V Europejska Konferencja Dyrektorów Przedszkoli

„Rok szkolny 2010/2011 rokiem odkrywania talentów”

24 lutego 2011 roku odbędzie się już po raz piąty Europejska Konferencja Dyrektorów Przedszkoli. Organizatorem spotkania jest „Dyrektor Szkoły” miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej ,wydawany przez Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.

Opiekę merytoryczną nad konferencją objęła redaktor merytoryczna kwartalnika „Przed Szkołą” Pani Ewa Barańska.
Spotkanie poświęcone będzie odkrywaniu talentów u dzieci. Zaprezentowane zostaną rozwiązania metodyczne, które sprzyjają indywidualizacji pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Ponadto zaproszeni przez Organizatora prelegenci przedstawią m.in. wyniki badań dotyczące funkcjonowania 6-latków w środowisku szkolnym oraz diagnozę przedszkolną gotowości do szkoły.

W programie znajdą się także prelekcje na temat efektów monitoringu podstawy programowej. Ważnym tematem będzie kontrola zarządcza w przedszkolach i placówkach oświatowych. Ponadto, uczestnicy będą mogli zapoznać się z różnymi metodami edukacji przedszkolnej i przykładami indywidualizacji pracy z dzieckiem podczas przygotowanego “Salonu Praktyki Przedszkolnej”. Tradycyjnie do dyspozycji uczestników zostanie oddany “Salon Wystawców” prezentujący najnowocześniejsze rozwiązania i narzędzia, dostępne na rynku, wspierające rozwój zarówno dzieci, jak i pracę dyrektorów.

W konferencji wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, samorządów, związków regionalnych, stowarzyszeń dyrektorów i instytucji oświatowych.

Zapraszamy do zgłaszania udziału w spotkaniu. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej http://www.dyrektorszkoly.pl/Vekdp

„Dyrektor Szkoły – miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej”, od 1994 roku wspiera dyrektorów szkół, przedszkoli oraz innych placówek oświatowych w wypełnianiu zadań i obowiązków zgodnie z przepisami prawnymi, nowoczesną wiedzą z zakresu psychologii, pedagogiki i zarządzania. Wydawcą Miesięcznika jest Wolters Kluwer Polska.

Bliższe informacje na stronach www.DyrektorSzkoly.pl

Kontakt z biurem organizatora:
Tel. 0 22 535 83 18
Faks 0 22 535 83 22
Adres e-mail: szkolenia@wolterskluwer.pl

Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: