“W kuchni prababci – poznajemy pracę kucharki” – konspekt zajęć dla 5-6 latków

Beata Kłopacz
Przedszkole
Towarzystwa Ewangelickiego
w Cieszynie

KONSPEKT ZAJĘĆ

TEMAT KOMPLEKSOWY: „Poznajemy pracę kucharki.”
TEMAT ZAJĘCIA: „W kuchni prababci.”
GRUPA: 5-6 –latki

CEL GŁÓWNY: Rozbudzanie zainteresowania życiem codziennym
naszych przodków,a także poznanie elementów
miejscowego folkloru.”
CELE OPERACYJNE:
– dziecko próbuje rozpoznać produkt spożywczy za pomocą zmysłu smaku i zapachu
– próbuje zapamiętać wygląd i nazwę dawnego sprzętu kuchennego
– dzieci 6-l potrafią wyróżniać głoskę w nagłosie wyrazu i globalnie odczytać napisy
– potrafi zatańczyć ludowy taniec
– uważnie i w skupieniu słucha wiersza
– potrafi zapamiętać gwarowe nazwy różnych potraw regionalnych
– potrafi wykonać drobne ciasteczka z przygotowanego ciasta
– potrafi świadomie zająć miejsce w przestrzeni wg. polecenia nauczycielki

METODY PRACY:
Podająca- objaśnienia, wiersz , piosenka
Eksponująca- przedmioty kuchenne z dawnych czasów,
napisy do globalnego czytania
Praktyczna- posługiwanie się niektórymi sprzętami, globalne
czytanie wyrazów, wykonanie ludowego tańca,
wykonanie tradycyjnych ciasteczek cieszyńskich
Problemowa- zabawy „Co jest w pojemniku?”, „Jakie potrawy
dawniej jadano w naszym regionie?”

FORMY PRACY:
Z całą grupą.
WYKORZYSTANE INNOWACJE:
– elementy metody „Podpisywanie świata” I. Majchrzak

POMOCE: tomik „Wiersze gwarą haftowane” Jan Chmiel, dawne
sprzęty kuchenne, pojemniki z produktami
spożywczymi, chusta,płyta z muzyką ludową i z
wierszem, napisy, surowe ciasto i blachy do pieczenia.

PRZEBIEG ZAJĘCIA :

1. Powitanie piosenką „Chodźcie wszyscy tu do koła”.
2. Zabawa uspokajająca „Podaj młynek”
Dzieci siedzą w kole i podają sobie starodawny młynek do kawy,
który oglądają i kręcą korbką. W przeciwnym kierunku podają sobie
szufladkę wyjętą z młynka z zawartością.
3. Prezentacja starych sprzętów kuchennych przez nauczycielkę.
Dzieci siedzą w kole, nauczycielka stawia na środku dywanu
różne przedmioty i nazywa je, a następnie tłumaczy do czego
służyły. Wskazane dzieci próbują posłużyć się niektórymi z nich.
Następnie nauczycielka podając nazwę przedmiotu prosi dzieci o
wskazanie głoski w nagłosie i przypina napis do globalnego
czytania. Przedmioty te zostają umieszczone w kąciku regionalnym
w sali.
4. Zabawa dydaktyczna „Co jest w pojemniku?”
Chętne dziecko siada na środku dywanu, nauczycielka zawiązuje mu
oczy, a następnie wręcza pojemnik z nieznaną zawartością. Dziecko
próbuje odgadnąć, co tam jest za pomocą węchu i smaku.
Nagradzanie prawidłowych odpowiedzi brawami.
5. Zabawa taneczna.
Dzieci ustawiają się parami i wykonują taniec ludowy pt.
„Jawornicki”.
Potem dzieci siadają w rzędach przed nauczycielką.
6. Słuchanie wiersza pt. „Nie taki zaś marne moje dziedzictwo
kulinarne” J. Chmiela
Nauczycielka prezentuje dzieciom nagranie wiersza (gwarą), i
prosi (przed włączeniem nagrania), aby spróbowały zapamiętać
jedną nazwę potrawy wymienionej w wierszu.
Potem nauczycielka czyta po fragmencie wiersza i wspólnie z
dziećmi tłumaczy na czysty język polski.
7. Pieczenie ciasteczek.
Nauczycielka tłumaczy i pokazuje dzieciom sposób wykonania
tradycyjnych ciasteczek cieszyńskich. Następnie dzieci przygotowują
się do pracy – myją ręce i zakładają fartuszki. Dzieci siadają do
stolików i samodzielnie wykonują ciasteczka, które układają na
blasze. Blachy z ciasteczkami są zanoszone do kuchni przedszkolnej,
gdzie zostaną upieczone, a dzieci porządkują miejsce pracy i myją
ręce.
8. Wspólne częstowanie się gotowymi ciasteczkami.

Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: