„W ogrodzie”

Treści programowe: wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne; budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji, budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe.

CEL OGÓLNY:

– Zapoznanie z wiosennymi pracami w ogródku z wykorzystaniem narzędzi ogrodniczych.

CELE OPERCYJNE:

Dziecko:

· swobodnie wypowiada się n/t oglądanego utworu

· potrafi wymienić mieszkańców ogrodów takich jak kret i dżdżownica· zna narzędzia ogrodnicze

· potrafi prawidłowo nazwać narzędzia ogrodnicze

· porusza się bezpiecznie po sali

· reaguje na określone sygnały,

METODY:

słowne

oglądowe

metoda pedagogiki zabawy,

„Tańce, pląsy i zabawy przy muzyce..” KLANZA

FORMY:

zbiorowa,

w parach

indywidualna.

POMOCE: :sylwety do teatrzyku, narzędzia ogrodnicze, obrazki, karta pracy

PRZEBIEG:

Powitanie:

 • Powitanie piosenką ”Witajcie dzieci”.

Witajcie dzieci , witajcie dzieci. Jak się macie?

Będziemy się bawić, będziemy się bawić wesoło.

 • Zabawa orientacyjno-porządkowa „Kapcie”. Dzieci zdejmują kapcie i umieszczają je na dywanie. Podczas muzyki swobodnie tańczą w taki sposób by nie dotknąć obuwia, na przerwę w muzyce- zakładają 1 bucik, potem drugi.
 • „Spacerek na siedząco”– zabawa przy muzyce (R. Doman)

„Gdy słoneczko świeci złote i wiaterek biorę rower-jadę z Tatą na spacerek.

Na kamieniu trach i opona bach. Gdy chcesz dalej podróżować- musisz koło napompować.

Sprawdź kolana, gdy jest rana- naklej plaster i możemy jechać znów.

 • „Iskierka” – wędrujący uścisk. Nauczyciel wypowiada słowa: „Puszczam iskierkę w krąg- niech wróci do moich rąk”. Przyjazny uścisk wędruje po kole i wraca do nauczyciela. Jest to nasz ukryty znak, że jesteśmy do siebie przyjaźnie nastawieni.
 • Przypomnienie zasad zachowania w grupie. Przytwierdzenie zasad na drzewie zasad.
  • Zasady:
   • Gdy jedna osoba mówi- reszta słucha.
   • Jesteśmy dla siebie mili.
   • Słuchamy siebie nawzajem.
   • Nie przeszkadzamy innym podczas zabawy.
   • Wykazujemy maksimum aktywności.
   • Zwracamy się do dorosłych: ‘Proszę Pani/Pana”
   • pozostawiamy po sobie porządek.

Część właściwa:

Przebieg zajęć:

1.”Kret zaprasza gości”- teatrzyk sylwet wg utworu T. Gałczyńskiej. Wybór trójki chętnych dzieci do aktywnego udziału w przedstawieniu teatrzyku. Powtarzanie kwestii po nauczycielu.

Swobodne wypowiedzi dzieci n/t przedstawienia, zwrócenie uwagi na ochronę mieszkańców ogrodu.

Odpowiedzi na pytanie zadane przez nauczyciela:

– Jak nazywamy miejsce, w którym spotkaliśmy dżdżownice i kreta?

– Jaki problem miały dżdżownice?

– Kto pomógł dżdżownicom rozwiązać problem bolących brzuszków?

– W jaki sposób dżdżownice pomagają ludziom?

Podziękowanie dzieciom biorącym udział w teatrzyku brawami.

 1. Nie podepcz grządek”- zabawa ruchowa. Swobodne omijanie skakanek. Na podłodze rozłożone skakanki, jako grządki. Zadaniem dzieci jest przeskakiwanie grządek w taki sposób by ich nie naruszyć. W momencie naruszenia grządki dziecko odchodzi w wyznaczone przez nauczyciela miejsce. Powtarzamy zabawę dwa razy.
 2. Oglądanie różnych narzędzi ogrodniczych, omówienie ich wyglądu i przydatności. Prawidłowe ich nazywanie.

– N. prezentuje narzędzia ogrodnicze takie jak: łopata, konewka, motyka, grabie, sekator i konewka. Omówienie przez dzieci wyglądu narzędzi oraz ich funkcji podczas pracy w ogródku.

– Analiza dźwiękowa nazw narzędzi ogrodniczych.

4. Karta pracy:

-omówienie ilustracji przedstawiającej pracę w ogródku

-rysowanie i kolorowanie narzędzi ogrodniczych.

Zakończenie zajęć:

Podsumowanie wiadomości:

-Nazywanie narzędzi ogrodniczych znajdujących się na obrazkach oraz omówienie własnymi słowami ich zastosowania.

– „Jakim narzędziem ogrodniczym pracuję?”- zabawa dramowa – odgadywanie nazw narzędzi ogrodniczych pokazanych za pomocą gestów.

Opracowała: mgr Agnieszka MatysiakByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: