W królestwie figur i liczb

SCENARIUSZ ZAJĘCIA DLA DZIECI „W KRÓLESTWIE FIGUR I LICZB”

Prowadząca: Anna Lotka

CELE OGÓLNE:

–  Utrwalenie liczenia w zakresie do sześciu

–  Wyrabianie umiejętności poprawnego rozróżniania kształtów figur geometrycznych

–  Rozwijanie podstawowych procesów umysłowych, aktywizowanie myślenia dzieci,

CELE OPERACYJNE:

Dziecko:

–  Rozróżnia i porównuje położenie trójkąta w przestrzeni w odniesieniu do siebie podczas zabawy „4 strony świata”–  Rozpoznaje i nazywa poznane figury geometryczne: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt na podstawie wysłuchanych zagadek

–  Klasyfikuje zbiory trójkątów, kół, kwadratów i prostokątów na podstawie co najmniej jednej spośród dwóch cech (kształtu i koloru) podczas zabawy „Ułożę i policzę”

–  Układa z figur geometrycznych kompozycję płaską po zapoznaniu ze sposobem wykonania pracy plastycznej

–  Posługuje się liczebnikami głównymi w zakresie do 6 w zabawach matematycznych

METODY wg. M. Kwiatowskiej:

– czynna (zadań stawianych dziecku)

– słowne (instrukcja do działań, zagadki)

– percepcyjne(obserwacja i pokaz)

– elem. dramy

FORMY:

– indywidualna

– grupowa

– zbiorowa

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

Kolorowe trójkąty, Opowiadanie pt. „Trójkątna bajka” Danuty Wawiłow i Natalii Usenko, zagadki z hasłem: kwadrat, trójkąty, koło, prostokąt, klocki Dienes´a, czerwone serduszka, kolorowe emblematy z liczbami w zakresie do 6, duża kostka do gry, worek, 4 korony wycięte z niebieskiego brystolu, kredki pastelowe, podkłady muzyczne do zabaw i działalności plasycznej (z Systemu Edukacja przez Ruch D. Dziamskiej), rurki, kleje

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

 1. Zabawa integracyjna przy piosence „Witajcie Nam”.
 2. „List z królestwa” – wysłuchanie listu od królewny – trójkątnej Karoliny, w który wpleciony jest fragment „Trójkątnej bajki” D. Wawiłow.
 3. „Magiczna liczba 6”- zabawa i taniec z piosenką.
 4.  „Zagadkowe królestwa”- dzieci słuchają zagadek i podają odpowiedź, a na potwierdzenie nauczyciel pokazuje prawidłową figurę:
 5. Zabawa przy  muzyce „Cztery strony świata” – na przerwę w muzyce dzieci biorą z podłogi jeden trójkąt, stają naprzeciw prostokąta i powtarzają za nauczycielką:

Po lewej mam koło, po prawej kwadrat mam,

Przed sobą mam prostokąt, a trójkąt schowam tam…

 

 1. Zabawa ruchowa „Znajdź swą figurę” z klockami Dienes´a.
 2. Zabawa dydaktyczna „Czarodziejski worek”. Dziecko ma za zadanie podać nazwę i opisać właściwości widocznej na klocku figury (wielkość, kolor, grubość).
 3. Zabawa dramowa  „Przedstaw się liczbo” – dzieci otrzymują emblematy z liczbami od 1 do 6. Każde z nich mówi jaką ma liczbę na swoim kółeczku, zaczynając od słów „Jestem liczba…” zmieniając głos.
 4. Zabawa ruchowa „Znajdź swoje miejsce”. – na przerwę w muzyce dzieci siadają przy takiej cyferce jaką mają na emblemacie.
 5. Zabawa orientacyjno – porządkowa „Kostka matematyczna” – na dywanie porozrzucane są figury geometryczne, jedno z dzieci rzuca kostką. Zadaniem dzieci jest wziąć tyle figur ile wypadło oczek na kostce.
 1. Zabawa matematyczna „Ułożę i policzę” – spośród uzbieranych z poprzedniej zabawy figur dzieci układają figury na podstawie kształtu a następnie koloru.
 1. Zabawa plastyczna „Cztery królestwa”. Podział dzieci na 4 grupy ( jedna korona to królestwo trójkątów, gdzie rysujemy jedynie trójkąty, w królestwie kół są jedynie koła itd.). – naprzemienne rysowanie kolorowych kresek na kartonie w rytm muzyki.

I gr. – układa dowolną kompozycję z przygotowanych kół i nakleja je na karton

II gr. – obrysowuje klocki w kształcie kwadratów i koloruje jej środek pastelami

III gr. – ma za zadanie przenieść określoną liczbę prostokątów rurką na karton, nakleić a pozostałe namalować

IV gr. – ma za zadanie narysować podaną przez nauczyciela liczbę trójkątów w określonym kolorze

 

Ewaluacja

– Czy podobały wam się zajęcia?

– O jakich figurach mówiliśmy?

Podziękowanie dzieciom za udział w zajęciach.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: