Temat dnia: „Tulipany”

Treści programowe: budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym ; rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi; kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek.


CEL OGÓLNY:

Ø Stwarzanie sytuacji edukacyjnych motywujących dzieci do podejmowania działań matematycznych. Kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania z wykorzystaniem dłoni oraz liczydła.

CELE OPERCYJNE:

Dziecko:

· reaguje na określone sygnały,· przeliczy wskazane przedmioty np. obrazki tulipanów

· potrafi wskazać cyfry od 1 do 10

· potrafi porównać ilość kwiatów na rabatce i określić o ile jest więcej a o ile mniej.

METODY:

Ø słowna

Ø oglądowa

Ø metoda pedagogiki zabawy,

Ø „Tańce, pląsy i zabawy przy muzyce..” KLANZA

FORMY:

Ø zbiorowa,

Ø indywidualna.

POMOCE: :sylwety rabatek oznaczone cyfrą, sylwety kwiatów z działaniami matematycznymi.

PRZEBIEG:

Powitanie:

  • Iskierka” – wędrujący uścisk. Nauczyciel wypowiada słowa: „Puszczam iskierkę w krąg- niech wróci do moich rąk”. Przyjazny uścisk wędruje po kole i wraca do nauczyciela. Jest to nasz ukryty znak, że jesteśmy do siebie przyjaźnie nastawieni.
  • Zawiążemy koło”- taniec w kręgu na powitanie:

Zawiążemy wielkie koło dziś na powitanie.

Kto się zechce bawić z nami niech w tym kole stanie.

Prawa noga- lewa noga, ręka lewa, prawa.

Ukłon w prawo, ukłon w lewo, to cała zabawa.

  • Zaśpiewanie swojego imienia w określony sposób- wesoło.

Część właściwa:

Przebieg zajęć:

  1. Tulipany”.

Na tablicy rozłożone sylwety 9 tulipanów w dwóch kolorach: czerwonym i żółtym.

-Przeliczanie tulipanów oraz wskazanie cyfry przedstawiającej ilości tulipanów określonego koloru.

Zadanie dla dzieci zdolnych- umieszczenie pomiędzy cyframi znaków: ”+” oraz ”=”.

Tworzenie działania matematycznego oraz jego wyniku.( Działanie układają i rozwiązują chętne dzieci, które wykazują chęć aktywnego udziału w zajęciach).

– Dołożenie kolejnego tulipana – przeliczanie liczebnikami głównymi i wskazanie cyfry określającej ilość kwiatów.

– Omówienie kształtu cyfry 10. Rysowanie jej palcem w powietrzu.

2. „Na wiosennej rabatce”- zabawa dydaktyczna. Nawiązanie do hodowli roślin na rabatkach.

Przebieg:

– Rozdanie sylwet tulipanów z działaniami matematycznymi w zakresie 10 (dodawanie).

– Każde dziecko kolejności czyta działanie oraz stara się podać jego rozwiązanie.

– Przeliczanie działań na palcach lub na liczydle.

– Umieszczanie kwiatów na rabatkach z cyframi zgodnymi z wynikiem działania np. tulipan z działaniem 1+2 umieszczamy na rabatce z cyfrą 3

-Dzieci wybierają sylwety tak długo aż wszystkie sylwety będą znajdować się na rabatkach.

-Przeliczanie tulipanów na każdej rabatce oraz porównywanie , na której najwięcej, na której najmniej, o ile więcej o ile mniej.

-Rozdanie sylwet bratków, rozwiązywanie działań matematycznych (odejmowanie)

– Porównywanie ilości bratków i tulipanów.

3. Karta pracy- utrwalenie nazw kwiatów kwitnących wiosną w ogródku takich jak: tulipan, fiołek, stokrotka, kaczeniec. Nazywanie i przeliczanie kwiatów. Dorysowywanie kwiatów w wazonach wg działań matematycznych. Kolorowanie kwiatów.

Zakończenie zajęć:

Ewaluacja zajęć- podsumowanie wiadomości:

– Przeliczanie tulipanów zamieszczonych na początku zajęć na tablicy liczebnikami porządkowymi.

– Przypomnienie znaków graficznych cyfr.

– Kończenie zdań: „Na zajęciach podobało mi się…”

mgr Agnieszka MatysiakByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: