W krainie motyli

Grupa wiekowa:

dzieci sześcioletnie

 1. Tematy ośrodkowe:

–         Tygodniowy: Jesteśmy mieszkańcami planety ziemi

–         Dzienny: Przyglądamy się motylom. Rozwijanie umiejętności liczenia

 1. Rodzaje aktywności:

Ø      aktywność emocjonalna

Ø      aktywność intelektualna

Ø      aktywność werbalna

Ø      aktywność ruchowo – muzycznaØ      aktywność plastyczno- konstrukcyjna

Ø      aktywność sensoryczna

 1. Literatura:

a.       metodyczna: pomysł własny

b.      merytoryczna: John Still, Zdumiewające motyle, Polska Oficyna Wydawnicza „BGW”, Warszawa 1991;
red. Wiesława Krauze, Owady, Arkady, Warszawa 1991;
Josef Reinchholf, Obserwujemy motyle, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1993

I. Problemy (cele):

Ø      zdobywanie wiedzy o budowie anatomicznej motyla

Ø      zdobywanie wiedzy na temat różnorodności motyli (motyl dzienny, motyl nocny)

Ø      utrwalanie liczb w zakresie 1-10

Ø      ćwiczenie spostrzegawczości

Ø      ćwiczenie umiejętności malowania (motoryki małej)

Ø      rozwijanie wrażliwości słuchowej

Ø      kształtowanie umiejętności stosowania się do podanych zasad gry.

II. Zadania – pytania dla dzieci (uszczegółowienie problemów):

Ø      Jaki jest nastrój mużyki, której słuchasz (wesoły czy smutny)?

Ø      Jakie zwierzęta chodzą na czterech łapach (wymień przynajmniej dwa)?

Ø      Jakie zwierzęta dają nam mleko?

Ø      Ile skrzydeł ma kura?

Ø      Ile palców u rąk ma człowiek?

Ø      Z jakich części składa się ciało motyla?

Ø      Ile nóg ma motyl?

Ø      Ile czułek ma motyl?

Ø      Ile dzieci znajduje się w danym okręgu?

III. Warunki wyjściowe w zajęciu:

Ø      Na tablicy umieszczony rysunek motyla zakryty sześcioma kawałkami puzzli oznaczonymi cyframi od 1 do 6.

Ø      Na stolikach ułożone różne eksponaty i ilustracje motyli.

IV. Możliwości wyboru:

Ø      Wybór puzzla zakrywającego rysunek motyla

Ø      Wybór okręgu w zabawie ruchowej pt.: „Motyle i ćmy”

Ø      Wybór ilustracji bądź eksponatu, jaki obejrzą dzieci.

V. Przebieg działalności dzieci i nauczyciela:

 1. Zdejmowanie ponumerowanych kwadratów z obrazka przedstawiającego motyla; zdjęcie kwadratu jest uzależnione od tego, czy dziecko poprawnie odpowie na pytanie kryjące się pod każdym z kwadratów.
 2. Umocowanie na tablicy słońca i księżyca (wyciętych z papieru), pod którymi odpowiednio umocowanie ilustracji motyla i ćmy.
 3. Pokazanie dzieciom eksponatu motyla.
 4. Zakwalifikowanie motyla do gatunku owadów.
 5. Wyróżnienie poszczególnych części ciała motyla i liczenie ich.
 6. Zapoznanie z funkcją tych organów.
 7. Zabawa plastyczna pt. „ Niedokończony motyl”; uzupełnianie brakujących elementów organizmu motyla i pomalowanie całego rysunku, przedstawiającego motyla. Umocowanie pomalowanych motyli na bluzkach dzieci.
 8. Zabawa ruchowa pt. „Motyle i ćmy”; rozłożenie na sali kolorowych wstążek, tak by utworzyły kilka okręgów; czarna wstążka oznacza ćmę (motyla nocnego), wstążka innych kolorów oznacza motyla dziennego. Dzieci rozpoznają nastrój muzyki: jeśli muzyka jest smutna – szukają i wbiegają do czarnego okręgu, jeśli jest radosna
  – szukają i wbiegają do kolorowego okręgu. Nauczyciel wybiera jedno dziecko z każdego okręgu i poleca mu, aby policzył wszystkie dzieci w okręgu. Ćwiczenie jest powtarzane.
 9. Zachęta to tego, by dzieci pochodziły po sali i obejrzały różne przyniesione eksponaty i ilustracje.

VI. Warunki materialne:

Ø                Płyta CD A. Vivaldi pt.: “Cztery pory roku”

Ø                Rysunek przedstawiający motyla i puzzle go zakrywające

Ø                Ilustracja słońca i księżyca

Ø                Eksponat motyla

Ø                Kontury motyla do uzupełnienia i pomalowania

Ø                Kolorowe wstążki

Ø                Ilustracje motyliByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: