“Wiosenna łąka”- scenariusz zajęć z zakresu aktywności matematycznej i przyrodniczej

Temat: „Wiosenna łąka”
Scenariusz zajęć z zakresu edukacji matematycznej i przyrodniczej
Grupa: 4-latki

Prowadząca: mgr Joanna Kończyk
Metody: słowna, czynna, oglądowa
Formy: zbiorowa
Lp.
Sytuacje edukacyjne:
Zamierzone efekty:
Środki dydaktyczne :

Przywitanie się z dziećmi zabawą powitalną
Dz. integruje się z grupą

Rozwiązanie zagadki słownej wprowadzającej w tematykę zajęcia /”Łąka”/
Dz. rozwiąże zagadkę słowną
Treść zagadki

Zabawy matematyczne
Dz. ułoży wskazaną przez N. liczbę mieszkańców łąki na makiecie łąki
Dz. stosuje przyimki określające położenie w przestrzeni: na, nad, w , obok
Dz. przeliczy na konkretach liczebnikami głównymi i porządkowymi
Dz. rozpoznaje i nazywa kolory
Dz. klasyfikuje sylwety mieszkańców łąki według rodzaju
Dz. posługuje się pojęciami : mniej, więcej, tyle samo
Dz. utrwali nazwy zwierząt zamieszkujących łąkę i kwiatów łąkowych
Sylwety zwierząt zamieszkujących łąkę, makieta łąki

Zabawa muzyczno –ruchowa „Koncert na łące”
Dz. naśladuje dźwięki wydawane przez pszczoły i bociany
Dz. porusza się w określony sposób- jak bocian i pszczoła w rytm muzyki nadanej przez uderzenia w instrumenty: kołatkę i grzechotkę
Instrumenty muzyczne: grzechotka, kołatka

Zabawa matematyczna „Kropki biedronki”
Dz. narysuje na sylwecie biedronki kropki , tak aby na każdym skrzydle było po tyle samo (po 3)
Dz. posługuje się pojęciem „tyle samo”
Karta pracy , kredki ołówkowe

Ewaluacja – „Wesoła, czy smutna biedronka? ”
Dz. zdecyduje , czy zajęcia mu się podobały; ustawi się obok wesołej żabki ,jeśli tak, obok smutnej ,jeśli nie.
Sylwety biedronek: wesołej i smutnejByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: