Terapia pedagogiczna – konspekty dla 5 latka

Konspekt zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dziecka 5 letniego
(nr1)

Pomoce: płyta CD z piosenką „Kolorowe kredki”, grube kredki ołówkowe, duży brystol, płyta CD
z muzyką „Walc kwiatów” P. Czajkowskiego, szyfonowa chustka, karta pracy z wzorem kwiatka, kolorowe sylwety kwiatów, opaska pszczoły

Temat: Usprawnianie małej motoryki. Wyrabianie koordynacji ruchów oczu i rąk. Utrwalanie nazw kolorów.

Przebieg zajęcia:
1. „Powitanie części ciała” – ruchy naprzemienne
Cel: ćwiczenie koordynacji wzrokowo – ruchowej
Witają się ze sobą części ciała po przeciwnej stronie: lewa ręka z prawą ręką, lewy łokieć
z prawym kolanem, prawa ręka z lewym uchem, prawa ręka z lewą stopą.
2. „Kolorowe kredki” – wystukiwanie rytmu piosenki
Cel: ćwiczenie koordynacji słuchowo – ruchowej
Dziecko słucha piosenki „Kolorowe kredki”. Przed nim rozsypane są grube kredki ołówkowe. Wybiera dwie kredki i słuchając piosenki wystukuje
jej rytm.
3. „Ułóż według koloru” – klasyfikowanie według jednej cechy
Cel: porządkowanie przedmiotów według jednej cechy, utrwalanie nazw kolorów
Dziecko segreguje kredki według koloru, nazywa kolory.
4. „Jak rysują kredki?” – rysowanie oburącz na dużym brystolu
Cel: wyrabianie płynności ruchów, ćwiczenie koordynacji ręka – oko
Dziecko bierze w ręce dwie kredki różnych kolorów i rysuje oburącz (dowolne bazgranie) na dużym brystolu, zmienia kredki, aż wykorzysta wszystkie kolory.
5. „Kwiatek” – zabawa relaksacyjna
Cel: wyrabianie kontroli nad ruchami dłoni i palców, ćwiczenia oddechowe
Dziecko siedzi na dywanie. W tle cicha muzyka „Walc kwiatów”. Dziecko zaciska w dłoni chustkę szyfonową i powoli ją rozwija, następnie wprawia
ją w ruch oddechem.
6. „Rysuj po śladzie” – rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej, ćwiczenie precyzyjnych ruchów dłoni i palców
Dziecko otrzymuje kartę pracy, na której jest wzór kwiatka. Rysuje palcem
po śladzie, a potem kredką. Koloruje kwiatka kredkami.
7. „Pszczoła i kwiaty” – dzielenie nazw kolorów na sylaby
Cel: ćwiczenie analiza sylabowa wyrazów, ćwiczenie artykulacji, ćwiczenie reakcji
na sygnał dźwiękowy
Na dywanie rozłożone są sylwety kwiatów kolorem do dołu. Dziecko jest pszczołą i fruwa między kwiatami – wydaje dźwięk naśladujący odgłos pszczoły (bzz). Na uderzenie
w trójkąt dziecko bierze w rękę kwiatek, odwraca go, rozpoznaje kolor i dzieli jego nazwę na sylaby.
8. Rozmowa podsumowująca z dzieckiem, która zabawa była łatwa, która trudna, a która najbardziej mu się podobała.

Konspekt zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dziecka 5 letniego
(nr2)

Pomoce: tekst wiersza „Paluszek”, lustro, ołówek, karton, sylwetka dziecka
naturalnych rozmiarów na brystolu, brakujące elementy przedstawiające części ciała

Temat: Kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała.

Przebieg zajęcia:
1. Zabawa wprowadzająca „Mam na imię… i lubię”
Cel: ośmielenie dziecka, zachęcanie do wypowiadania się na bliskie mu tematy
Dziecko wymawia swoje imię i wymienia ulubione zabawy, potrawy.
2. Zabawa z pokazywaniem „Paluszek”
Cel: kształtowanie świadomości swojego ciała, ćwiczenie koordynacji słuchowo – ruchowej
Nauczyciel recytuje wiersz, dziecko pokazuje na sobie części ciała wymienione
w wierszu.
3. „Co widzisz w lustrze?” – nazywanie części swojego ciała
Cel: ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej, rozumienie pojęć: góra – dół, przód, tył, nazywanie podstawowych części ciała
Dziecko ogląda swoją sylwetkę w lustrze, pokazuje i nazywa elementy swojego ciała zaczynając od głowy.
4. Zabawy według W. Sherborne „Na plaży”
Cel: rozwijanie świadomości własnego ciała, ćwiczenie dużej motoryki
Dziecko leży na plecach, na brzuchu, „smaruje olejkiem do opalania kolejno części ciała”, turla się po piasku, brodzi w wodzie (chód z wysokim unoszeniem kolan), biega po rozgrzanym piasku.
5. „Odrysuj lewą dłoń”
Cel: ćwiczenie koordynacji wzrokowo – ruchowej, nazywanie ręki prawej, lewej
Dziecko odrysowuje swoją lewą dłoń ołówkiem na kartonie.
6. „Czego brakuje?” – uzupełnianie sylwetki człowieka brakującymi częściami ciała
Cel: ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej
Dziecko dopasowuje brakujące części ciała i układa w odpowiednie miejsca na sylwecie człowieka.
7. „Jaką część ciała mam na myśli?” – dokończ wyraz
Cel: ćwiczenie analizy i syntezy sylabowej wyrazów, utrwalanie nazw części ciała
Nauczyciel wypowiada nazwy części ciała sylabami, dziecko odgaduje
i pokazuje na sobie, następnie dzieli nazwę na sylaby klepiąc daną część ciała.8. Pląs „Pingwin”
Cel: wyrabianie poczucia rytmu, utrwalanie pojęć: do przodu, do tyłu, prawa, lewa,
Dziecko wraz z nauczycielem wykonuje wesoły pląs i porusza się według słów piosenki.

Konspekt zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dziecka 5 letniego
(nr3)

Temat: Usprawnianie percepcji wzrokowej. Ćwiczenie orientacji przestrzennej.

Pomoce: koszyk, owoce: jabłka, śliwki, gruszki, banany, pomarańcze, kiwi, stół, krzesło, talerz, pudełko, kawałek grubej czerwonej włóczki, obrazki z owocami
(3 pary), nożyczki, sylwety owoców pocięte na dwie części

Przebieg zajęcia:
1. Zabawa na powitanie „Dzień dobry”
Cel: wprowadzenie miłego nastroju, ćwiczenie spostrzegawczości słuchowej
Nauczycielka wypowiada różne słowa i zwroty grzecznościowe, za każdym razem, kiedy powie „Dzień dobry” dziecko podaje jej rękę.
2. „Kosz owoców” – nazywanie owoców, rozpoznawanie po dotyku
Cel: bogacenie słownika, ćwiczenie sprawności dłoni
3. „Wyszukaj taki sam owoc” – dobieranie takich samych owoców.
Cel: ćwiczenie percepcji wzrokowej
Nauczycielka podaje dziecku owoc, zadaniem dziecka jest wybrać z koszyka taki sam gatunek owocu.
4. „Gdzie leży owoc ?” – określanie miejsca owoców
Cel: ćwiczenia w rozumieniu i nazywaniu stosunków przestrzennych, rozumienie
i wykonywanie prostych poleceń, wypowiadanie się prostym zdaniem
Nauczycielka wydaje polecenia dziecku typu: połóż jabłko na stole, połóż gruszkę
w pudełku, połóż banana pod krzesłem. Następnie sama kładzie owoc i pyta „Gdzie leży jabłko?” itp.
5. „Ułóż jabłko” – chodzenie po konturach
Cel: ćwiczenie koordynacji wzrokowo – ruchowej, ćwiczenie równowagi
Dziecko otrzymuje kawałek grubej włóczki w czerwonym kolorze. Jego zadaniem jest ułożenie kształtu koła, a następnie przejście po konturach stopa za stopą.
6. „Owocowe memory” – wycinanie obrazków i zapamiętywanie ich treści
i położenia
Cel: ćwiczenie napięcia mięśniowego dłoni i palców, ćwiczenie pamięci wzrokowej
Dziecko wycina 3 pary obrazków z owocami po zaznaczonej linii prostej. Następnie razem z nauczycielem odkrywa obrazki na zasadzie gry memory.
7. „Złóż owoc z części” – składanie obrazka z dwóch części, utrwalenie nazw owoców
Cel: ćwiczenie koordynacji wzrokowo – słuchowej, ćwiczenie analizy
i syntezy wzrokowej
Na dywanie rozłożone są pocięte sylwety owoców (6 owoców). Dziecko spaceruje między nimi. Na hasło „Złóż jabłko” układa z 2 części obrazek jabłka. Zabawa trwa do ułożenia wszystkich owoców.
8. Rozmowa podsumowująca z dzieckiem, która zabawa była łatwa, która trudna, a która najbardziej mu się podobała.

Konspekt zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dziecka 5 letniego
(nr4)

Temat: Usprawnianie percepcji słuchowej. Rozwijanie koordynacji słuchowo – ruchowej. Rozwijanie poprawnej wypowiedzi.

Pomoce: płyta CD z nagraniem piosenki „My jesteśmy krasnoludki”, książeczka obrazkowa „Krasnalek – opiekun lasu”, płyta CD z nagraniem dźwięków wysokich i niskich, mozaika geometryczna, szarfy, 4 obrazki z różną liczbą sylab, 3 sylwety czapek pajaca z rozpoczętym wzorem, kolorowa kreda

Przebieg zajęcia:
1. „Witam cię” – pląs na powitanie
Cel: stworzenie miłej atmosfery
Dziecko razem z nauczycielem wykonuje pląs.
2. Słuchanie piosenki „My jesteśmy krasnoludki” – ilustracja ruchowa
Cel: ćwiczenie koordynacji słuchowo – ruchowej
Dziecko odtwarza ruchem treść piosenki.
3. „Co robi krasnal?” – oglądanie książeczki obrazkowej „Krasnalek – opiekun lasu”
Cel: ćwiczenie w opisywaniu obrazka całym zdaniem, rozwijanie logicznego myślenia
Dziecko wypowiada się na temat ilustracji w książce przedstawiających czynności krasnala. Następnie nauczycielka opisuje obrazek, a dziecko wskazuje go.
4. „Wielkoludy i krasnale” – reagowanie na dźwięki wysokie i niskie
Cel: ćwiczenie wrażliwości słuchowej
Dziecko naśladuje ruchy wielkoluda przy wysokich dźwiękach, a krasnala przy niskich.
5. „Ułóż takiego samego krasnala” – układanie według wzoru z figur geometrycznych
Cel: ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej
Dziecko patrząc na postać krasnala ułożonego z figur geometrycznych musi ułożyć taką samą postać wykorzystując takie same figury.
6. „Wejdź na drabinkę” – dzielenie nazw obrazków na sylaby
Cel: ćwiczenie analizy sylabowej wyrazów, ćwiczenie sprawności motorycznej
Na dywanie ułożone są szarfy na kształt drabinki. Zadaniem dziecka jest wejście na szczyt drabinki przeskakując szczebelki. Nauczycielka pokazuje dziecku obrazki, a ono dzieli je
na sylaby i przeskakuje o tyle szczebelków, ile jest sylab w nazwie obrazka.
Na szczycie czeka nagroda – czapka krasnala.
7. „Czapki krasnala” – kreślenie linii pionowych, poziomych i ukośnych
Cel: ćwiczenie grafomotoryki, ćwiczenie koordynacji wzrokowo – ruchowej
Dziecko otrzymuje trzy sylwety czapek. Każda zawiera rozpoczęty wzór do rysowania
(linie poziome, pionowe i ukośne). Zadaniem dziecka jest zakreskować sylwety czapek kolorową kredą.
8. Rozmowa podsumowująca z dzieckiem, która zabawa była łatwa, która trudna, a która najbardziej mu się podobała. Wręczenie dziecku nagrody za wykonaną pracę – czapki krasnala.

Konspekt zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dziecka 5 letniego
(nr 5)

Temat: Ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej, pamięci słuchowej
i wzrokowej. Usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej

Lp. Nazwa ćwiczenia Cel ćwiczenia Przebieg ćwiczenia Pomoce Uwagi
1. „Imię i gest” Stworzenie miłej atmosfery, ośmielenie dziecka Nauczyciel wypowiada swoje imię z jednoczesnym ukłonem, następnie prosi dziecko, aby wypowiedziało swoje imię
z ukłonem, podskokiem, obrotem dookoła osi itp. 1 – 2 minuty
2. „Co jest na obrazku?” Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej, ćwiczenie sprawności dłoni i palców podczas przyklejania obrazka Dziecko siedzi przy stoliku. Otrzymuje czarno – biały obrazek kota pocięty na cztery części. Zadaniem dziecka jest ułożyć obrazek i przykleić go na kolorowy brystol. Obrazek pocięty na 4 części (załącznik
nr 1), kolorowy brystol, klej
4 – 5 minut
3. „Podnieś kota, kiedy zamiauczy” Ćwiczenie uwagi i analizy słuchowej Dziecko siada na dywanie. Wysłuchuje odgłosów zwierząt domowych. Zadaniem dziecka jest podnieść do góry ułożony obrazek kota, kiedy usłyszy wydawany przez niego dźwięk. Nagranie z odgłosami zwierząt, ułożony przez dziecko obrazek kota
2 – 3 minuty
4. „Mruczek i przyjaciele” Ćwiczenie pamięci słuchowej i wzrokowej, ćwiczenia ortofoniczne,
Dziecko siedzi na dywanie, przed nim rozłożone są pluszowe zwierzaki (wśród nich kot, kaczka i pies). Nazywa wszystkie zwierzęta.
Nauczycielka czyta wiersz „Jak Mruczek uczył się pływać”. Zadaniem dziecka jest zapamiętać, jakie zwierzęta wystąpiły w wierszu i wybrać ich pluszowe odpowiedniki. Następnie nauczyciel czyta wiersz drugi raz, a dziecko powtarza wyrażenia dźwiękonaśladowcze występujące w wierszu (miau, kwa, hau). Na koniec nauczyciel ustawia 3 wymienione zwierzęta w szeregu, dziecko odwraca się, a nauczyciel chowa jedno zwierzątko. Zadaniem dziecka jest powiedzieć, którego zwierzątka brakuje. Trudniejszą wersją może być zwiększenie ilości bądź zamiana miejsc zwierzątek. Tekst wiersza T. Dobrskiej
„Jak Mruczek uczył się pływać”, pluszowe zwierzęta

5 – 7 minut

5.
„Podziel na sylaby”
Ćwiczenie analizy sylabowej wyrazów, ćwiczenie równowagi i koordynacji wzrokowo – ruchowej, utrwalanie kolorów
Na dywanie rozłożone są trzy kolory włóczki w formie
plątaninki. Każdy kolor włóczki prowadzi do innego przedmiotu, który lubią koty (miska, mleko, mysz). Zadaniem dziecka jest dojść po nitce (noga za nogą) do jej końca, nazwać umieszczony tam przedmiot i podzielić jego nazwę na sylaby.
Trzy kolory włóczki, miska, karton mleka, mysz – zabawka
2 – 3 minuty
6. „Po nitce do kłębka”

Ćwiczenie koordynacji wzrokowo – ruchowej, ćwiczenie
grafomotoryki, utrwalanie kolorów

Dziecko siada przy stoliku. Otrzymuje kartę pracy. Zadaniem dziecka jest rozwiązać plątaninę i doprowadzić kota do kłębka, pokolorować kłębek tym samym kolorem co nitka.

Karta pracy
(załącznik
nr 2), kredki 3 – 4 minuty

7. „Kocie zwyczaje” Ćwiczenie wypowiedzi całym zdaniem, rozwijanie motoryki dużej i wyobraźni ruchowej Dziecko odpowiada na pytanie „Co robi kot na obrazku?”. Następnie naśladuje jego zachowanie i pokazuje je ruchem. Obrazki przedstawiające kota w różnych sytuacjach (załącznik nr 3) 3 – 4 minuty
8.
„Nagroda dla przyjaciela kotów”
Podnoszenie samooceny dziecka
Wręczenie dziecku przez nauczyciela kolorowanki „Przyjaciel kotów” za dobrze wykonane ćwiczenia
Kolorowanka
(załącznik nr 4)
1 – 2 minuty

„Jak Mruczek uczył się pływać” T. Dobrska
Mruczał Mruczek, „Kaczko miła,
gdzie się pływać nauczyłaś?!
Ja bym też tak pływać chciał
miau, miau, miau”.
Spróbuj, wszak to nic trudnego,
Hop, do wody skacz kolego.
Łapką machaj tak jak ja
kwa, kwa, kwa.
Prychał, kichał w wodzie Mruczek.
Ledwo żywy na brzeg uciekł.
A nasz pies się z niego śmiał,
hau, hau, hau.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: