“W ogródku”- scenariusz zajęcia z zakresu aktywności językowej

Temat: W ogródku.
Temat globalny: Wiosna
Scenariusz zajęcia z zakresu aktywności przyrodniczej i matematyczno-językowej.

Grupa wiekowa: 5-6- latki
Prowadzący: mgr Joanna Kończyk

Cel główny:
– zapoznanie z nazwami i wyglądem kwiatów sadzonych wiosną w ogrodach
– doskonalenie elementarnych umiejętności matematycznych
– doskonalenie słuchu fonematycznego /analiza, synteza głoskowa wyrazów/

Cele operacyjne:

Dziecko:
– rozwiąże zagadki słowne dotyczące pracy ogrodnika
– narysuje rozwiązanie zagadki
– dokona analizy i syntezy głoskowej wyrazów, wyodrębni głoskę w nagłosie, wygłosie, z wyodrębnianych głosek złoży wyraz
– przeliczy liczbę głosek w wyrazie
– złoży pocięty obrazek w całość
– nazwie wybrane gatunki kwiatów wiosennych
– rozwiąże rebus sylabowo-obrazkowy
– przeliczy kwiaty na rabatkach, zastosuje określenia: mniej, więcej
– weźmie aktywny udział w zabawie ruchowej

Metody: słowna, czynna, oglądowa, aktywizująca

Formy: indywidualna, zbiorowa

Pomoce dydaktyczne: zagadki słowne dotyczące pracy ogrodnika, kartki , kredki, sylwety kwiatów wiosennych, koperty popisane cyfrą, prezentacja multimedialna, piosenka „Kwiatki ,bratki i stokrotki”, sylwety kwiatów do zabawy ruchowej, rabatki wycięte z brystolu, obrazki tematyczne , ilustracja róż pocięta na 5 części,

Przebieg:
1. Przywitanie dzieci zabawą integracyjną wg. R. Portmann „Różne powitania”.
Dzieci poruszają się po sali w rytm muzyki. Na przerwę N. mówi , jakimi częściami ciała mają się przywitać z jak największą liczbą osób, np.: Witają się Wasze kolanka, plecy, łokcie…2. Rozwiązywanie zagadek słownych „Co jest potrzebne ogrodnikowi do pracy ?” – rysowanie w ramkach rozwiązań- karta pracy /wprowadzeniem w tematykę zajęcia/: łopatka, grabki, szpadel, konewka.

3. Zabawa dydaktyczna „Jakie kwiaty wyhodował ogrodnik?” połączona z prezentacją multimedialną pt.: „Kwiaty naszych ogrodów”.

Nauczyciel odsłania przypięte do tablicy obrazki przedstawiające sześć rabatek. Rozkłada przed dziećmi taką samą liczbę kopert , w których znajdują się zadania do wykonania. Nauczyciel zaprasza dzieci, aby odgadły jakie kwiaty posadził ogrodnik na każdej rabatce. Uda się im to, jeśli rozwiążą kolejne zadania z poszczególnych kopert.

Zadanie 1.
/koperta podpisana cyfrą 1/
Dzieci układają w odpowiedniej kolejności obrazki ponumerowane kropkami. Określają pierwsze głoski w nazwach obrazków i łączą je. Otrzymują nazwę kwiatów, które rosną w pierwszej rabatce. Obrazki: buda, rak, agrest, torba, kangur, igła- BRATKI. Ich liczbę określa liczba głosek w ich nazwie . Umieszczają 6 sylwet bratków na rabatce.

Zadanie 2 .
/koperta podpisana cyfrą 2/
Dzieci układają pocięty na 5 części obrazek przedstawiający kwiaty, które rosną na drugiej rabatce. Po ułożeniu układają na rabatce tyle, ile zawiera głosek słowo :RÓŻE.

Zadanie 3
Dzieci układają kartoniki z figurami składającymi się z kwadratów wg wzrastającej ich liczby. Potem odwracają kartoniki ,określają ostatnie głoski w ich nazwie i łączą je- powstaje nazwa kwiatka . Obrazki: raki, tor,buty, nos, koty- IRYSY. Oszukują tyle sylwet irysów, ile jest głosek w nazwie kwiatów.

Zadanie 4
Dzieci rozwiązują rebus wspólnie z nauczycielem. Ma +obrazek lwów . Rozwiązanie rebusu : MALWY. Odszukują sylwety malw i umieszczają ich odpowiednią liczbę na czwartej rabatce.

Zadanie 5.
Dzieci rozwiązują zagadkę ,podając nazwę kwiatów. Jak się te kwiaty nazywają , które sto w swej nazwie mają.- STOKROTKI. Umieszczają na rabatce 9 sylwet stokrotek.

Zadanie 6.
Dzieci z prezentacji multimedialnej przypominają sobie , jakie kwiaty jeszcze były pokazane- MARGARETKI. Umieszczają je na rabatkach- 10 sylwet zgodnie z liczbą głosek.
Po zakończeniu zabawy dzieci przeliczają ,ile kwiatów znajduje się na każdej rabatce , określają na której jest najmniej, a na której najwięcej.

4. Zabawa ruchowa „Dzieci i kwiatki” przy piosence „Kwiatki, bratki i stokrotki”.
Dzieci poruszają się swobodnie po Sali w rytm piosenki „Kwiatki, bratki i stokrotki”. Na pauzę przysiadają na kwiatku –sylweta wycięta z brystolu. Każde dziecko na jednym płatku. /Zawsze będzie brakowało płatka dla jednego dziecka/.

5. Podziękowanie dzieciom za udział w zabawie.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: