśnienie pojęcia perski dywan. Oglądanie obrazków przedstawiających dywany – nazywanie ich kształtów i wzorów.
  9. „Dywany duże i małe” – wykonanie ćwiczenia w kartach pracy. Wprowadzenie do globalnego czytania wyrazu dywany.

10. „Odgłosy domu” – ćwiczenia słuchowe. Rozpoznawanie i nazywanie odgłosów istniejących w domu.

Podsumowanie zajęć.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: