sylwiakustosz

Zmień swoje zdjęcie w tle
Wyślij na serwer
Zmień swoje zdjęcie w tle
Pasjonatka wychowania przedszkolnego. Ukończyłam licencjat z pedagogiki przedszkolnej i oligofrenopedagogiki na UMCS w Lublinie. W mojej pracy licencjackiej zajęłam się badaniem wartości zabawki w życiu współczesnych przedszkolaków. Działałam jako wolontariusz w Krajowym Towarzystwie Autyzmu w Lublinie. Cały czas współpracuję z Przedszkolem nr 33. Obecnie kontynuuję naukę na studiach magisterskich z zakresu edukacji zdrowotnej i terapii pedagogicznej.
Status konta użytkownika to Zatwierdzono