W krainie jesieni

jesienTemat: W Krainie Jesieni ( grupa 4-5- latki )

Prowadząca Iwona Mochocka

Cele ogólne:

•        Rozwijanie ekspresji twórczej i wyobraźni

•        Stymulowanie rozwoju uwagi i pamięci

•        Rozwijanie zmysłu słuchu i dotyku

•        Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat

•        Integracja środowiska dzieci i rodziców poprzez stwarzanie im możliwości wspólnych działań

Cele szczegółowe:•        Dziecko umie wyrazić ruchem muzykę

•        Potrafi naśladować gestem czynność

•        Umie nazwać kolory

•         Zna nazwy figur geometrycznych

•        Potrafi podzielić wyraz na sylaby oraz wyróżnić głoskę w nagłosie

•        Umie podzielić zbiór elementów na podzbiory

•        Potrafi w prosty sposób wyjaśnić pojęcie „muzyka”

•        Potrafi określić uczucie smutku

Metody: aktywizujące

Formy pracy: indywidualna, zespołowa

Środki wspomagające działanie: strój podróżnika dla nauczyciela, nagrania, puzzle z kartonu, owoce, kosz z darami jesieni, trzy klucze, ilustracja smutnej Pani Jesieni, , obrazki z ilustracjami przedmiotów, gazeta, łyżeczka, drewniany klocek, ołówek, plastikowe pojemniczki,

Przebieg zajęć:

1.          Zabawa integracyjna „Powitanie”– dzieci poruszają się w rytm muzyki, na przerwę w muzyce witają się poszczególne części ciała ( ręce, stopy, kolana ,łokcie, ) .

2.          Prośba podróżnika– nauczycielka przebrana za podróżnika z latającym dywanem. Dzieci mają razem z podróżnikiem udać się do Krainy Jesieni, gdyż Jesień potrzebuje pomocy. Muszą podczas podróży zdobyć 3 klucze otwierające bramę do Krainy.

3.         ,, Latający dywan’’– dzieci muszą zapamiętać odgłosy jakie słyszały podczas lotu.

4.         ,, Czarodziejski kosz’’– 1 klucz- dzieci rozpoznają dotykiem ( mają zawiązane oczy ) dary jesieni

5.          ,,Podróż’’ – zabawa pantomimiczna

•        Przedzieranie się przez krzaki ( pokaz ruchem )

•        Podnoszenie ciężkich kamieni

•        Przeskoki przez kałuże

•        Przechodzenie przez kłujące kamyki

•        Przejście przez niski tunel Przejście przez błoto (pokaz ruchem ciała)

6.     Kolorowe grupy – 2 klucz, -dzieci podzielone na 3 grupy

•        Puzzle figury geometryczne

•        Podział elementów na zbiory – owoce, przeliczanie elementów

•        Losowanie obrazków- wyróżnianie głoski w nagłosie, podział wyrazu na sylaby

6.          ,,Statek’’ –podróż po kolejny klucz

7.          „Jesienny taniec”– swobodna improwizacja ruchowa do utworu „Jesień” Vivaldiego –3 klucz

8.          Wejście do krainy- obserwacja ilustracji przedstawiającej smutną Panią Jesień

•        Odgadnięcie nastroju

•        Rozmowa na temat smutku, kiedy jesteśmy smutni, z jakich powodów

•        Poinformowanie o przyczynie smutku Jesieni ( zabrano muzykę z jej krainy)

9.          Swobodne wypowiedzi na temat co to jest muzyka, jak ją tworzymy, próby wydobycia muzyki z prostych przedmiotów ( kubek, łyżeczka, klocki itp.)

10.      Prośba Pani Jesieni: przygotowanie wraz z rodzicami instrumentów z różnorodnych materiałów ( na zajęciach lub w domu)Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: