Twórczość plastyczna dziecka w edytorze Paint

„Sztuka dziecka wciąż na nowo się tworzy
i nie przestanie być sztuką żywą i twórczą tak długo,
jak długo będą istniały dzieci
lubiące i umiejące po swojemu pięknie rysować i malować”

S. Szuman

Obecnie komputerem interesują się już dzieci w wieku przedszkolnym. Bardzo chętnie spędzają one czas przy grach komputerowych, ale tego typu aktywność może powodować negatywne skutki. Dlatego czas spędzany przez dziecko przy komputerze powinien być ograniczony i kontrolowany przez rodziców, a rodzaj aktywności odpowiednio dobrany. Tylko właściwa forma pracy z komputerem wpływa na rozwój małego dziecka poprzez kształtowanie spostrzegawczości, sprawności manualnej, wyobraźni, logicznego myślenia, a nawet umiejętności podejmowania decyzji. Uważam, że sprzyja temu celowi praca w edytorze Paint.
Program Paint jest prostym edytorem grafiki umożliwiającym tworzenie i modyfikowanie własnych obrazów i kompozycji. Za jego pośrednictwem można wzbogacić ofertę zajęć plastycznych przedszkolaka. Dzieci szybko opanowują umiejętność sprawnego posługiwania się myszką i korzystając z gotowego paska narzędziowego przyborów rysunkowych i kolorów z powodzeniem tworzą bardzo ciekawe rysunki. Wykonane na komputerze obrazki mają niepowtarzalne wartości estetyczne, zaskakujące trafnością i oryginalnością formalnych rozwiązań, budzą zachwyt pomysłowością.
Patrząc na dziecko podczas pracy można zauważyć, że interesuje go już sam proces działania twórczego. Ponadto w tej aktywności znajdują ujście dziecięce pragnienia, fantastyczne marzenia, a nawet chęć mówienia o sobie. Tu także rozładowują się wewnętrzne stany napięć psychicznych, realizowane poprzez kolejne etapy ruchów, mimiki, gestów, które towarzyszą działaniom plastycznym dziecka. Tworzenie prac plastycznych w edytorze Paint nie tylko wyzwala ekspresję, ale daje dziecku możliwość eksperymentowania, wzbogaca doświadczenia estetyczne i wyzwala entuzjazm. Warto więc umożliwić tego rodzaju aktywność przedszkolakom, które poznały już podstawy pracy z komputerem i potrafią posługiwać się myszką.

Scenariusz zajęcia wprowadzającego twórczość plastyczną
w komputerowym programie Paint dla dzieci 5-6 letnich

Temat: „Mój obrazek”

Cele:

 • Zapoznanie dzieci ze sposobem prawidłowego korzystania z programu Paint. Ustalenie zasad pracy na komputerze.
 • Kształtowanie u dzieci sprawności manualnej, spostrzegawczości, wyobraźni i inwencji twórczej. Rozwijanie umiejętności projektowania i komponowania płaszczyzny obrazu.
 • Uświadamianie pozytywnych i negatywnych stron pracy z komputerem.
 • Nabywanie umiejętności odpowiedzialnego, cierpliwego i zgodnego z zasadami użytkowania sposobu korzystania z komputera.

Metody:

czynna: praca na komputerze;

słowna: objaśnienia nauczyciela, rozmowa z dziećmi;oglądowa: obserwacja, pokaz.

Forma: praca z całą grupą dzieci lub praca zespołowa

Pomoce: przykładowa ilustracja strony programu Paint; teksty zagadek lub pudełeczko, gumka do mazania, ołówek, pędzel; tekst piosenki; przykładowe prace wykonane w programie Paint.

Przebieg:

I WSTĘP

 • Nauczyciel zaprasza dzieci do tablicy z ilustracją powiększonej strony programu Paint. Objaśnia, że zamiast gier edukacyjnych poznają inny, ciekawy sposób pracy z komputerem.
 • Nauczyciel wspólnie z dziećmi śpiewa piosenkę pt. „Co nas łączy”.

„Co nas łączy” muz. Tomasz Strąk, słowa Stanisław Kraszewski

Listonosze noszą listy ( raz, dwa, trzy )
Od przyjaciół, krewnych, bliskich ( list masz ty )
Niechaj poczta łączy nas – bis
raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy,
łączy nas.

Dzwonią, dzwonią telefony ( raz, dwa, trzy )
Od rodziny i znajomych ( odbierz ty ).
Niech telefon łączy nas – bis
raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy,
łączy nas.

Siedzi zwierzę w komputerze ( raz, dwa, trzy )
Pisze zdanie na ekranie ( czytaj ty )
Niech Internet łączy nas – bis
raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy,
łączy nas.

 • Nauczyciel powołując się na treść ostatniej zwrotki pyta dzieci, jakie to „zwierzę siedzi w komputerze?”
 • Dzieci odpowiadają – „myszka”.
 • Nauczyciel wyjaśnia, że komputerowa myszka może pomóc dzieciom nie tylko zapisać coś na ekranie monitora, ale również umożliwić rysowanie. Nauczyciel prezentuje dzieciom ciekawe prace wykonane w programie Paint.

II CZĘŚĆ WŁAŚCIWA

 • Nauczyciel wyjaśnia na ilustracji oznaczenia przyborów umożliwiających w programie Paint wykonywanie odpowiednich czynności. Przed wskazaniem oznaczeń popularne przybory nauczyciel może wprowadzić zagadką:

– Z wierzchu ma drewniany płaszczyk
w środku grafitowy pręcik
i rysuje, pisze, bazgrze
po papierze wciąż się kręci (ołówek)

– Malarz nim pracuje,
ja też nim obrazek
zaraz namaluję (pędzel)

– Na wędrówkę po kartce się wybiera
to co źle narysowałem,
sobą mi wyciera (gumka do mazania)

Można również wyżej wymienione przybory umieścić w pudełeczku i pozwolić rozpoznać je dzieciom dotykiem.

 • Następnie wszystkie dzieci obserwują prezentację wykonania przez nauczyciela prostego rysunku na komputerze.
 • Nauczyciel przeprowadza krótką rozmowę z dziećmi dotyczącą pracy z komputerem. Następnie zawiera
  z dziećmi umowy:

– przy komputerze pracuje tylko jedno dziecko;

– każde dziecko wykonuje rysunek maksymalnie przez 10 minut, zapisuje go samo lub z pomocą nauczyciela. Do swojego rysunku powróci w ustalonym z nauczycielem czasie. Na komputerze pracę wykonuje następne dziecko
i t. d.

III ZAKOŃCZENIE

 • Nauczyciel dziękuje przedszkolakom za udział w prezentacji.
 • Chętne dzieci według ustalonej kolejności pracują na komputerze wykonując własne prace pod opieką nauczyciela. Pozostałe dzieci mogą w tym czasie bawić się w sposób dowolny w kącikach zainteresowań lub wykonywać projekty rysunków w kąciku plastycznym.

Wykończone prace dzieci można wydrukować i wykonać imponującą wystawkę dla rodziców.

Obserwując pracę przedszkolaków w programie Paint stwierdziłam, że daje ona dzieciom mnóstwo radości. Dzieci cieszą się zwłaszcza szybkim efektem wypełniania kolorem swej projekcji komputerowej. Gotowe rysunki satysfakcjonują i zgrane indywidualnie dla dziecka na dyskietkę lub płytkę CD stanowią namacalny dowód dziecięcej aktywności. Zachęcam do prowadzenia w przedszkolu tego typu zajęć jako ciekawej formy pracy
z komputerem.

Zamieszczam poniżej przykłady prac wykonanych przez dzieci 6 letnie na moich zajęciach w Przedszkolu Miejskim Nr 10 w Jaśle.

Hubert – lat 6
Julia – lat 6

Jakub – lat 6Aleksandra – lat 6

Tomasz – lat 6


Michał – lat 6

Mateusz – lat 6

Opracowała: Renata Zemrys
Nauczycielka Przedszkola Miejskiego Nr 10 w JaśleByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: