„Wiosenne kwiaty”

Treści programowe: wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.

CEL OGÓLNY:

wyrabianie śmiałości i wiary we własne siły i możliwości

wzbudzenie w dziecku poczucia sukcesu

CELE OPERCYJNE:

Dziecko:

– potrafi kreślić do muzyki

– wie jak wygląda koło– uformuje kwiaty z kół

– potrafi naklejać drobne elementy

METODY:

Edukacja przez ruch D. Dziamska

Orgiami płaskie z koła D. Dziamskiej

FORMY:

w małych zespołach

indywidualna

grupowa

POMOCE: białe kartki przyklejone do stolików, kółka czerwone i żółte, pastele olejne, kleje.

PRZEBIEG:

– Powitanie w kręgu piosenką : Zawiążemy koło”.

– „Iskierka” – wędrujący uścisk. Nauczyciel wypowiada słowa: „Puszczam iskierkę w krąg- niech wróci do moich rąk”. Przyjazny uścisk wędruje po kole i wraca do nauczyciela. Jest to nasz ukryty znak, że jesteśmy do siebie przyjaźnie nastawieni.

– Słuchanie muzyki Vivaldiego „Wiosna”. Ilustrowanie ruchem muzyki.

Część właściwa:

1.Kreślenie kresek na całej powierzchni kartki przy użyciu zielonej pasteli olejnej- z góry na dół.

-W odpowiednim miejscu dzieci wymieniają się kredkami by mieć na kartce wszystkie odcienie zielonego koloru.

-Kreślenie kresek na kartce kolegi/koleżanki. Marsz dokoła stolika.

2. Układanie kompozycji z wcześniej wyciętych kół- większych i mniejszych. Wycinanie kształtu tulipana.

3.Naklejanie na kartkę kwiatowych kompozycji. Zwrócenie uwagi na estetykę pracy.

Zakończenie zajęć.

Podsumowanie zajęć. Stworzenie Galerii prac. Nagradzanie brawami ich autorów.

Opracowała: mgr Agnieszka MatysiakByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: