Wspólna zabawa z rodzicami

TEMAT: Jesienne liście

CELE: -poznanie sposobu oddychania przeponowego jako ćwiczenie
wyciszające,
-doskonalenie umiejętności przyjmowanie pozycji Dennisona
z jednoczesnym nastawieniem na głęboki relaks i twórczy
odpoczynek,
-budowanie poczucia własnej wartości
-zachęcanie do wykorzystywania zdobytych umiejętności
według własnej potrzeby,
-zapoznanie rodziców z możliwości korzystania w zabawach
metody Kinezjologii Edukacyjnej
-zachęcanie rodziców do współpracy z dziećmi i między
sobą.

CELE SZCZEGÓŁOWE;

Dziecko:
– bawi się twórczo
– współpracuje z rodzicami, kolegami
– ma poczucie własnej wartości
– wykorzystuje zdobyte umiejętności

Metody: aktywizujące- werbalne, ruchowe

Formy :
– praca w zespole
– praca z całą grupą
– praca indywidualna

Pomoce: świeżo zebrane liście, kosz na liście, szary papier, kredki
pastelowe, nożyczki, taśma, brystol, kartki z liśćmi, kocyki.

PRZEBIEG

Powitanie: „Iskierka”-Dziecko wybiera sobie listek z kosza, siada na dywanie i kładzie listek przed sobą.

Zabawy twórcze:

Jak można się bawić liściem?

. naśladowanie wiatru – dmuchanie na liść;
. kapelusz, kolczyki- ubieranie siebie w liść;
. lustro z liścia-„ przeglądamy się”, stroimy śmieszne miny;
. inne propozycje dzieci;

• „Czy można usłyszeć liście?”-liście szeleszczą, szumią….
• „ Przyłóż swój listek do ucza i posłuchaj, co mówi Twój listek?”

Rozwijanie inwencji twórczej dzieci- ilustracja ruchowa piosenki

Oddychanie przeponowe”- dzieci kładą się na kocykach, na brzuszkach kładą sobie listek. Brzuch zamienia się w kołyskę dla listka. Wdech nosem – brzuch zamienia się w kołyskę dla listka. Wdech nosem-brzuch podnosi się do góry, wydech ustami- brzuch opada. W czasie wydechu ustami można cichutko wypowiadać „ psss….”

„Pozycja Dennisona”- nauczyciel mówi: Zamknij oczy. Język ułóż tak, jakbyś na górnym podniebieniu, za zębami górnymi. Oddychaj spokojnie. Wyobraź sobie, że jesteś małym, kolorowym listkiem. Fruwasz, tańczysz wysoko, wysoko w powietrzu. Wiatr unosi cię wysoko, aż po chmury. Wiatr jest lekki, łagodny. Nuci Ci jesienną muzykę, śpiewa ja specjalnie dla Ciebie. Widzisz niebieskie niebo, żółte słoneczko, a może widzisz, jakiego koloru jest las, morze, twój dom. Za chwilę wiatr opuści Cię na ziemię, w miejscu gdzie jesteś szczęśliwy, jest Ci dobrze.

Jesienne liście– Rysowanie oburącz w rytm muzyki, kół na całej powierzchni kartki. Na przerwę w muzyce dzieci podskakują, klaszczą w dłonie, wykonują obrót wokół własnej osi. Następnie wycinają liście i umieszczają na drzewie.

Prezentacja prac dzieci i rodziców- przygotowanie wystawy wspólnie z dziećmi.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: