„Wędrówka do krainy bajek”- zabawy słowno – oglądowe połączone z praktycznym działaniem. Dostrzeganie i akceptacja różnic między ludźmi

Scenariusz zajęć w grupie dzieci 5-6 letnich opracowany przez Grażynę Pydych

Temat zajęcia: „Wędrówka do krainy bajek”- zabawy słowno – oglądowe połączone z praktycznym działaniem. Dostrzeganie i akceptacja różnic między ludźmi na podstawie utworu pt. „Długi, gruby, mały”, inscenizowanie tego utworu kukiełkami;
5l.- zwrócenie uwagi na pozytywne wyrażanie się o sobie i o innych; 6l.– wyrabianie własnego sądu o czynach i zachowaniach innych.

Cele zajęcia:
Ogólne: – dostrzeganie i akceptacja różnic między ludźmi,
– zwrócenie uwagi na pozytywne wyrażanie się o sobie i o innych,
– kształtowanie poczucia własnej wartości poprzez uświadomienie, że są rzeczy, które dzieci potrafią wykonać,
– budowanie poczucia bezpieczeństwa w nowych sytuacjach,
– rozwijanie zachowań prospołecznych,

Operacyjne: (dziecko potrafi:)
– nazywać i wyrażać uczucia,
– wypowiadać się na podany temat,
– wie, co oznacza słowo „tolerancja”,
– pomagać sobie nawzajem w różnych sytuacjach,
– pozytywnie wyrażać się o sobie i o innych,
– potrafi zauważyć odmienność drugiego człowieka i akceptować ją,
– bawić się wspólnie z innymi, przestrzegając ustalonych reguł i zasad,
– naśladować ruchy i rozpoznawać głosy pojazdów,
– reagować na polecenia nauczycielki,
– manipulować kukiełkami w teatrzyku kukiełkowym,

Metody: czynna, słowna, oglądowa

Formy pracy: zajęcie z całą grupą

Środki dydaktyczne: płyty CD z nagraniami, kaseta magnetofonowa, ramka (1,5-1m), Kot w Butach, narzuta, kukiełki, chustki, kółka w 4 kolorach, plansze, kredki woskowe, basen, piłki, tamburino, napisy.

Przebieg zajęcia:
1. Taniec powitalny przy piosence pt. „Podaj rękę”.
2. Wyprawa pociągiem do krainy bajek przy melodii piosenki pt. „ Jedzie pociąg”.
3. Wejście do krainy bajek przez bramę, przywitanie się z Kotem w Butach, przedstawianie się, wypowiedzi dzieci n/t. Co umieją robić najlepiej i co lubią robić.
4. „Salon Luster”- odpowiadanie na pytanie: „Lustereczko, co we mnie widzisz?” i omówienie pozytywnych cech kolegi (koleżanki). Podkreślenie dostrzeżonej prawidłowości, że każdy z nas jest inny, a fakt, że ktoś jest inny nie znaczy, że jest gorszy.
5. Słuchanie utworu pt. „Długi, gruby, mały”. Inscenizowanie tego utworu kukiełkami przez dzieci nieśmiałe i lękliwe przy współudziale dorosłych i rodziców.
6. Krótka rozmowa na temat usłyszanej historii trzech chłopców. Wyciągnięcie wniosku, że nie można śmiać się z cech drugiego człowieka.
7. „Moja dłoń” – odrysowywanie dłoni na planszach zgodnie z zaznaczonym imieniem, omówienie podobieństw i różnic, wybór odpowiedniego pojazdu (zwrócenie uwagi na kolor).
8. „Środki lokomocji” – słuchanie odgłosów poszczególnych pojazdów, naśladowanie ruchem całego ciała odpowiedniego środka lokomocji.
9. „Basen piłkowy” – omówienie podobieństw i różnic między poszczególnymi piłkami, naśladowanie skaczących piłeczek w rytmie tamburina. Uświadamianie każdemu dziecku, że jest ono bardzo potrzebne w tym basenie, a bez niego pozostałym będzie bardzo smutno.
10. „Kto to jest?” – odgadywanie po dotyku imienia osoby. Zabawa na czas, wykorzystanie piosenki pt. „Czasami słyszę przykre słowa”.
11. „Powrót do domu” – jazda powrotna przy piosence. Odczytanie liter na wagonach – wytłumaczenie słowa „tolerancja”.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: