“W królestwie jesieni”- scenariusz zajęcia z rodzicami

Scenariusz zajęcia otwartego z udziałem dzieci i rodziców

„W królestwie jesieni”

Temat: „W królestwie jesieni” – zajęcie plastyczne przy muzyce.

Cele ogólne:

– rozwijanie wszechstronnej stymulacji dzieci poprzez połączenie wrażeń ruchowych, słuchowych
– rozwijanie wrażliwości na muzykę i dzieło plastyczne
– wyrażanie przeżyć i wiedzy o otaczającym świecie za pomocą różnych technik plastycznych
– uwrażliwianie na piękno otaczającego świata
– czerpanie przyjemności ze wspólnej zabawy z rodzicami oraz z kontaktu z muzyka i kolorami
– przezwyciężanie nieśmiałości, rozwija pewności siebie i odwagi
– kształtowanie motoryki dziecięcej (dużej i małej)

Cele operacyjne:

Dziecko potrafi:

– nawiązać pozytywne relacje poprzez współdziałanie w zespole: z dziećmi i z rodzicami
– odczuwać radość ze wspólnej zabawy
– odzwierciedlać wiedzę i przeżycia o otaczającym świecie w pracy plastycznej (malować, wycinać, wydzierać, rysować)
– nazywać i rozpoznawać kolory, wymienić cechy charakterystyczne dla jesieni
– wymienić barwy ciepłe i barwy zimne

Metody:– działalność plastyczna
– pedagogika zabawy
– zadań stawianych do wykonania samodzielnych doświadczeń
– słowna

Pomoce dydaktyczne:

Kartki w formacie A3 lub większe, farby, balony, gazety, wełna, sznurek, pastele suche i olejne, ołówki, gumki, cukier, odtwarzacz CD, utwór Antoniego Vivaldiego „Cztery pory roku – jesień”, oraz utwór „Kasztanki”

Przebieg:

„Rozpoczęcie zajęć – pląs powitalny, dzieci stoją dookoła chusty i śpiewają na melodię „Siekiera, motyka”

„ Dziś zajęcia fajna sprawa,
dla nas wszystkich to zabawa,
ręce w górę, w przód i w bok,
skłon do przodu,
przysiad, hop!
Głowa, ramiona,
kolana, pięty / 3 razy
Głowa, ramiona,
Kolana, pięty
Oczy, uszy, usta, nos
( śpiewamy i pokazujemy coraz szybciej)

Wprowadzenie w tematykę zajęć- rozmowa z dziećmi i rodzicami o tym co widzą
za oknem, jak postrzegają jesienne obrazy, czy ich zdaniem jesień jest ciekawą porą roku, czy lubią jesień, dlaczego lubią albo dlaczego nie lubią …itp.

„Jeż”- zabawa muzyczno- plastyczna wg propozycji zabaw D. Dziamskiej
„Worek ze skarbami”- zabawa muzyczno- ruchowa (pedagogika zabawy Klanza)
(chusta animacyjna rozłożona na dywanie, dookoła stoją dzieci i rodzice, jedno dziecko ma woreczek ze skarbami w kolorach jakie są na chuście; gdy zacznie grać muzyka woreczek zaczyna krążyć po kole, na pauzę zatrzymuje się, dziecko lub rodzic, który ma w tym momencie woreczek, wyjmuje jeden przedmiot i
opisuje co to jest, jaki ma kolor, do czego służy itp. i kładzie na odpowiadający mu kolor na chuście)

„W królestwie jesieni” – praca plastyczna przy muzyce.
Techniki do wyboru: wydzieranka z kolorowego papieru, z gazet, frottage, malowanie na cukrze, nitka malowane, rysowanie pastelami, malowanie farbami, jesienne mozaiki z gazet, malowanie balonikami.

W czasie pracy plastycznej towarzyszy muzyka Antoniego Vivaldiego “Cztery pory roku – jesień”

Galeria – zorganizowanie wystawy z prac plastycznych.
Część konkursowa- wybór najciekawszych prac, ocena przy pomocy kolorowych liści
(każde dziecko, rodzic, nauczyciele otrzymują po jednym liściu, po obejrzeniu wszystkich prac umieszczają swój liść przy pracy, która ich zdaniem jest najciekawsza)

„Kasztanki”- zabawa muzyczno- ruchowa twórcza (pedagogika zabawy Klanza)
Ewaluacja- na zakończenie nauczyciel prosi, by z rozłożonych na dywanie symboli –
zapożyczonych z mapy pogody dzieci wybrały jeden, który będzie oceną zajęcia.

Dzieci i rodzice mają do wyboru:

słonko- bardzo mi się podobało,
chmurkę- nie podobało mi się.
Opracowała Sylwia PrzybylskaByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: