Wiosna na łące

Konspekt zajęć wychowawczo-dydaktycznych w grupie 5-latków
na podstawie metody symultaniczno-sekwencyjnej Jagody Cieszyńskiej

TEMAT: Wiosna na łące.

Cele ogólne: stymulowanie lewej półkuli mózgu

Cele operacyjne – dziecko:

– rozwija koordynację wzrokowo-ruchową,
– potrafi dopasować wyrazy do maskotek,
– reaguje na dźwięk tamburyna i zmiany w muzyce,
– potrafi odnaleźć różnicę w dwóch identycznych obrazkach,
– określa stosunki przestrzenne,
– doskonali pamięć wzrokową,
– rozpoznaje i nazywa samogłoski oraz sylaby otwarte,
– rozwija koordynację oko – ręka

Przebieg zajęć:

1. Zabawa muzyczna pt. „Budzenie kwiatów”. Wybrane dziecko „wiosna” spaceruje po sali i dotykiem budzi śpiące kwiaty. Dziecko – kwiat tańczy w rytm muzyki „Wiosna” Vivaldiego.

2. „Mieszkańcy łąki” – przyporządkowywanie wyrazów do maskotek zwierząt ( motyl, zając, żaba, kwiat, osa, bocian, biedronka) – czytanie globalne. Dzieci siedzą w kręgu, na środku dywanu  znajdują się napisy. Dziecko odczytuje i szuka na sali zwierzątko – maskotkę.

3. Zabawa ruchowa „Złap motyla” z elementem biegu.4. „Różnice i podobieństwa” – zabawa rozwijająca spostrzegawczość wzrokową. Dzieci wyszukują różnice w dwóch identycznych obrazkach przedstawiających zwierzęta.

5. Zabawa ruchowa z wykorzystaniem muzyki „Motyl i gąsienica”. Dzieci reagują na zmianę tempa: wolno – szybko.

6. „Gdzie ukrył się motyl?”- doskonalenie stosunków przestrzennych: na, pod, nad, obok, za.

Dzieci mają przed sobą sylwety motyla i kwiatka. Układają wg poleceń nauczyciela ( np. motyl jest nad kwiatkiem).

7. Zabawa ruchowo-naśladowcza „Zrób to co pszczółka” – powtarzanie sekwencji ruchowych ( np. podskok, obrót, klaśnięcie) i słuchowych ( AAE, BA BI BU, UUIIO itp.)

8. „Wiosenne kwiaty” – rozpoznawanie i nazywanie samogłosek i sylab otwartych (np. CE, BA, MO) na sylwetkach kwiatów.

9. „Kwiaty na łące” – praca graficzna. Rysowanie sekwencji kwiatów ( np. kwiat czerwony, niebieski, czerwony LUB żółty, różowy, różowy)

Edyta Wójcik. Przedszkole samorządowe nr 112 w KrakowieByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: