Ważne numery – 998

Cele:

  • ćwiczenie orientacji w przestrzeni, poruszanie się za strzałkami rozwijanie sprawności fizycznej
  • liczenie
  • kształtowanie abstrakcyjnego myślenia
  • poznanie drogi ewakuacyjnej i numerów alarmowych
  • utrwalenie własnego adresu
  • nabycie umiejętności wzywania pomocy w sytuacjach zagrożenia
  • rozwijanie małej motoryki

Pomoce:

kartki ze strzałkami, koperty, cyferki, telefon, ilustracje do opowiadania „Kulfon i Monika”, obręcze, skakanki, woreczki, szarfy, kartki, kredki;

Przebieg zajęć:

Zabawa tropiąca – poruszanie się według wskazówek ukrytych w różnych częściach sali.

Dzieci przechodzą w kolejne miejsca, kierując się wskazówkami i strzałkami, wykonują ćwiczenia, odnajdują ukryte koperty z cyframi ( 9, 9, 8 ). Na koniec próbują rozwiązać zagadkę – ułożyć numer do straży pożarnej – 998.

„ Co to za numer ?” – rozmowa kierowana pytaniami

– jaki jest numer do straży pożarnej
– jakie inne numery alarmowe znają
– jaki jest wspólny numer alarmowy
– kiedy należy dzwonić do straży
– o co zapyta strażak, odbierający telefon
– jakich informacji należy udzielić dzwoniąc do straży

„ Pali się” – scenki dramoweChętne dzieci w parach odgrywają krótkie scenki. Jedno z dzieci jest strażakiem, drugie osobą informującą o zauważeniu pożaru. Informator przedstawia się i określa miejsce pożaru. Pozostałe dzieci oceniają czy informacje są wystarczające i precyzyjne.

Poznanie drogi ewakuacyjnej w przedszkolu.

Dzieci na sygnał gwizdka ustawiają się przy drzwiach, wychodzą na korytarz, gdzie odszukują strzałki i znaki ewakuacyjne, a następnie schodami kierują się na dół do drzwi wyjściowych.

Opowiadanie „ Kulfon i Monika” – zawarcie umowy, aby nigdy nie żartować, dzwoniąc na numer alarmowy.

Dzieci słuchają opowiadania, oceniają postępowanie głównych bohaterów.

Zabawa w formie opowieści ruchowej „Sprawni strażacy” lub ćwiczenia gimnastyczne w grupach – tor przeszkód: przejście przez obręcz, skakanie na skakance, przysiady z woreczkiem na głowie

Dzieci wykonują ćwiczenia, naśladując pracę strażaków lub wykonują ćwiczenia zgodnie z instrukcją nauczycielki.

Ćwiczenie graficzne

Dzieci rysują po śladzie, szukając rozwiązania plątaniny. Łączą numery telefonów z służbami ratunkowymi.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: