Turniej POZNAJEMY EUROPĘ – scenariusz imprezy integracyjnej

UCZESTNICY: grupy: ,,Żabki”  i ,,Skrzaty”, klasy I.

MIEJSCE: sala przedszkolna

PROWADZĄCA: Iwona Cierniak

OSOBY WSPOMAGAJĄCE: M. Jańczak, V. Mrozińska

CEL IMPREZY: popularyzacja tematyki europejskiej i zainteresowanie nią dzieci.

CELE DYDAKTYCZNE: dziecko:

·        potrafi zgodnie pracować w grupie,

·        rozumie ideę uczciwego współzawodnictwa,

·        wskazuje zachowania wzmacniające grupowe więzi,·        potrafi wykorzystać zdobyte wiadomości na temat krajów UE w rozwiązywaniu zadań konkursowych,

·        potrafi swobodnie i logicznie wypowiadać się.

METODY: czynna –zadań stawianych do wykonania.

FORMA: zespołowa.

LITERATURA: ,,Najmłodsi w Europie – podróże z Misiem Unisiem” – K. E.   Dębska,

,,Poznajemy kraje Unii Europejskiej” – I. Fechner-Sędzickiej , D.Główczewskiej i A. Nehring

„111 zabaw w edukacji europejskiej”. D.  Główczewskiej, I.Fechner-Sędzickiej

PRZEBIEG IMPREZY:

Powitanie

Prowadzący wita wszystkie drużyny na I Turnieju Wiedzy o Unii Europejskiej. Drużyny umówionym gestem witają się ze sobą.

Wspólne zaśpiewanie ,,Hymnu Małego Europejczyka

Wprowadzenie

Prowadząca wyjaśnia zasady turnieju. . Każda grupa pracuje na punkty – symbole umowne, a punkty zdobywa za prawidłowo wykonane zadanie. Wygrywa ta drużyna, która zbierze najwięcej punktów.
Zadanie 1 –  układanie puzzli
Drużyny wybierają po trzech przedstawicieli, których zadaniem będzie układanie puzzli przedstawiających  Europę. Punktowana będzie szybkość wykonania zadania.
Zadanie 2 – ,,Domino państwo – stolica”
Drużyny otrzymują po dwie koperty. Jedna zawiera (6) flagi państw UE a druga nazwy państw. Zadaniem drużyn jest połączyć flagę z nazwą państwa. Punktowana będzie poprawność wykonania zadania: flaga + nazwa państwa –
1 punkt.

Zadanie 3 – ,,Powitanka europejska”

Prowadzący podaje uczestnikom  zabawy informacje nt. wybranego kraju europejskiego. Zadaniem dzieci jest powitać się z jak największą liczbą kolegów, w jak najkrótszym czasie, w sposób podany przez N. I tak:

–         jesteśmy w Polsce – ,,Przybij piątkę” (klaśnięcie prawą dłonią o prawą dłoń kolegi);

–         jesteśmy w Finlandii – dotknij nosem do nosa kolegi;

–         jesteśmy we Włoszech – uścisk ramion i lekkie klepnięcie po plecach.

Zadanie 4 – ,,Zgadywanki”

Drużyny kolejno losują numery pytań – zagadek i udzielają na nie poprawnej odpowiedzi. Każda poprawna odpowiedź punktowana będzie 1 punktem.

Zagadki:

1.     Jakie państwo słynie z koronek? (Belgia)

2.     Jak nazywa się Maskotka UE? (Syriusz)

3.     Komu zawdzięczamy ubieranie choinki na Boże Narodzenie? (Niemcy)

4.     Który kraj ma tulipany i wiatraki, gdzie mieszkańcy noszą drewniane chodaki? (Holandia)

5.     Jakie kolory ma flaga niemiecka? (czarny, czerwony, żółty)

6.     Kto napisał ,,Śpiącą Królewnę”? (bracia Grimm)

7.     Jakie państwo kształtem bucik przypomina, na gondoli płynie chłopak i dziewczyna? (Włochy)

8.     Skąd pochodzi św. Mikołaj? (Finlandia)

9.     Stolicą jakiego państwa jest Warszawa? (Polska)

10.  Gdy na nartach pojeździć  chcecie, do jakiego kraju pojedziecie? (Austria).

Zadanie 5 – ,,Tajemniczy gość”

Prowadzący informuje drużyny, że za chwilę odwiedzi nas tajemniczy gość. Zadaniem dzieci będzie odgadnięcie jakim językiem i z jakiego kraju ,,przybył” gość, aby się tego dowiedzieć, drużyny musza zadawać gościowi pytania, na które on odpowiadać będzie: TAK lub NIE. Punkt otrzyma ta drużyna, która szybciej poda prawidłową odpowiedź.

Zadanie 6 – ,,Skąd to znam?”

Prowadzący prezentuje kuferek, w którym znajdują się  koperty. Każda z kopert zawiera charakterystyczne symbole krajów europejskich np. tulipan, gondola, Św. Mikołaj, Pinokio, itp. Zadaniem dzieci jest odgadniecie, z jakiego kraju on pochodzi. Drużyny kolejno losują koperty, za każdą poprawną odpowiedź otrzymują punkt.

Zakończenie

Po wykonaniu wszystkich zadań, opiekunowie każdej z grup liczą zdobyte punkty. Zwycięża ta drużyna, która zdobyła największą liczbę punktów.

,,Jestem Europejczykiem”

Na zakończenie turnieju dzieci w nagrodę otrzymują  ,,Dyplom Małego Europejczyka” i składają ślubowanie:

1.     Zawsze będę uśmiechnięty.

2.     Z radością będę uczestniczył w zabawach.

3.     Będę pomagał słabszym i przyjaźnie odnosił się do wszystkich ludzi.

4.     Będę szanował zwyczaje i kulturę innych narodowości.

5.     Będę dbał o przyrodę.

Opracowała:

Iwona CierniakByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: