Wiercipiętek szuka mieszkania na zimę.

Cele główne:
• W ciszy oraz skupieniu wysłuchuje tekstu.
• Odpowiada na pytania związane ściśle z tekstem.
• Prawidłowo posługuje się pędzlem oraz farbami.
• Zna zasady postępowania w przypadku pracy plastycznej z użyciem farb
(podwinięcie rękawów, założenie fartucha do farb, płukanie pędzla przed zmianą koloru na inny).

Cele operacyjne:
Dzieci potrafią:
• Wysłuchać bajki w ciszy oraz skupieniu.
• Wyciągnąć wnioski, wypowiadać własne myśli oraz spostrzeżenia zgodnie z kulturą wypowiedzi (zgłasza się, czeka na swoją kolej).
• Stosować się do zasad panujących na zajęciach dydaktycznych.
• Prawidłowo używać pędzla oraz farb.

Metody:
• metody słowne (opowiadanie, objaśnienia i instrukcje)
• metody pokazowe (pokaz)
• metody czynne (metoda zadań stawianych dziecku, metoda ćwiczeń, metoda kierowania własnym działaniem)
Formy:
• praca zbiorowa zindywidualizowana

Środki:
• farby,
• pędzle,
• kubki z wodą,
• białe kartki papieru,
• fartuszki do farb,

Przebieg:
1. Powitanie dzieci – zabawa muzyczno-ruchowa – „Rymowana gimnastyka”.
2. „Wiercipiętek ogląda mieszkania na zimę”- dzieci po wysłuchaniu opowiadania
B. Bielskiej wypowiadają się na jego temat, ujawniają swoje spostrzeżenia.
3. „Leśna dróżka”- zabawa z elementem równowagi z wykorzytaniem  wstążki
( kolorowej taśmy)- dzieci stawiając stopę przy stopie próbują przejść po taśmie zachowując równowagę.
4. „Czyje to mieszkanie”- zabawa dydaktyczna- dzieci próbują budować wypowiedzi poprawne gramatyczne zgodnie z wiedzą zdobytą na zajęciach dydaktycznych-(odpowiadają na konkretne pytania nauczyciela).
5. „Leśne dróżki”- praca plastyczna z wykorzystaniem pędzli oraz farb- prowadzenie dowolnych linii nieregularnych, biegnących w różnych kierunkach.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: