Celina Marszalek

Zmień swoje zdjęcie w tle
Wyślij na serwer
Zmień swoje zdjęcie w tle
Obecnie jestem na emeryturze. Byłam: nauczycielką w przedszkolu i w studium nauczycielskim, doradcą metodycznym. Zdobyłam kwalifikacje instruktorskie w zakresie metodyki dramy. Mam w swoim dorobku publikację "Drama w przedszkolu" i kilka artykułów w czasopismach pedagogicznych ("Wychowanie w Przedszkolu", "Grupa i Zabawa", "Drama"). Interesują mnie metody i formy inspirujące różnorodne formy ekspresji dziecka i jego twórcze działania - plastyczne, słowne, ruchowo-taneczne...
Status konta użytkownika to Zatwierdzono