“Tydzień Czyścioszka” w Przedszkolu Nr 109 z oddziałami integracyjnymi we Wrocławiu

Jestem nauczycielką w Przedszkolu Nr 109 z oddziałami integracyjnymi we Wrocławiu. W dniach 26.03. – 30.03.2012 zorganizowałam tydzień prozdrowotny pod hasłem “Tydzień Czyścioszka”. Celem prowadzonych w tym tygodniu zajęć we wszystkich grupach wiekowych było:

– w grupach 3-4 latków – nabycie umiejętności dbania o higienę osobistą (mycie zębów po posiłkach, mycie rąk, dbanie o swój wygląd)

– w grupach dzieci 5-6 letnich – to utrwalenie nawyku dbania o higienę osobistą, ze szczególnym uwzględnieniem dbania o higienę jamy ustnej.

W ramach “Tygodnia Czyścioszka” został ogłoszony konkurs plastyczny pod hasłem “Z higieną za pan brat”, w którym wzięło udział 30 dzieci wraz ze swoimi rodzicami.

Dzieci brały udział w pogadance z panią pielęgniarką, która rozmawiała z nimi na temat konieczności dbania o higienę osobistą i o wygląd, zorganizowała również mini quiz na znajomość zasad dbania o higienę osobistą – dzieci miały wybrać ze zbioru różnych przedmiotów te, których używa się podczas codziennej toalety oraz określić ich przeznaczenie (np. mydło – mycie rąk, szczoteczka – mycie zębów, ręcznik – wycierania ciała, itp.).

Nauczycielki we wszystkich grupach wiekowych przeprowadzały zajęcia dydaktyczne mające na celu uwrażliwienie dzieci na konieczność dbania o własny wygląd, higienę osobistą oraz prowadzenia zdrowego stylu życia.

Podsumowaniem “Tygodnia Czyścioszka” był quiz międzygrupowy. Podczas quizu dzieci rozwiązywały zagadki o tematyce zdrowotnej, układały puzzle przestawiające przedmioty potrzebne do utrzymania higieny osobistej, bawiły się przy piosenkach o tematyce zdrowotnej “Czyste ręce”, “Szczotka, pasta”, “Mydło lubi zabawę”, sprawdzały swoją wiedzę dotyczącą higieny.

Wszyscy uczestnicy “Tygodnia Czyścioszka” dobrze się bawili, a dzieci miały możliwość skonfrontować swoją wiedzę i doświadczenia ze swoimi rówieśnikami oraz podzielić się swoimi doświadczeniami. Podczas podsumowania “Tygodnia Czyścioszka” został rozwiązany konkurs plastyczny pod hasłem “Z higieną za pan brat”. Przyznano 10 wyróżnień za prace plastyczne zaś wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: