Witamy Przedszkole

Opracowała: mgr Renata Stachowicz

SCENARIUSZ ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH DLA DZIECI 5,6 – LETNICH

HASŁO PROGRAMOWE: „ Poznajemy przedszkole”

TEMAT DNIA: „ Jestem przedszkolakiem”

CEL GŁÓWNY: Poznanie nowych kolegów i koleżanek, utrwalanie imion, nawiązywanie bliskich relacji, wspólne zabawy.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Pobudzanie dzieci do samodzielnej aktywności.

2. Rozwijanie sprawności manualnej.

3. Kształtowanie skupienia uwagi.

4. Kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy wzrokowej.5. Rozwijanie analizatora słuchowego.

CELE OPERACYJNE:

DZIECKO:

1. Zna zasady pobytu w przedszkolu.

2. Wspólnie z dziećmi opracowuje kodeks przedszkolaka.

3. Potrafi wyodrębnić zachowania prawidłowe i niewłaściwe.

4. Rozpoznaje kolegów i koleżanki po głosie.

5. Potrafi naśladować ruchy.

6. Potrafi przeliczać w zakresie 1 – 5.

7. Wie, jak porusza się pociąg.

8. Bierze udział w  opowieści ruchowej.

9. Wykorzystuje w swojej zabawie nietypowe przedmioty np. sznurówki.

METODY PRACY:

Zabawy ruchowe, zabawy słuchowe, obserwacja, pokaz

FORMY PRACY:

Indywidualna i grupowa.

POMOCE DYDAKTYCZNE:

Arkusz szarego papieru, mazaki, farby, ściereczki, sylwety pociągów i wagoników, płyta Cd, tunel.

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1.Powitanie dzieci piosenką „ Witam was”.

2.Zabawa „ Kto mnie woła” – rozpoznawanie po głosie swoich kolegów i koleżanek z grupy, utrwalanie  imion. Wszystkie dzieci siedzą w kole, jedno dziecko wybrane przez nauczyciela wychodzi i zamyka oczy. Nauczyciel wskazuje palcem dziecko, które woła je po imieniu. Dziecko siedzące w środku koła próbuje odgadnąć, kto je woła.

  1. Zabawa „ Zrób to co ja” – naśladowanie ruchów, bądź ćwiczeń zaproponowanych w zabawie. Nauczyciel wykonuje np. podskoki, a dzieci naśladują i powtarzają za nauczycielem wszystkie ruchy. Następnie dzieci prezentują wymyślony przez siebie ruch.
  2. Opracowanie „ Kodeksu Przedszkolaka” – którego wszystkie dzieci będą przestrzegać. Wyjaśnienie znaczenia słowa kodeks. Nauczyciel pisze zaproponowane reguły dotyczące współdziałania dzieci w grupie. Arkusz papieru może przypominać np. grzybek krasnoludka i obok niego dzieci odciskają swoja dłoń, na znak że się zgadzają. Zawieszenie kodeksu w widocznym miejscu w sali przedszkolnej.

5.Zabawa matematyczna „ Zabawki jada na wycieczkę” – doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi w zakresie 1 – 5. Nauczyciel opowiada dzieciom historyjkę i przypina do sylwety pociągu, pluszowe zabawki. Jednocześnie  nauczyciel posługuje się różnymi wyrażeniami dźwiękonaśladowczymi tak, aby każde zwierzątko miało przypisany dźwięk.

  1. Zabawa ruchowa „ Pociągi” – dzieci ustawione w pociągi poruszają się po sali. Na sygnał nauczyciela pociągi się zatrzymują i dojeżdżają do różnych stacji.

I stacja – układanie z kolorowych sznurówek torów dla pociągu,

II stacja – pociąg wjeżdża w tunel, przejście przez tunel,

III stacja – pasażerowie wysiadają na spacer do lasu. Opowieść ruchowa „ Wędrówka po lesie”.

IV stacja – zagadki słuchowe – synteza sylab. Nauczyciel wypowiada sylabami nazwy zwierząt spotkanych na spacerze w lesie, a dzieci dokonują syntezy i wypowiadają całość.

  1. Zabawa dydaktyczna „ Prawdziwe przedszkolaki” – dzieci podzielone zostają na grupy. Zadaniem każdej z grupy jest zebranie, jak najwięcej punktów. Nauczyciel wypowiada zdania prawdziwe oraz fałszywe, dzieci decydują podnosząc do góry emblemat uśmiechniętej lub smutnej buźki. Za prawidłowe odpowiedzi przyznawane są punkty – piłeczki.

– Dzielimy się zabawkami.

– Nie myjemy rąk przed posiłkami.

– Przedszkolaki mogą krzyczeć na siebie.

– Przedszkolaki wyrywają z książek kartki…. Itp.

  1. Ćwiczenie grafomotoryczne „ Którędy do przedszkola” – odszukanie w plątaninie linii właściwej drogi małego misia do przedszkola. Poprawienie po śladzie, kolorowanie rysunku.

9.Pożegnanie dzieci.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: