Woda źródłem życia – scenariusz zajęcia zintegrowanego

Opracowały:
Ewa Bańka, Jolanta Tutak
Samorządowe Przedszkole w Gorzycach
ul. Edukacji Narodowej 3
39-432 Gorzyce

SCENARIUSZ DO ZAJĘCIA ZINTEGROWANEGO DLA DZIECI 6-LETNICH

TEMAT ZAJĘCIA: „WODA ŹRÓDŁEM ŻYCIA”.

CELE EDUKACYJNE:

– dziecko rozumie, w jaki sposób krąży woda w przyrodzie,
– zna sposoby oczyszczania wody, jej wykorzystania i oszczędzania,
– rozumie skutki niewłaściwego gospodarowania jej zasobami,
– wie, że źródło to wypływ wód spod ziemi na powierzchnię, które daje początek strumieniom i rzekom,
– rozumie, że woda jest niezbędnym czynnikiem do życia na ziemi,
– rozumie ciążącą na człowieku odpowiedzialność za stan czystości wód i obowiązku ich zachowania dla przyszłych pokoleń,
– wie, że istnieją naturalne źródła zdrowej wody,
– słucha utworów literackich,
– uczestniczy w improwizowaniu dialogu i słucha dialogów prowadzonych przez inne dzieci,
– czyta globalnie wyrazy,
– ocenia zachowanie baśniowych postaci.

METODY:

Słowna – dialog, recytacja, opowiadanie, objaśnienie, śpiew,
Czynna – zadania stawiane do wykonania,
Oglądowa – obserwacja, pokaz.

CZAS: 30 – 35 min.

FORMY: praca z całą grupą, w małych zespołach.ŚRODKI I MATERIAŁY DYDAKTYCZNE: mapa Polski, globus, wyrazy do globalnego czytania, płyta z nagraniem: „Ocean spokoju”, ilustracje do baśni, szklanki, cukier, sól, glina, statywy, lejki, bibuła, piasek, papier kolorowy, klej, muszelki, sylwety zwierząt wodnych, nożyczki.

LITERATURA:

Ferenc T. – „Woda”
Waglewska B. – „Niezwykłe przygody kropelek wody”
Larry Goncik, Alice Outwater – „Ekologia w obrazkach”
Bryl D. – „Źródło w zaczarowanej dolinie”
Ośrodek Doskolenia Pedagogicznego w Tarnobrzegu – „Edukacja przyrodnicza w przedszkolu”(materiały pomocnicze dla nauczycieli przedszkoli),
Forma B. – „Rok w wierszu i piosence”.

PRZEBIEG ZAJĘCIA

I. NAWIĄZANIE

1. Ćwiczenia słuchowe.

Dzieci słuchają płyty z zamkniętymi oczami i określają, z czym te odgłosy im się kojarzą (szum fal, plusk wody, szmer źródełka, kąpiel, odpoczynek na plaży).

II. ROZWINIĘCIE

2. Rozmowa połączona z pokazem.

– Gdzie znajduje się woda?
– Skąd się ona bierze?

Nauczyciel wyjaśnia dzieciom krążenie wody w przyrodzie na postawie książki „Ekologia w obrazkach”, demonstrując kolorowe plansze.

„Chmury zatrzymują wilgoć, która opada w postaci deszczu. Woda opadowa trafia do jakiejś zlewni, w której granicach małymi strumykami spływa do większej rzeki, a w końcu do morza. Woda z powierzchni mórz i lądów paruje dostaje się do atmosfery, gdzie ulega kondensacji i tworzy chmury. Pełny obieg wody w atmosferze trwa 12 dni”.

Nauczyciel pokazuje mapę Polski i globus, wskazuje na polskie morze i rzeki, wyjaśnia znaczenie kolorów na mapie i globusie ( niebieski, zielony, brązowy, żółty).

3. Czytanie globalne wyrazów.

Dzieci odczytują globalnie wyrazy i zawieszają na tablicy (Wisła, Odra, Polska, globus, Karpaty, woda, jezioro, Bałtyk).

4. Zabawa inscenizująca treść piosenki pt. „Ziemia”.

(Rekwizyty do zabawy – obręcze symbolizujące kolory przyrody: żółty, brązowy, niebieski, zielony, czerwony). Przy śpiewie I zwrotki piosenki dzieci unoszą obręcze nad głowami i lekko się kołyszą. Podczas refrenu maszerują w kole trzymając obręcz swoją i kolegi. Przy II zwrotce dzieci kładą obręcze przed sobą i rytmicznie klaszczą.

Podczas III zwrotki unoszą obręcze do góry i obracają się dookoła siebie raz w jedną, raz w drugą stronę.

„ZIEMIA”

I. Nasza Ziemia to piękna kraina,
na niej skały, lądy i morza.
Wiele różnych przedziwnych zjawisk
i tajemnic w sobie chowa.

Ref: Wszyscy zawsze dbajmy o Ziemię,
aby dla nas oazą była.
By jej człowiek nie zaśmiecał,
pełnią życia nam tętniła.

II. Brudna woda, nieczyste powietrze,
Precz spaliny, liczne odpady.
Więcej z tego nikt z nas już nie chce
Nowe trzeba mieć zasady.

Ref: Wszyscy zawsze dbajmy …

III. Wszystkie żale dziś ludziom ogłaszaj,
niechaj ciągle o ciebie dbają.
Nasza Ziemio niech cię mieszkańcy
wciąż z odpadów oczyszczają.

Ref: Wszyscy zawsze dbajmy…

5. Rozmowa na podstawie wiersza T. Ferenc pt. „Woda”.

Nauczyciel recytuje dzieciom wiersz:

„W sadzie jej pełno:
w studni aż dudni,
w deszczu pluszcze głośno,
w rzece płynie,
na samym morza dnie utopiona,
nie ginie.
W chmurze lekka jak para,
w wiadrze ciężka jak ołów,
piękna jak Wodospad Niagara,
w ogrodzie jak rosnący ogród.
A co drzewa mówią,
gdy im brak wody?
Co kwiaty,
Gdy nie ma deszczu?
Co powiesz ty,
Gdy przez dnie całe
sucho w kranie
i sucho w powietrzu?
Co powie żółta trawa
i popękana ziemia,
pusta studnia i rzeka,
i Sahara bez cienia?”

– Gdzie znajduje się woda?
– Co by było, gdyby wody zabrakło?

6. Zabawa badawcza: „Jaka jest woda?”.

Nauczyciel wsypuje do szklanek z wodą sól, cukier i glinę. Zawartość każdej szklanki miesza.

– Co stało się z solą, cukrem i gliną?
– Co dzieje się z wodą?
– Jaki ona ma kolor i smak?
– Czy taką wodę mogą pić ludzie i zwierzęta?
– Co należy zrobić, aby woda była czysta? (Problem: zamknięty, praktyczny, społeczno- moralny)
– Czy wiecie jak oczyszcza się wodę?

7. Zabawa badawcza: „Oczyszczanie wody”.

Nauczyciel przygotowuje statywy, lejki i brudną wodę. Objaśnia dzieciom, że lejki należy włożyć w statyw, do lejka włożyć bibułkę, a pod lejek podstawić słoik. Dzieci powoli wlewają brudna wodę do lejka.

– Jaka woda wycieka z lejka?

Nauczyciel objaśnia, że taki sposób oczyszczania wody nazywamy filtrowaniem.

– Czy takim sposobem możemy oczyścić dużą ilość wody?

Aby z kranów płynęła czysta woda, buduje się urządzenia zwane oczyszczalniami. Istnieją w Polsce ośrodki, w których znajdują się czyste źródełka wody. Mają one właściwości lecznicze. Takie miejsca nazywamy sanatoriami.

III. ZAKOŃCZENIE

8. Słuchanie baśni D. Bryl pt. „Źródło w zaczarowanej dolinie”.

Nauczyciel pokazując ilustracje opowiada dzieciom baśń.

„Żyła raz pewna wdowa. Miała jedynego syna, którego bardzo kochała. Oczy jego zawsze były pełne uśmiechu, a ręce nigdy nie próżnowały, bo każda praca sprawiała mu radość. Dzięki temu w małym domku nie było biedy. Ale nie było też i zbytku, bo matka uczyła syna, że należy dzielić się z innymi. Aż kiedyś wydarzyło się nieszczęście. Matka ciężko zachorowała. Syn sprowadził najlepszych medyków – ale żaden nie umiał pomóc chorej. Pewnego dnia, kiedy wracał z apteki z miasta, naraz koń zarżał i stanął. Jakaś postać majaczyła w mroku. Była to Łukaszowi. Prosiła, aby ją podwiózł do wioski, bo już nogi stare i wzrok słaby. Zeskoczył chłopak z wozu i pomógł wsiąść starej zielarce. Starowina usadowiła się wygodniej i zaczęła chłopcu opowiadać o tajemniczej dolinie, w której pośrodku zaczarowanego ogrodu, źródełko żywej wody bije. Kto tej wody spróbuje, zaraz zdrowie mu wraca, choćby i najciężej chorował. Zielarka przestrzegała chłopca, że ci, co po wodę poszli już stamtąd nie wrócili. Ludzie o całym świecie zapominali. Chłopiec przed świtem do lasu wyruszył. Pierwszy promień słońca, drogę mu wskazał. Szedł śmiało, bez lęku, w las coraz gęstszy i ciemniejszy. Szedł po ratunek dla matki. Kiedy słońce zachodziło, chłopak stanął na skraju rozległej doliny. Po środku doliny majaczyła żelazna brama, która była uchylona. Zobaczył cudowne kwiaty. Wyglądały, jakby ich płatki wyrzeźbiono z rubinów i tak pięknie pachniały. Usłyszał głos. Odwrócił się gwałtownie. Tuż za nim stała piękna pani i uśmiechała się tajemniczo, zaproponowała, że zerwie dla niego kwiat. Nagle usłyszał skowronka i przypomniał sobie słowa matki, która mówiła, że nie zawsze w pięknym ciele kryje się piękna dusza. Chłopak podziękował wróżce i powiedział, że nie przyszedł tu po kwiaty, ale po żywą wodę dla chorej matki. Wróżka zaproponowała mu bogactwo i drogie kamienie. Chłopiec znowu odmówił, a wróżka zniknęła. Poszedł dalej przed siebie. Ponownie spotkał wróżkę, która kusiła go złocistymi owocami. Chłopiec wyciągnął rękę, bo był bardzo głodny, gdy ponownie usłyszał skowronka. Przypomniał sobie o matce i zaczął iść dalej aż dotarł do źródełka. Kiedy nachylił się by zaczerpnąć wody wróżka mu zabroniła twierdząc, że zginie ona i wszyscy ludzie w ogrodzie. Ale w tej chwili skowronek zaśpiewał głośno i radośnie. Młodzieniec zaczerpnął wody i prysnął nią na ludzi, którzy się obudzili, a wróżka zamieniła się w młodą, piękna dziewczynę. Tak zdjął czar, który rzucił na wszystkich zły czarownik. Chłopiec wraz z dziewczyną wrócił do domu, a na progu ujrzał swoją matkę zdrową. Wypadł mu z rąk dzbanuszek z żywą wodą. Woda nie była już potrzebna. To miłość syna uzdrowiła matkę. Tam, gdzie woda wsiąkła w ziemię wyrosły niezapominajki, były takiego koloru jak oczy matki.”

9. Podsumowanie i wyjaśnienie myśli przewodniej zajęcia: „Woda źródłem życia”.

10. Zabawa ruchowa „Kropelki”

Dzieci otrzymują kropelki – kuleczki. Wszystkie kuleczki tańczą dowolnie przy muzyce, cieszą się z tego, że są czyste (podskakują, biegają na palcach, obracają się do muzyki).

11. Praca plastyczna w małych zespołach na temat: „Podwodny świat”.

Dzieci za pomocą różnych materiałów tworzą podwodny świat na szarym papierze.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: