W czasie deszczu dzieci się nudzą

Temat kompleksowy: W czasie deszczu dzieci się nudzą

Temat dnia: Bal w pałacu dobrej wróżki

Cele ogólne:

– wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole: podział ról i przydzielenie określonych czynności do wykonania,
– rozwijanie umiejętności czytania prostych wyrazów,
– tworzenie rytmicznych układów,
– doskonalenie umiejętności przeliczania, utrwalanie cyfr 1-6.

Cele operacyjne: (dziecko…)

– potrafi odczytać swoje imię
– potrafi odczytać sylaby i ułożyć z nich wyraz
– potrafi dobrać odpowiedni wyraz i umieścić go przy odpowiednim przedmiocie
– posługuje się liczebnikami 1-7
– zna cyfry 1-6
– potrafi rytmicznie poruszać się do melodii piosenki
– potrafi posługiwać się kodem obrazkowo-cyfrowym
– potrafi nazwać figury geometryczne
– potrafi ułożyć układy rytmiczne wg wzoru
– potrafi współdziałać w zespole
– odczuwa nastrój radości ze wspólnej zabawy
– potrafią ocenić postępowanie wróżek

Metody:

– słowna – objaśnienia i instrukcje
– czynna– zadań stawianych dziecku

Formy pracy:– z całą grupą, w zespole, indywidualna

Pomoce dydaktyczne:

– drzwi z papieru
– litery B,R,A,W,O
– cyfry 1-6
– figury geometryczne
– tasiemki
– kolorowe kartki z cyframi lub kropkami
– elementy z kolorowego papieru: serca, kwiatki, gwiazdki, listka
– wazony, kubki
– klej
– krążki
– lizaki
– lalki przebrane za dobrą i złą wróżkę
– list
– „puzzle” z sylabami
– krążki z imionami i sylwetami zwierząt

Przebieg:

1.Dzieci wspólnie z nauczycielką wymyślają zabawę , w którą można bawić się w deszczowy dzień.
2.Przybycie do sali dobrej wróżki i zaproszenie dzieci do jej pałacu na bal.
3.Przybycie złej wróżki i rzucenie czaru na dzieci.
Dzieci zamieniają się w zwierzęta. Na dywanie leżą koła z sylwetami zwierząt i imionami dzieci. Dzieci odczytują imiona.
Dziecko , gdy odszuka swoje imię zakłada krążek na szyję.
4.Zabawa ruchowa
Dzieci w rytm muzyki poruszają się między krążkami. Na przerwę w muzyce dzieci siadają na krążek.(Pod jednym krążkiem ukryty jest list od złej wróżki w którym wyjaśnia, w jaki sposób można odwrócić zły czar).
5 Pierwsza komnata.
Zła czarownica pozrywała korale. Dzieci tworzą rytmiczne układy z figur geometrycznych. (praca w grupach} Po poprawnym wykonaniu zadania otwierają drzwi z papieru, zdobywają literkę B i przechodzą do następnej komnaty.
6.Druga komnata.
Zła czarownica zniszczyła piękne serwetki. Zadaniem dzieci jest zrobienie nowych serwetek. Ozdabianie serwetek wg kodu obrazkowo- cyfrowego (3 grupy) i obrazkowo-kropkowego (2 grupy).Po wykonaniu zadania otwierają drzwi i zdobywają kolejną literę R. Przechodzą do następnej komnaty (praca indywidualna).
7.Trzecia komnata.
Zabawa ruchowa- Dzieci tańczą swobodnie Gdy nauczycielka pokazuje cyfrę dzieci tańczą w tyle osób ile wskazuje cyfra. Po wykonaniu zadania otwierają drzwi, zdobywają literę A i przechodzą do następnej komnaty.
8.Czwarta komnata.
Zła wróżka powyrzucała różne przedmioty z szafy i powkładała do worków. Dzieci muszą odczytać sylaby ułożyć z nich wyrazy i dopasować wyrazy do przedmiotów. Po podpisaniu przedmiotów muszą określić co do danej grupy przedmiotów nie pasuje. Otwierają drzwi, zdobywają literkę W i przechodzą do następnej komnaty.
9.Piąta komnata.
W tej komnacie zła wróżka ukryła skarb. Dzieci znajdują skarb(lizaki i balony)
Otwierają ostatnie drzwi. Zdobywają literę O. Odczytują wyraz BRAWO i czar znika. Dzieci zmieniają się w przedszkolaki.
10.Pojawia się dobra wróżka dziękując dzieciom za pomoc przy naprawianiu szkód jakie wyrządziła zła wróżka.
11.Wspólne wyciągnięcie wniosku, że dobro zawsze zwycięża.
12.Bal u dobrej wróżki –zabawy przy piosenkach.

Zebrała i opracowała:
Justyna BarańskaByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: