„Wiosenne porządki- zajęcie ortofoniczne

SCENARIUSZ ZAJĘCIA ORTOFONICZNEGO

 1. Osoba prowadząca: Marta Nowajczyk- Piela
 2. Grupa: III, „ Smoki”
 3. Miejsce: sala przedszkolna, Przedszkole nr 61 w Warszawie
 4. Temat kompleksowy: „ Witaj wiosno”
 5. Temat zajęcia: „ Wiosenne porządki”
 6. Metody pracy: waloryzacyjne ( pokaz, metoda przykładu, żywego słowa), praktyczne ( ćwiczenia, metoda zadań stawianych dziecku), asymilacyjne ( wierszyk).
 7. Formy pracy: zajęcia z cała grupą, zabawy ruchowe, praca indywidualna dzieci.
 8. Cele zajęcia:
 • Usprawnianie narządów mowy poprzez ćwiczenia języka i warg, ćwiczenia w naśladowaniu głosów zwierząt ( powtarzanie zgłosek, np.: pi, kle, ko, muu, bzz, hau, miau ).
 • Ćwiczenia oddechowe- wydłużanie fazy wydechowej
 • ćwiczenia słuchu fonematycznego ( wyróżnianie głoski s, sz, w nagłosie wyrazu- przez przedłużanie nagłosu).
 • Aktywizowanie myślenia ( układanie zagadek).
 • Wdrażanie dzieci do utrzymywania porządku i zachęcanie do czynnego uczestnictwa w drobnych pracach domowych.
 1. Pomoce dydaktyczne:

– karteczki z rysunkami przedstawiającymi przedmioty rozpoczynające się na głoskę „ sz” i „ s” ( m.in .szafa, szalik, szczotka, szufelka, szczoteczka, szuflada, szelki, szklanka, spódnica, sukienka, spodnie, skarpetki, samochodzik, samolot, statek, skarbonka).

– wierszyk pt. „ W szufladzie” ( z książki pt. „ Jak usuwać seplenienie i inne wady wymowy” autorstwa J. Styczek, G. Demel, D. Antos).

– biedronki wycięte z bibułki

– zajączek do pomalowania dla każdego dziecka

– kaseta z muzyką ( Francisko Goya).

 1. Przebieg zajęcia:
 • Rozmowa z dziećmi na temat wiosennej pogody
 • Ćwiczenia języka i warg w formie opowieści o smakołykach, które chcielibyśmy zabrać na wiosenną wycieczkę do lasu:

– wysuwanie języka do przodu i cofanie go

– unoszenie języka na górną wargę

– kierowanie języka w kąciki ust– unoszenie języka za górne zęby i „ głaskanie’ podniebienia

– język w przedsionku jamy ustnej, oblizywanie zębów- ruch okrężny

– oblizywanie warg ruchem okrężnym- usta szeroko otwarte

– mlaskanie czubkiem języka

– szerokie otwieranie i zamykanie ust

– wysuwanie warg do przodu, jak przy głosce  „u”

– rozchylanie warg, jak przy głosce „ e”

– parskanie

– cmokanie

 • Wybieramy się z dziećmi na wycieczkę- marsz w rytm tamburyna
 • Razem z dziećmi wyobrażamy sobie, że jesteśmy na wsi, ćwiczenia oddechowe

(  wdychamy powietrze nosem- wydychamy ustami ), zdmuchiwanie biedronek z

dłoni- wydłużanie fazy wydechowej ( kolejność oddawania biedronek uzależniona od ilości kropek)

 • Szumi wiatr- duzy „ sz….”, i mały „ s….”
  • Naśladowanie głosów zwierząt spotykanych na wsi ( w gospodarstwie, w lesie i na łące )- np. pi, ko, kle, muu, hau, miau, bzz…..).
  • Zabawa ruchowa „ Powrót do przedszkola”
  • Robimy w domu wiosenne porządki, głośno omawiamy rysunki na karteczkach

( wyraźne wymawianie wyrazów),

 • Dzieci losują karteczki przedstawiające różne przedmioty, które należy posprzątać
 • Dzieci zadają innym dzieciom zagadki ( aby odgadły co one wylosowały)
 • Zabawy ruchowe ( dzieci biegają, spacerują w rytm grany na tamburynie, gdy muzyka cichnie:-  dzieci dzielą się na dwa zespoły- pierwszy zespół to dzieci, które wylosowały ( posprzątały) przedmioty rozpoczynające się głoską sz, drugi zespół to dzieci, które wylosowały przedmioty rozpoczynające się głoską s.

– następnym razem łączą się w pary dzieci z przedmiotami na głoskę sz i na głoskę s.

– kolejnym razem dzieci z przedmiotami na głoskę sz ustawiają się w kole, pozostałe wchodzą do koła) itp.

 • Słuchanie wiersza pt. „ W szufladzie’ ( wyraźne, głośne, przedłużone akcentowanie przez nauczycielkę spółgłoski  przedniojęzykowo-dziąsłowej „ sz” ).

– proszę dzieci, aby:- w trakcie mojego czytania, gdy usłyszą wyraz z głoską „sz”, klasnęły

– wymieniły wyrazy z głoską „sz”, które przeczytałam w wierszu

– postarały się policzyć ile jest tych wyrazów.

 • Zabawa ruchowa ( dzieci biegają w rytm wygrywany na tamburynie, gdy gra cichnie i nauczycielka wymienia wyraz rozpoczynający się na głoskę „sz”- dzieci stają nieruchomo, jeżeli nauczyciel powie wyraz na głoskę „s”- dzieci kucają ).
 • Odpoczywamy ( dzieci układają się luźno na dywanie, zamykają oczy i wyobrażają sobie gdzie chciałyby pojechać na majówkę)
 • Relaks przy muzyce ( ok. 2-3 minut)
 • Dzieci siadają w półkolu, na dywanie, każde dziecko w nagrodę otrzymuje zajączka do pomalowania
 • Dzieci wymyślają dla zajączka imię, które ma rozpoczynać się głoską „sz” ( np. szaraczek, szaruś).
 • Dziękuję dzieciom za wspólną zabawę.

   

Marta Nowajczyk- Piela
Przedszkole nr 61 w Warszawie

 Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: