„Tańczymy i ćwiczymy razem”- zabawy muzyczno-ruchowe. Zabawy w grupie dzieci autystycznych.

Autor: Milena Sztajerowska – Anglert

Cele ogólne:

 1. Stymulowanie procesów komunikacyjnych w różnych sytuacjach życia codziennego.
 2. Budowanie prawidłowych relacji społecznych podczas wspólnych zabaw  z wykorzystaniem muzyki.
 3. Doskonalenie ogólnej sprawności ruchowej.
 4. Usprawnianie percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej w czasie zabaw.

 

Cele operacyjne-dziecko potrafi (samodzielnie lub z pomocą):

Ad.1)

– przywitać się/pożegnać przez podanie ręki, powiedzenie „dzień dobry”, „cześć”,

– odpowiedzieć na pytanie o imię,

– wybrać etykietkę ze swoim imieniem,

–  naśladować wokalnie (onomatopeje),

– nawiązać kontakt werbalny.Ad.2)

–  poruszać się w parze z drugim dzieckiem trzymając się za ręce,

–  rozdawać dzieciom woreczki z pudełka,

–  malować gąbką dłonie kolegi,

–  nasypywać styropianki na kolegę,

–  podawać instrument koledze,

–  siedząc na podłodze przesuwać się wspólnie do przodu tworząc „pociąg”,

–  toczyć piłkę, autko do kolegi.

Ad.3)

–  rzucać woreczkiem do celu,

–  nakładać krążki fakturowe leżąc na brzuchu na piłce rehabilitacyjnej,

ü  wskakiwać/wchodzić do obręczy.

Ad.4)

–  klaskać w dłonie kolegi,

–  stemplować dłońmi i farbą wewnątrz sylwety bałwana,

–  toczyć piłkę w stronę kręgli,

–  dopasować ilość kręgli do wzoru na planszy.

 

Metody pracy: obserwacji i pokazu, kierowania własną działalnością dziecka, objaśniania             i instrukcji, F.Affolter, elementy SI, pedagogiki zabawy, W.Sherborne.

Formy pracy: grupowa, indywidualna, w parach.

Środki dydaktyczne: płyty z utworami wykorzystanymi na zajęciach, grzechotka, tablica obecności, papierowa korona, piłki, woreczki, autko, kosz, krążki fakturowe i palik, obręcze, kręgle, batut, mały basen, styropianki, gąbki, farba, karton, nagrody jadalne.

Przebieg zajęć:

 1. Powitanie w kręgu słowami i gestem z równoczesnym zakładaniem na głowę witanego dziecka korony:

Czy ………..jest dziś z nami?

Tak, jest razem z nami!

O nasz………jest dziś z nami,

Witajmy go brawami!

ü  rozpoznawanie własnego wizerunku na zdjęciu (tablica obecności), przypięcie znaczka obecności,

ü  rozpoznawanie imion kolegów z grupy i etykietki z własnym imieniem.

 1. Zabawy integracyjne na powitanie w kole:

ü  zabawa „wędrujący instrument”: dzieci siedzą w kole, kolejno przekazują sobie grzechotkę, na której każde dziecko gra przez chwilę, prowadzący wspomaga werbalnie: bum-tarara, bum-tarara, bum-tarara-bęc!,

ü  siedząc razem z dziećmi w kole prowadzący toczy piłkę do każdego dziecka, następnie dzieci próbują toczyć do siebie. Zabawie towarzyszy rymowanka:

To jest piłeczka okrągła jak kuleczka,

toczy się, toczy nawet nie podskoczy.

………..ją łapie i toczy do cioci!

Na zakończenie zamieniamy piłkę na autko, które dzieci puszczają do siebie.

 1. Zabawa muzyczno-ruchowa przy piosence „Mało nas”: prowadzący trzyma się za ręce z jednym z dzieci i obraca w koło, pozostałe dzieci poruszają się poza kołem, dziecko, którego imię śpiewa nauczyciel jest zapraszane do wspólnego koła. Na koniec wszyscy tańczą razem.
 2. Zabawy ruchowe z wykorzystaniem przyrządów część I:

ü  rzucanie woreczkami do kosza: jedno z dzieci rozdaje woreczki z koszyczka kolegom, dzieci kolejno celują do kosza, zabawie towarzyszy rymowanka:

Rzucamy woreczkiem, raz i dwa

Do kosza rzuca…….i ja!

ü  zabawy z kręglami: dziecko celuje piłeczką w kręgle, które na specjalnych planszach (dopasowywanie ilości kręgli do wzoru na karcie) ustawia dla kolega,

ü  nakładanie krążków fakturowych raz jedną raz drugą ręką na drążek leżąc na brzuchu na dużej piłce rehabilitacyjnej, dziecko leżące na piłce jest asekurowane przez n-la i kolegę.

 1. Zabawa muzyczno-ruchowa przy piosence „Kółka dwa”: taniec w parach w małych kółeczkach, klepanie w dłonie kolegi, klaskanie, powtarzanie: raz-dwa-trzy.
 2. Zabawy ruchowe z wykorzystaniem przyrządów część II:

ü  zabawy z obręczami: wskakiwanie/wyskakiwanie lub wchodzenie/wychodzenie i obchodzenie dookoła. Zabawie towarzyszy rymowanka:

Wskocz do koła, klaśnij raz, dwa,

wyskocz z koła, klaśnij raz, dwa,

teraz wesoło obejdź ze mną koło!

Na koniec dzieci próbują skakać wspólnie: na okrzyk: „Do startu gotowi? HOP!”,

ü  podskoki na batucie z asekuracją n-la i drugiego dziecka, podskokom towarzyszy rymowanka:

Skacze…….bum, bum, bum

jak mała żabka, kum, kum, kum!

Zachęcanie dzieci do naśladownictwa wokalnego, kończenia wyrazem dźwiękonaśladowczym.

 1. Zabawa muzyczno-ruchowa przy piosence „Dwóm tańczyć się zachciało”: poruszanie się w parach po kole, przeciąganie za ręce, zmienianie pary.
 2. Zabawa w pociąg:

ü  dzieci siadają blisko siebie, masują plecy kolegi słuchając wiersza „Lokomotywa” J.Tuwima,

ü  przesuwają się do przodu na pośladkach przy piosence „Pociąg” na pauzę zatrzymują się i wołają pa-pa machając ręką.

 1. Zabawa plastyczna: malowanie grubym pędzlem maczanym w farbie po dłoni kolegi, wspólne odbijanie dłoni wewnątrz dużego  konturu bałwana na papierze pakowym.
 2. Zabawa w zasypywanie: jedno z dzieci leży w małym dmuchanym basenie, pozostałe zasypują je drobnymi styropiankami, na sygnał „Do startu gotowy? HOP!” dziecko przy pomocy n-la i kolegów wstaje z basenu, wszyscy zbierają styropianki i zabawa powtarza się. Na koniec stajemy w kole trzymając się za ręce i okrzyk „Hip, hip, hura, hura, hura!” z podnoszeniem rąk do góry.
 3. Odpoczynek i pożegnanie przy utworze „Pa, pa”: naśladowanie ruchowe i wokalne siedząc w kole.
 4.  Podziękowanie dzieciom za udział w zajęciach i nagrodzenie ich.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: